Nieuws

Kamerbrief over stand van zaken Regelingen Sport

Geplaatst: 12 juni 2019
Kenmerk: 2019.05526

Kamerbrief over stand van zaken Regelingen Sport

In zijn brief van 12 juni 2019 informeert Minister Bruins van het Ministerie van Medische Zorg en Sport de Tweede Kamer over de stand van zaken van de SPUK en BOSA.

De BOSA kent momenteel 839 aanvragen voor een totaalbedrag van 51,5 miljoen euro. De aanvraagtermijn voor de SPUK is op 1 juni 2019 gesloten. Gemeenten hebben in totaal voor een bedrag van 228 miljoen euro SPUK geclaimd.

Opmerkingen Taxnavigator

Bij de invoering van de btw-sportvrijstelling in 2019 is een ruime overgangsregeling toegepast. Wij nemen aan dat de ruime overgangsregeling zeker van invloed is geweest op de geclaimde bedragen.

Het maken van de SPUK-claim was voor veel gemeenten arbeidsintensief omdat nog veel onduidelijkheden bestaan over de reikwijdte van de regeling. Het is volgens Taxnavigator gewenst dat een lijst wordt opgesteld met kosten die niet kunnen worden gedeclareerd bij SPUK. De eindafrekening kan dan zonder veel tijdsinspanning worden afgerond zodat gemeenten niet onnodig veel kosten hoeven te maken.

Voor raadplegen brief van Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) d.d. 12 juni 2019. Klik hier

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.