Taxnavigator

Altijd en overal via uw computer, tablet en telefoon toegang tot fiscale documentatie voor gemeenten op Taxnavigator.

Taxnavigator

Taxnavigator is een uitgebreide fiscale kennisbank met documentatie op het gebied van btw, het BTW-compensatiefonds en andere Rijksbelastingen die spelen bij gemeenten.

Taxnavigator

Met de nieuwsbrief Taxnavigator blijft u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op fiscaal gebied.

Taxnavigator

Taxnavigator draagt bij aan de fiscale bewustwording binnen uw gemeente. Met een abonnement op Taxnavigator kunnen 15 medewerkers van uw gemeente gebruik maken van Taxnavigator.

Taxnavigator

Taxnavigator bevat praktische werkinstructies die u kunt verspreiden binnen uw organisatie. Met de praktische wekinstructies van Taxnavigator bent u fiscaal in control.

Taxnavigator

Taxnavigator ondersteunt u bij het Horizontaal Toezicht.

Taxnavigator

Taxnavigator is de fiscale gereedschapskist voor de gemeentelijke fiscalist en medewerkers die zich met Rijksbelastingen bezig houden.

Taxnavigator

Met Taxnavigator bent u zeker van een actuele en optimale btw-labeling.

Taxnavigator

Vraag nu een proefaccount aan op info@taxnavigator.nl

Nieuws

Updates

20 mei
Fiscale Thema’s
Ontwikkelingsbedrijf: Exploitatiebijdrage / verhaal gemeentelijke kosten / anterieure overeenkomst
20 mei
Fiscale Thema’s
Ontwikkelingsbedrijf NEXT-Model / NEXT-Route
20 mei
Belastingnieuws
BTW: Ontwikkelingsbedrijf: Exploitatiebijdrage: standpunten Belastingdienst
20 mei
Belastingnieuws
BTW: Theater: Muziek- en toneelvoorstellingen
20 mei
Belastingnieuws
BTW: Uitspraak toepassing btw-koepelvrijstelling inzake ambtelijke fusie is definitief:
20 mei
Belastingnieuws
Online cursus: Samenwerken zonder btw
20 mei
Belastingnieuws
Vacature concernfiscalist gemeente 's-Hertogenbosch
19 mei
Belastingnieuws
Fiscalist – SpendLab Recovery
19 mei
Belastingnieuws
BTW: Reactie op brief over btw bij livestreaming voorstellingen en concerten
19 mei
Belastingnieuws
BTW: Ontwikkelingsbedrijf: Exploitatiebijdrage
17 mei
Belastingnieuws
BTW: Antwoorden op Kamervragen over verlagen btw op groente en fruit
17 mei
Belastingnieuws
LB: Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl). Loonkostenvoordelen
17 mei
Belastingnieuws
BTW: Kamervragen inzake btw-tarief openbaar vervoer
17 mei
Belastingnieuws
Boete; betalen met een verkeerd betalingskenmerk
16 mei
Modellabeling
Taalcursus (inburgering)
16 mei
Modellabeling
Respijtzorg
16 mei
Modellabeling
Huisuitzetting (transporteren, bewaren, afvoeren inboedel, woningontruiming)
16 mei
Modellabeling
Verkeersonderwijs / leskisten verkeerssonderwijs
16 mei
Modellabeling
Verkeer, vervoer en openbaar gebied
16 mei
Belastingnieuws
BCF: Verkeersveiligheid: Projecten inzake verkeersveiligheid
16 mei
Belastingnieuws
BTW: BCF; Klankbordgroep warmtetransitie
16 mei
Modellabeling
Maatwerkdienstverlening 18+
16 mei
Fiscale Thema’s
Bedrijfsvoering: Boetes
16 mei
Modellabeling
Ondersteuning vrijwilligers en informele zorg
16 mei
Modellabeling
Huishoudelijke ondersteuning (zonder beschikking)
16 mei
Modellabeling
Inkomensvoorzieningen op grond van de Participatiewet
16 mei
Modellabeling
Crisisopvang van vluchtelingen
16 mei
Modellabeling
Vreemdelingenwet
16 mei
Belastingnieuws
BTW: Exploitatiebijdragen en gebiedsontwikkeling
16 mei
Belastingnieuws
BTW: Bouwterrein: Terrein met bestrating

Wat is Taxnavigator en voor wie is Taxnavigator bestemd?


Taxnavigator is een fiscaal platform met een uitgebreide fiscale kennisbank voor gemeentelijke fiscalisten, financieel adviseurs, belastingadviseurs, controllers en medewerkers van gemeenten en andere publiekrechtelijke instellingen die zich bezig houden met fiscale zaken.

Taxnavigator heeft een uitgebreide nieuwspagina die dagelijks wordt geactualiseerd.

Taxnavigator heeft een uitgebreide modellabeling met een beschrijving van de fiscale aspecten van activiteiten, functies en taken van de gemeenten. De modellabelling is opgebouwd op basis van de iv3-voorschriften en bevat brondocumenten en casussen. Taxnavigator bevat veel – voor gemeenten relevante – informatie over Vennootschapsbelasting, het BTW-compensatiefonds en de btw. Ook is informatie opgenomen over de Loonbelasting, de Verhuurderheffing en de Autobelastingen.

Taxnavigator bevat een specifiek onderdeel over het BTW-compensatiefonds met een uitgebreide toelichting, beleidsbesluiten, jurisprudentie en andere relevante documentatie.

Op Taxnavigator treft u ook uitgewerkte themadossiers aan. De themadossiers betreffen onder andere ‘Bedrijfsvoering’, ‘Energietransitie’, ‘Grondexploitatie’ , ‘Onderwijshuisvesting’, ‘Samenwerken’, ‘Sociaal Domein’, ‘Sport’, ‘Subsidies’ en ‘Vastgoed’.

Taxnavigator heeft dossiers over praktische zaken waaronder: belastingcontrole, belastingvoordeel bij inkoop onderwijs, buitenlandse btw, citymarketing, detachering, herziening van btw, schade, re-integratie, snippergroen, short stay, vrijwilligers etc.