Taxnavigator

Altijd en overal via uw computer, tablet en telefoon toegang tot fiscale documentatie voor gemeenten op Taxnavigator.

Taxnavigator

Taxnavigator is een uitgebreide fiscale kennisbank met documentatie op het gebied van btw, het BTW-compensatiefonds en andere Rijksbelastingen die spelen bij gemeenten.

Taxnavigator

Met de nieuwsbrief Taxnavigator blijft u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op fiscaal gebied.

Taxnavigator

Taxnavigator draagt bij aan de fiscale bewustwording binnen uw gemeente. Met een abonnement op Taxnavigator kunnen 15 medewerkers van uw gemeente gebruik maken van Taxnavigator.

Taxnavigator

Taxnavigator bevat praktische werkinstructies die u kunt verspreiden binnen uw organisatie. Met de praktische wekinstructies van Taxnavigator bent u fiscaal in control.

Taxnavigator

Taxnavigator ondersteunt u bij het Horizontaal Toezicht.

Taxnavigator

Taxnavigator is de fiscale gereedschapskist voor de gemeentelijke fiscalist en medewerkers die zich met Rijksbelastingen bezig houden.

Taxnavigator

Met Taxnavigator bent u zeker van een actuele en optimale btw-labeling.

Taxnavigator

Vraag nu een proefaccount aan op info@taxnavigator.nl

Nieuws

Updates

13 nov
Belastingnieuws
Fiscaal Signaal. Afschaffen teruggaveregeling duur voor gemeenten
13 nov
Belastingnieuws
Eerste voortgangsrapportage jaarplan 2019
13 nov
Belastingnieuws
Alcoholhoudende dranken in restaurants hoog btw-tarief ook als dat bij een maaltijd is
05 nov
Fiscale Thema’s
Regeling SPUK / regeling BOSA
05 nov
Modellabeling
Supportersverenigingen
05 nov
Belastingnieuws
BOSA 2020 is gepubliceerd
05 nov
Belastingnieuws
SPUK 2020 is gepubliceerd
05 nov
Belastingen
Erfpacht
05 nov
Fiscale Thema’s
Bepaling 'optie belaste verhuur'
05 nov
Belastingnieuws
Tweede voortgangsrapportage Belastingdienst 2019
04 nov
Belastingnieuws
Fiscale aandachtspunten contractering WMO-vervoer (besloten)
04 nov
Belastingnieuws
Belastingdienst: Nieuwsbrief Loonheffingen 2020
04 nov
Belastingnieuws
Bouwstenen beter belastingstelsel
04 nov
Belastingnieuws
Sportstichting betreft misbruik van recht
04 nov
Fiscale Thema’s
Documenten en publicaties
03 nov
Fiscale Thema’s
Zonnepanelen
03 nov
Fiscale Thema’s
Documenten en publicaties
03 nov
Belastingen
Handboek Loonheffingen 2019
03 nov
Belastingen
Nieuwsbrief Loonheffingen
03 nov
Belastingen
Documenten en publicaties Loonbelasting
03 nov
Modellabeling
Energieadvies / Informatiepunt
03 nov
Belastingnieuws
Voortgang: procedure inzake begraafplaatsen.
03 nov
Belastingnieuws
Prejudiciële vragen btw-sportvrijstelling
31 okt
Belastingnieuws
Hof van Justitie: Aftrek btw op kosten aanleg openbare weg.
31 okt
Belastingnieuws
Mengpercentage: Orinco: vastgoedportefeuille
31 okt
Belastingnieuws
Facturering exploitanten sportaccommodaties
31 okt
Belastingnieuws
Fiscale aandachtspunten contractering WMO-vervoer
31 okt
Belastingnieuws
Subsidie aanlegkosten natuurlijke oevers niet belast met btw
31 okt
Belastingnieuws
Update modellabelling
31 okt
Belastingnieuws
Boete, reserveringsvergoeding en waarborgsom

Wat is Taxnavigator en voor wie is Taxnavigator bestemd?


Taxnavigator is een fiscaal platform met een uitgebreide fiscale kennisbank voor gemeentelijke fiscalisten, financieel adviseurs, belastingadviseurs, controllers en medewerkers van gemeenten en andere publiekrechtelijke instellingen die zich bezig houden met fiscale zaken.

Taxnavigator heeft een uitgebreide nieuwspagina die dagelijks wordt geactualiseerd.

Taxnavigator heeft een uitgebreide modellabeling met een beschrijving van de fiscale aspecten van activiteiten, functies en taken van de gemeenten. De modellabelling is opgebouwd op basis van de iv3-voorschriften en bevat brondocumenten en casussen. Taxnavigator bevat veel – voor gemeenten relevante – informatie over Vennootschapsbelasting, het BTW-compensatiefonds en de btw. Ook is informatie opgenomen over de Loonbelasting, de Verhuurderheffing en de Autobelastingen.

Op Taxnavigator treft u ook uitgewerkte themadossiers aan. De themadossiers betreffen onder andere ‘Bedrijfsvoering’, ‘Energietransitie’, ‘Grondexploitatie’ , ‘Onderwijshuisvesting’, ‘Samenwerken’, ‘Sociaal Domein’, ‘Sport’, ‘Subsidies’ en ‘Vastgoed’.

Taxnavigator heeft dossiers over praktische zaken waaronder: belastingcontrole, belastingvoordeel bij inkoop onderwijs, buitenlandse btw, citymarketing, detachering, herziening van btw, schade, re-integratie, snippergroen, short stay, verwijwilligers etc.

Taxnavigator heeft een praktisch register.