Taxnavigator

Altijd en overal via uw computer, tablet en telefoon toegang tot fiscale documentatie voor gemeenten op Taxnavigator.

Taxnavigator

Taxnavigator is een uitgebreide fiscale kennisbank met documentatie op het gebied van btw, het BTW-compensatiefonds en andere Rijksbelastingen die spelen bij gemeenten.

Taxnavigator

Met de nieuwsbrief Taxnavigator blijft u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op fiscaal gebied.

Taxnavigator

Taxnavigator draagt bij aan de fiscale bewustwording binnen uw gemeente. Met een abonnement op Taxnavigator kunnen 15 medewerkers van uw gemeente gebruik maken van Taxnavigator.

Taxnavigator

Taxnavigator bevat praktische werkinstructies die u kunt verspreiden binnen uw organisatie. Met de praktische wekinstructies van Taxnavigator bent u fiscaal in control.

Taxnavigator

Taxnavigator ondersteunt u bij het Horizontaal Toezicht.

Taxnavigator

Taxnavigator is de fiscale gereedschapskist voor de gemeentelijke fiscalist en medewerkers die zich met Rijksbelastingen bezig houden.

Taxnavigator

Met Taxnavigator bent u zeker van een actuele en optimale btw-labeling.

Taxnavigator

Vraag nu een proefaccount aan op info@taxnavigator.nl

Nieuws

Updates

22 jul
Modellabeling
Bestuursdwang / dwangsom
20 jul
Belastingnieuws
ENB: Walstroominstallaties
20 jul
Belastingnieuws
BCF: Belastingrente verschuldigd bij terugbetalen van onterecht gecompenseerde btw
20 jul
Belastingnieuws
BTW: Perceel met delen van oude fabriek is geen btw-bouwterrein
14 jul
Belastingnieuws
IB: LB: Onterecht genoten bijstand is loon
14 jul
Belastingnieuws
LB: Handleiding Belastingdienst inzake Loonheffing Artiesten en beroepssportersregeling 2021
14 jul
Belastingnieuws
LB: Toch premiekorting ondanks niet aanvinken ‘premiekorting’
14 jul
Belastingnieuws
LB: Motie handhaving Wet DBA
13 jul
Belastingen
Autobelastingen: Documenten en publicaties MRB/BPM
13 jul
Belastingen
Autobelastingen: Bestelauto's: Besparing BPM: Besparing MRB
13 jul
Belastingnieuws
LB: Lunchmaaltijd betreft geen ARBO-voorziening
13 jul
Belastingnieuws
BCF: BTW: Vergroenen van schoolpleinen.
13 jul
Modellabeling
Schoolpleinen
13 jul
Modellabeling
Leegstand van onderwijsgebouwen
13 jul
Belastingnieuws
COVID-19: Brief inzake voortgang TONK
13 jul
Modellabeling
Kindcentra
13 jul
Belastingnieuws
BTW: Verlaging btw-tarief op groente en fruit niet mogelijk
13 jul
Belastingnieuws
COVID-19: Tegemoetkoming amateursportorganisaties en verhuurders sportaccommodaties Q2 2021
12 jul
Fiscale Thema’s
Vastgoedbedrijf: Bepaling 'optie belaste verhuur'
11 jul
Belastingen
LB: Thuiswerken: Werkplekvoorziening
06 jul
Belastingnieuws
COVID-19: Uitkering zwembaden en ijsbanen over eerste halfjaar 2021
06 jul
Belastingnieuws
LB: Kamerbrief beantwoording Kamervragen over nabetalingen pensioen ABP
06 jul
Belastingnieuws
LB: IB: Omzettingen Bbz-leningen
06 jul
Belastingnieuws
LB: Handboek Loonheffingen 2021
06 jul
Belastingnieuws
LB: Verlaagde premies Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf)
06 jul
Belastingnieuws
COVID-19: Verlenging afspraken Belgische en Duitse grensarbeiders
06 jul
Belastingen
LB: Handboek Loonheffingen 2021
06 jul
Belastingnieuws
Handboek Loonheffingen
06 jul
Belastingnieuws
LB: Wetsvoorstel Belastingplan 2022: vrijstelling vergoeding thuiswerken
04 jul
Belastingnieuws
BCF: Begraafplaatsen: Openbaar gebied

Wat is Taxnavigator en voor wie is Taxnavigator bestemd?


Taxnavigator is een fiscaal platform met een uitgebreide fiscale kennisbank voor gemeentelijke fiscalisten, financieel adviseurs, belastingadviseurs, controllers en medewerkers van gemeenten en andere publiekrechtelijke instellingen die zich bezig houden met fiscale zaken.

Taxnavigator heeft een uitgebreide nieuwspagina die dagelijks wordt geactualiseerd.

Taxnavigator heeft een uitgebreide modellabeling met een beschrijving van de fiscale aspecten van activiteiten, functies en taken van de gemeenten. De modellabelling is opgebouwd op basis van de iv3-voorschriften en bevat brondocumenten en casussen. Taxnavigator bevat veel – voor gemeenten relevante – informatie over Vennootschapsbelasting, het BTW-compensatiefonds en de btw. Ook is informatie opgenomen over de Loonbelasting, de Verhuurderheffing en de Autobelastingen.

Taxnavigator bevat een specifiek onderdeel over het BTW-compensatiefonds met een uitgebreide toelichting, beleidsbesluiten, jurisprudentie en andere relevante documentatie.

Op Taxnavigator treft u ook uitgewerkte themadossiers aan. De themadossiers betreffen onder andere ‘Bedrijfsvoering’, ‘Energietransitie’, ‘Grondexploitatie’ , ‘Onderwijshuisvesting’, ‘Samenwerken’, ‘Sociaal Domein’, ‘Sport’, ‘Subsidies’ en ‘Vastgoed’.

Taxnavigator heeft dossiers over praktische zaken waaronder: belastingcontrole, belastingvoordeel bij inkoop onderwijs, buitenlandse btw, citymarketing, detachering, herziening van btw, schade, re-integratie, snippergroen, short stay, vrijwilligers etc.