Nieuws

Brief VSG inzake SPUK en sportbedrijven

Geplaatst: 09 april 2019
Kenmerk: 2019.05295

Brief VSG inzake SPUK en sportbedrijven

Op 9 april 2019 heeft de VSG een brief gestuurd inzake de verruiming van SPUK. Niet winstbeogende sportbedrijven met een gemeentelijke invloed kunnen onder voorwaarden meedelen in SPUK.

In de brief wordt opgemerkt dat de uiterste aanleverdatum voor het aanvragen de SPUK-bijdrage is verschoven naar 30 mei 2019. Een officiële aankondiging van de verschuiving van de uiterste aanleverdatum voor SPUK wordt spoedig gepubliceerd in de Staatscourant.

VSG en VNG gaan medio juni 2019 met het Ministerie van VWS in gesprek over SPUK. In dat gesprek wordt gekeken naar de eerste ervaringen en verbeteringen voor SPUK 2020.

Voor downloaden brief VSG d.d. 9 april 2019: klik hier

Gemeentelijke praktijk

Betekent een verruiming van de werkingssfeer van de SPUK-regeling ook het aanvullen van het budget van de SPUK-regeling? De verruiming heeft anders tot gevolg dat een aantal gemeenten per saldo financieel nadeel leidt als het budget van de SPUK onvoldoende is om alle aanvragen volledig uit te betalen. Meer aanvragen bij een zelfde budget betekent eerder uitputting van de SPUK-regeling. Het btw-nadeel voor een aantal gemeentelijke sportbedrijven wordt weggenomen maar mogelijk naar elders verschoven. Anderzijds zullen veel gemeentelijke sportbedrijven in feite een verlengstuk van de gemeente zijn.  


Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.