Taxnavigator

Altijd en overal via uw computer, tablet en telefoon toegang tot fiscale documentatie voor gemeenten op Taxnavigator.

Taxnavigator

Taxnavigator is een uitgebreide fiscale kennisbank met documentatie op het gebied van btw, het BTW-compensatiefonds en andere Rijksbelastingen die spelen bij gemeenten.

Taxnavigator

Met de nieuwsbrief Taxnavigator blijft u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op fiscaal gebied.

Taxnavigator

Taxnavigator draagt bij aan de fiscale bewustwording binnen uw gemeente. Met een abonnement op Taxnavigator kunnen 15 medewerkers van uw gemeente gebruik maken van Taxnavigator.

Taxnavigator

Taxnavigator bevat praktische werkinstructies die u kunt verspreiden binnen uw organisatie. Met de praktische wekinstructies van Taxnavigator bent u fiscaal in control.

Taxnavigator

Taxnavigator ondersteunt u bij het Horizontaal Toezicht.

Taxnavigator

Taxnavigator is de fiscale gereedschapskist voor de gemeentelijke fiscalist en medewerkers die zich met Rijksbelastingen bezig houden.

Taxnavigator

Met Taxnavigator bent u zeker van een actuele en optimale btw-labeling.

Taxnavigator

Vraag nu een proefaccount aan op info@taxnavigator.nl

Nieuws

Updates

20 feb
Belastingnieuws
BTW: Brexit
20 feb
Belastingnieuws
BTW: BCF: Recht op aftrek van btw inzake exploitatie binnensportaccommodaties
20 feb
Belastingnieuws
BTW: BCF: facturen van afvalverwerkers
20 feb
Belastingnieuws
BTW: BCF: Burgerinitiatief: aanleg (gemeentelijk) openbaar groen / (gemeentelijke) groensingel / (gemeentelijk) parkje
20 feb
Belastingnieuws
BTW: SPUK: Brief Sportfondsen: waarschuwing!
19 feb
Belastingnieuws
Advertorial: Cursus: Vactechnisch overleg (VTO) voor gemeentelijke fiscaliteit
19 feb
Belastingnieuws
Advertorial: Cursus: Samenwerken en detacheren zonder BTW
19 feb
Belastingnieuws
Advertorial: Cursus: 'Subsidies en btw'
19 feb
Belastingnieuws
Advertorial: Proefaccount Taxnavigator
19 feb
Belastingnieuws
BTW: BCF: Samenwerken/energietransitie
19 feb
Belastingnieuws
BTW: BCF: ZZP'ers faciliteren of contracteren?
19 feb
Belastingnieuws
BTW: Ontwikkelingsbedrijf: Is een weg met klinkers een btw-bouwterrein?
19 feb
Belastingnieuws
BTW: BCF: Zonnepanelen en schoolgebouwen
18 feb
Belastingnieuws
BTW. BCF.Rijksbijdrage Sociaal Domein
18 feb
Fiscale Thema’s
Boetes
18 feb
Belastingen
Wet- en regelgeving
17 feb
Modellabeling
Kampeerterreinen / camping /camperparkeerplaats
16 feb
Belastingnieuws
BTW: BCF: Exploitatie grote zaal in MFA (Besloten)
16 feb
Fiscale Thema’s
Uitplaatsing sportvereniging
16 feb
Belastingnieuws
BTW: SPUK: BOSA: Thema: Ontwikkelingsbedrijf: uitplaatsing sportvereniging
16 feb
Belastingnieuws
BCF: Huisvesten voedselbank
14 feb
Modellabeling
Verwijderen fietsen uit openbare ruimte
13 feb
Belastingnieuws
BTW. BCF. Samenwerking. Penvoerderschap
13 feb
Belastingnieuws
BTW: BCF: Exploitatie grote zaal in MFA
13 feb
Belastingnieuws
BTW: BCF: SPUK: Combinatiefunctionaris
13 feb
Belastingnieuws
BTW: BCF: SPUK: Voortgang sportdossier: commerciële sportbedrijven
13 feb
Belastingnieuws
BTW: SPUK: Voortgang sportdossier: procedure buitenzwembad
13 feb
Belastingnieuws
BTW: BCF: Voortgang dossier ‘Sociaal Domein’
12 feb
Belastingnieuws
BB. 'Rotterdam akkoord met verkoop Eneco aan Japan'
12 feb
Belastingnieuws
BB: Meer geld nodig voor realisatie zonneparken

Wat is Taxnavigator en voor wie is Taxnavigator bestemd?


Taxnavigator is een fiscaal platform met een uitgebreide fiscale kennisbank voor gemeentelijke fiscalisten, financieel adviseurs, belastingadviseurs, controllers en medewerkers van gemeenten en andere publiekrechtelijke instellingen die zich bezig houden met fiscale zaken.

Taxnavigator heeft een uitgebreide nieuwspagina die dagelijks wordt geactualiseerd.

Taxnavigator heeft een uitgebreide modellabeling met een beschrijving van de fiscale aspecten van activiteiten, functies en taken van de gemeenten. De modellabelling is opgebouwd op basis van de iv3-voorschriften en bevat brondocumenten en casussen. Taxnavigator bevat veel – voor gemeenten relevante – informatie over Vennootschapsbelasting, het BTW-compensatiefonds en de btw. Ook is informatie opgenomen over de Loonbelasting, de Verhuurderheffing en de Autobelastingen.

Op Taxnavigator treft u ook uitgewerkte themadossiers aan. De themadossiers betreffen onder andere ‘Bedrijfsvoering’, ‘Energietransitie’, ‘Grondexploitatie’ , ‘Onderwijshuisvesting’, ‘Samenwerken’, ‘Sociaal Domein’, ‘Sport’, ‘Subsidies’ en ‘Vastgoed’.

Taxnavigator heeft dossiers over praktische zaken waaronder: belastingcontrole, belastingvoordeel bij inkoop onderwijs, buitenlandse btw, citymarketing, detachering, herziening van btw, schade, re-integratie, snippergroen, short stay, verwijwilligers etc.

Taxnavigator heeft een praktisch register.