Taxnavigator

Altijd en overal via uw computer, tablet en telefoon toegang tot fiscale documentatie voor gemeenten op Taxnavigator.

Taxnavigator

Taxnavigator is een uitgebreide fiscale kennisbank met documentatie op het gebied van btw, het BTW-compensatiefonds en andere Rijksbelastingen die spelen bij gemeenten.

Taxnavigator

Met de nieuwsbrief Taxnavigator blijft u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op fiscaal gebied.

Taxnavigator

Taxnavigator draagt bij aan de fiscale bewustwording binnen uw gemeente. Met een abonnement op Taxnavigator kunnen 15 medewerkers van uw gemeente gebruik maken van Taxnavigator.

Taxnavigator

Taxnavigator bevat praktische werkinstructies die u kunt verspreiden binnen uw organisatie. Met de praktische wekinstructies van Taxnavigator bent u fiscaal in control.

Taxnavigator

Taxnavigator ondersteunt u bij het Horizontaal Toezicht.

Taxnavigator

Taxnavigator is de fiscale gereedschapskist voor de gemeentelijke fiscalist en medewerkers die zich met Rijksbelastingen bezig houden.

Taxnavigator

Met Taxnavigator bent u zeker van een actuele en optimale btw-labeling.

Taxnavigator

Vraag nu een proefaccount aan op info@taxnavigator.nl

Nieuws

Updates

19 sep
Belastingnieuws
Mededeling opruimen asbest
19 sep
Belastingnieuws
Belastingplan 2020: Uitbreiding Werkkostenregeling
18 sep
Belastingnieuws
Vpb: vrijstelling voor interne activiteiten en quasi-inbesteding
18 sep
Belastingnieuws
Belastingplan 2020: Indexeren vrijwilligersvergoeding
18 sep
Belastingnieuws
Stelselwijziging Pro Rail
18 sep
Belastingnieuws
Forfaits in het belastingstelsel
18 sep
Belastingnieuws
Reikwijdte btw-koepelvrijstelling
18 sep
Belastingnieuws
Standaardformulier 'Verzoek vooroverleg'
18 sep
Belastingnieuws
Overzicht van de stand van zaken van de aan de Eerste Kamer gedane toezeggingen
17 sep
Fiscale Thema’s
Bestemmingsplannen/uitvoering
15 sep
Belastingnieuws
Schoolmodel gemeente Barendrecht
15 sep
Fiscale Thema’s
MFA Algemeen
15 sep
Fiscale Thema’s
MFA: Praktijk
13 sep
Modellabeling
Openbaar gebied
13 sep
Modellabeling
Hangplek jongeren / ouderen
13 sep
Modellabeling
Openbaar toilet / openbare toilet / toiletvoorziening
13 sep
Modellabeling
Tiny Forest
13 sep
Belastingnieuws
Verrekening/RIEC
13 sep
Fiscale Thema’s
BTW-bouwterrein: verkoop en levering als overheid
09 sep
Belastingnieuws
BTW-bouwterrein: Sloopintentie
09 sep
Belastingnieuws
Lezersvraag inzake ruimte voor vrijwilligers
08 sep
Belastingen
Beleidsbesluiten BTW/BTW-compensatiefonds / Overzicht
08 sep
Belastingen
Handboek Loonheffingen 2019
08 sep
Modellabeling
Wet waardering onroerende zaken
08 sep
Fiscale Thema’s
Rente
08 sep
Fiscale Thema’s
Grondsanering
08 sep
Fiscale Thema’s
Factuur: Is notariële akte een factuur?
08 sep
Fiscale Thema’s
Ruil
08 sep
Fiscale Thema’s
Grondbedrijf
08 sep
Belastingen
Documenten en publicaties Loonbelasting

Wat is Taxnavigator en voor wie is Taxnavigator bestemd?


Taxnavigator is een fiscaal platform met een uitgebreide fiscale kennisbank voor gemeentelijke fiscalisten, financieel adviseurs, belastingadviseurs, controllers en medewerkers van gemeenten en andere publiekrechtelijke instellingen die zich bezig houden met fiscale zaken.

Taxnavigator heeft een uitgebreide nieuwspagina die dagelijks wordt geactualiseerd.

Taxnavigator heeft een uitgebreide modellabeling met een beschrijving van de fiscale aspecten van activiteiten, functies en taken van de gemeenten. De modellabelling is opgebouwd op basis van de iv3-voorschriften en bevat brondocumenten en casussen. Taxnavigator bevat veel – voor gemeenten relevante – informatie over Vennootschapsbelasting, het BTW-compensatiefonds en de btw. Ook is informatie opgenomen over de Loonbelasting, de Verhuurderheffing en de Autobelastingen.

Op Taxnavigator treft u ook uitgewerkte themadossiers aan. De themadossiers betreffen onder andere ‘Bedrijfsvoering’, ‘Energietransitie’, ‘Grondexploitatie’ , ‘Onderwijshuisvesting’, ‘Samenwerken’, ‘Sociaal Domein’, ‘Sport’, ‘Subsidies’ en ‘Vastgoed’.

Taxnavigator heeft dossiers over praktische zaken waaronder: belastingcontrole, belastingvoordeel bij inkoop onderwijs, buitenlandse btw, citymarketing, detachering, herziening van btw, schade, re-integratie, snippergroen, short stay, verwijwilligers etc.

Taxnavigator heeft een praktisch register.