Nieuws

WOB-verzoek inzake familielening voor eigen woning

Geplaatst: 17 augustus 2019
Kenmerk: 2019.20293

WOB-verzoek inzake familielening voor eigen woning

Op 13 augustus 2019 is naar aanleiding van een Wob-verzoek documentatie gepubliceerd over het aangaan van leningen bij particulieren (al dan niet in familieverband) om de aanschaf van een eigen woning te bekostigen. De documentatie die is gepubliceerd geeft een helder inzicht over de werkwijze van de Belastingdienst.

In de documentatie zijn ook e-mails aanwezig van de Belastingdienst en het Ministerie van Financiën waarin vragen van particulieren worden beantwoord. Uit de opgenomen e-mail correspondentie blijkt dat via een hotmailaccount concrete vragen om advies aan de Belastingdienst worden gesteld en dat die vragen door de Belastingdienst ook inhoudelijk worden beantwoord.

De documentatie bevat ook een uitgebreid handhavingsplan met een uitgebreide management samenvatting. In de management samenvatting wordt aangegeven waar nalevingstekorten (kunnen) ontstaan en welke situaties de Belastingdienst (actief) gaat bestrijden. In de management samenvatting wordt aangeven welke instrumenten kunnen worden ingezet om geconstateerde naleveringstekorten te bestrijden. De documentatie geeft aan dat de Belastingdienst door een brede handhavingscommunicatie zo veel als mogelijk probeert om problemen te voorkomen. Het document geeft aan dat bij het uitvoeren van het handhavingsplan veel verschillende onderdelen en medewerkers met uiteenlopende functies bij de uitvoering van de handhaving zijn betrokken.

Voor raadplegen documentatie. Klik hier


Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.