Nieuws

Literatuur Vennootschapsbelasting: De waarde van gemeentelijke grondposities op de openingsbalans

Geplaatst: 09 december 2017
Kenmerk: 2017.03417

Literatuur Vennootschapsbelasting: De waarde van gemeentelijke grondposities op de openingsbalans

In het Weekblad voor Fiscaal Recht is een artikel verschenen van dr. W. Bruins Slot over de waarde van gemeentelijke grondposities op de openingsbalans. In zijn artikel plaats de auteur een belangrijke kritische kanttekening bij de belastingplicht van gemeentelijke grondbedrijven. 

Warner Bruins Slot wijst in zijn artikel op een belangrijke onevenwichtigheid. Gemeenten zijn belastingplichtig geworden op het moment dat de meeste grondposities reeds flink waren afgewaardeerd. De verliezen zijn door de gemeente genomen in de onbelaste sfeer. De ontwikkelaars hebben ook grondposities afgewaardeerd. De afwaardering door ontwikkelaars heeft in de belaste sfeer plaatsgevonden. Nu de economie sinds de invoering van de belastingplicht voor overheidsbedrijven (1 januari 2016) aantrekt en ook de waarde van de grondposities weer stijgt, wordt de waardestijging tot de oorspronkelijke kostprijs belast, terwijl de afwaardering bij de gemeentelijke grondbedragen niet in de fiscale sfeer heeft plaatsgevonden. Bij ontwikkelaars vinden de op en afwaarderingen in de fiscale sfeer plaats. Van een gelijk speelveld is dus geen sprake. 

In zijn artikel vraagt Warner Bruins Slot zich af of de waarde van de grondposities op de openingsbalans kan worden bepaald aan de hand van de prijs die in latere jaren is gerealiseerd. 

Bron: Kluwer; Weekblad voor Fiscaal Recht; De waarde van gemeentelijke grondposities op de openingsbalans; WFR 2017/241; 5 december 2017; auteur dr. W. Bruins Slot. 

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator .