Nieuws

SPUK en BOSA: vraag en antwoord 2020

Geplaatst: 25 januari 2020
Kenmerk: 2020.24116

SPUK en BOSA: vraag en antwoord 2020

Ter zake van de SPUK en BOSA zijn geactualiseerde vragen en antwoorden verschenen.

1. Vraag en antwoord SPUK

Op bladzijde drie worden verschillende kostensoorten opgesomd en per kostensoort wordt aangegeven of recht op SPUK bestaat.

Kosten voor bewegingsonderwijs (gymzalen) worden expliciet uitgesloten van het recht op SPUK. Ook kosten die zonder btw zijn opgekomen zoals personeelskosten, verzekeringen en belastingen zijn uitgesloten van het recht op SPUK.

Volgens het antwoord op vraag 4 op bladzijde 4 is het niet mogelijk om een niet benutte uitkering te gebruiken voor een activiteit ter zake waarvan recht op SPUK bestaat maar die niet is gebruikt. Tussen aanvraag, subsidie en besteding moet een direct verband bestaan. Uitkeringen mogen alleen worden gebruikt voor activiteiten waarvoor ze zijn aangevraagd (vraag 7)

2. Vraag en antwoord BOSA

Voor een project uit 2019 kan in 2020 subsidie worden aangevraagd. Voorwaarde is dat activiteiten voor een project plaatsvinden na 1 januari 2019. De subsidie mag op enig moment in het jaar 2020 of later worden aangevraagd. Voor een aanvraag in 2020 is het plafond van dat jaar van toepassing. Wanneer de activiteiten al hebben plaatsgevonden dan is het van belang dat de aanvraag tot vaststelling uiterlijk 12 maanden na voltooiing van de activiteiten wordt ingediend (artikel 8, lid 2 en artikel 10, lid 2).

3. Volledige artikel

Dit artikel is een samenvatting van een groter artikel met tips en aandachtspunten.

Voor abonnee's op Taxnavigator hebben wij een groter artikel gemaakt. Voor lezen volledige artikel. Klik hier

Lees ook het aandachtspunt SPUK!

4. Cursus Sport en btw

Op 3 februari 2020 verzorgt Taxnavigator voor Fiscaal Vanmorgen de cursus 'Sport en btw'. Voor meer informatie. Klik hier.

5. Documenten en publicaties

  • Vraag en antwoord d.d. 6 januari 2020 inzake SPUK 2020. Klik hier
  • Vraag en antwoord d.d. 24 december 1999 inzake BOSA 2020. Klik hier


Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P. (Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.