Nieuws

Subsidie: Tegemoetkoming Energiekosten (TEK)

Geplaatst: 21 maart 2023
Kenmerk: 2023.49411

Subsidie: Tegemoetkoming Energiekosten (TEK)

In dit nieuwsbericht informeren wij u over de Tegemoetkoming Energiekosten (TEK). Een subsidieregeling met een ruim bereik. Ook sportverenigingen komen onder voorwaarden in aanmerking voor de tegemoetkoming energiekosten.

De Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK) geeft ondernemers een tijdelijke tegemoetkoming als de energiekosten minimaal 7% van de totale omzet bedragen.

Voorwaarden: 

  • De onderneming, stichting of (sport)vereniging moet voldoen aan de Europese mkb-definitie; 
  • De onderneming, stichting of (sport)vereniging is in Nederland gevestigd en uiterlijk op 31 december 2022 ingeschreven in het Handelsregister van KVK; 
  • De energiekosten bedragen minimaal 7% van de omzet in 2022; 
  • De ondernemer heeft een zakelijk energiecontract?

De Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK) geeft ondernemers een tijdelijke tegemoetkoming als de energiekosten minimaal 7% van de totale omzet bedragen. Een tegemoetkoming aanvragen kan tussen 21 maart 09:00 uur en 2 oktober 17:00 uur. De ondernemer vraagt met terugwerkende kracht voor de periode 1 november 2022 tot 31 december 2023 een tegemoetkoming aan.

Ook sportverenigingen komen onder voorwaarden in aanmerking voor de tegemoetkoming energiekosten. Klik hier

Documenten en publicaties

  • RVO. Klik hier
  • Regeling van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 15 maart 2023, nr. WJZ/ 26618482, tot wijziging van de Regeling tegemoetkoming energiekosten in verband met een verlaging van het voorschotpercentage. Klik hier
  • Kamerbrief over verlaging voorschotpercentage Tegemoet Energiekosten-regeling (TEK-regeling) naar 35%, DGBI-O/26660751, 20 maart 2023. Klik hier

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P. (Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.