Nieuws

Kabinet stap verder met wetgeving ZZP

Geplaatst: 23 juni 2018
Kenmerk: 2018.04175

Kabinet stap verder met wetgeving ZZP

In de brief van 22 juni 2018, met kenmerk 2018-0000112981, informeren Minister Koolmees van Sociale Zaken/Werkgelegenheid en Staatssecretaris Snel van het Ministerie van Financiën de Tweede Kamer over de ontwikkelingen inzake de zzp-wetgeving.  

1. Onderscheid werknemer/zzp'er 

Het onderscheid tussen een zzp’er en een werknemer is niet altijd duidelijk. Het onderscheid is van belang voor de inhouding van loonheffing en het verplicht verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen. Het is onderscheid is voorts van belang voor de fiscale behandeling van de inkomsten. Een zzp’er komt in aanmerking voor de ondernemersfaciliteiten zoals de zelfstandigenaftrek. Verder is het onderscheid van belang voor rechten van de desbetreffende persoon. Een werknemer heeft recht op doorbetaling van loon bij ziekte, bouwt verplicht een pensioen op en heeft ontslagbescherming.  

2. Regeerakkoord

De huidige praktijk leidt tot ongewenste effecten. Een groep zzp’ers bouwt geen pensioen en kan zich onvoldoende verzekeren. Daarnaast ontstaat schijnzelfstandigheid. Personen worden in de praktijk als zzp’er behandeld maar zouden volgens de wet een arbeidsovereenkomst moeten hebben en als werknemer moeten worden behandeld. In het regeerakkoord zijn de volgende maatregelen voorgesteld:

  • Arbeidsovereenkomst bij laag tarief. Om aan de onderkant van de arbeidsmarkt schijnzelfstandigheid en concurrentie op arbeidsvoorwaarden te voorkomen is in bepaalde gevallen verplicht sprake van een arbeidsovereenkomst.
  • Opt-out. Opdrachtgevers en ZZP’er kunnen via de zogenoemde opt-out regeling er gezamenlijk voor kiezen geen loonheffingen in te houden en te betalen.
  • Opdrachtgeversverklaring. Via een webmodule kunnen opdrachtgevers een verklaring verkrijgen waarvan de uitkomst kan zijn dat geen sprake is van een dienstbetrekking.

3. Brief d.d. 22 juni 2018 

De belangrijkste punten brief d.d. 22 juni 2018:

  • De handhaving is opgeschort tot in ieder geval 1 januari 2020. Met ingang van 1 juli 2018 wordt de handhaving uitgebreid tot alle kwaadwillenden.
  • Uiterlijk per 1 januari 2019 heeft het Kabinet het criterium ‘gezag’ verduidelijkt. Met veldpartijen en wetenschappers wordt onderzocht hoe inzichtelijk kan worden gemaakt dat sprake is van gezag.
  • Een onderzoek wordt uitgevoerd naar de vorming van tarieven, de tariefopbouw en de kenmerken van zelfstandigen en hun opdrachten.
  • Het Kabinet gaat in gesprek met de Europese Commissie over de bescherming van ZZP’ers die voor hun werkzaamheden lage tarieven hanteren.
  • Het kabinet onderzoekt of en hoe met een webmodule meer zekerheid kan worden verkregen over de arbeidsrelatie. Via een opdrachtgeversverklaring moeten opdrachtgevers vrijwaring krijgen van inhouding van loonheffing en de afdracht van premies voor de werkverzekeringen. Bij de uitwerking van de webmodule wordt gekeken naar het evenwicht tussen het aantal vragen (administratieve lasten), de aanvaardbare foutenmarge (hoe vaak mag de webmodule onterecht een opdrachtgeversverklaring afgeven hetgeen pas achteraf blijkt) en het aanvaardbare aantal gevallen waarin de webmodule niet tot een uitkomst kan komen en om die reden tot een afwijzing van het verzoek om zekerheid vooraf komt. Naast de webmodule bestaat ook de mogelijkheid van vooroverleg. 

Voor downloaden brief d.d. 22 juni 2018: klik hier


Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl

© Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.