Nieuws

Gemeente Barendrecht geeft geen gelegenheid tot sportbeoefening

Geplaatst: 05 mei 2018
Bron: Bron: uitspraak Rechtbank Den Haag, 24 november 2017, nr. AWB 16/10292
Kenmerk: 2018.04012

Gemeente Barendrecht geeft geen gelegenheid tot sportbeoefening

Op 6 april 2018 is een uitspraak gepubliceerd van Rechtbank Den Haag van 24 november 2017 met nummer AWB 16/10292. Rechtbank Den Haag oordeelt dat de gemeente Barendrecht op twee sportparken geen gelegenheid geeft tot sportbeoefening. Volgens de Rechtbank verhuurt de gemeente de sportparken btw-vrij. De gemeente Barendrecht heeft een groot financieel belang om de procedure te winnen als de compensatieregeling Sport alleen gaat gelden voor de gemeenten die daadwerkelijk btw-schade lijden.  

1. Feiten

De gemeente is juridisch eigenaar van sportpark één. Een sportvereniging is economisch eigenaar van twee wetravelden, een kunstgrasveld en een boardingveld. De sportvereniging verhuurt de sportvelden aan de gemeente. De gemeente geeft met twee traditionele voetbalvelden, een hoofdveld en de (van de vereniging) gehuurde velden gelegenheid tot sportbeoefening aan de sportvereniging. De sportvereniging heeft een beheerder gedetacheerd bij de gemeente. De beheerder verzorgt beheer- en onderhoudswerkzaamheden op het complex.

De gemeente is ook juridisch eigenaar van sportpark twee. De gemeente heeft de voetbalaccommodatie op sportpark twee in gebruik gegeven aan een voetbalvereniging. De voetbalvereniging verzorgt voor de gemeente beheer- en onderhoudswerkzaamheden voor de gemeente.

2. Uitspraak Rechtbank Den Haag

De gemeente geeft volgens Rechtbank Den Haag op sportpark één niet de gelegenheid tot sportbeoefening. De vereniging verzorgt het groot- en kleinonderhoud. Daarnaast verzorgt de vereniging het beheer, de bewaking en het toezicht op het sportpark. Uit verklaringen c.q. het derdenonderzoek bij de vereniging blijkt dat aan de detacheringsovereenkomst geen praktische invulling is gegeven. Ondanks het feit dat beheers- en onderhoudswerkzaamheden zijn uitbesteed is volgens de Rechtbank nog steeds sprake van verhuur. De werkzaamheden zijn immers niet een derde maar aan de sportvereniging uitbesteed. Daarnaast stelt de gemeente volgens de Rechtbank de sportmaterialen niet ter beschikking maar verstrekt de gemeente een budget om sport- en spelmateriaal aan te schaffen.

De gemeente geeft ook op sportpark twee niet de gelegenheid tot sportbeoefening. De gemeente verhuurt het sportpark. De werkzaamheden inzake beheer en onderhoud zijn immers niet een derde maar aan de sportvereniging uitbesteed.

Voor downloaden uitspraak: klik hier

3. Gemeentelijke praktijk

3.1. De uitspraak geeft inzicht in de verschillende zaken die van belang zijn bij de beoordeling van de vraag of de gemeente de gelegenheid geeft om een sport te beoefenen. De Belastingdienst heeft een controle bij de vereniging ingesteld om navraag te doen. Niet alleen op papier maar ook feitelijk moeten zaken goed zijn geregeld. Taxnavigator adviseert gemeenten om de uitspraak goed door te lezen. Heeft uw gemeente alles goed geregeld en wordt ook gehandeld zoals in de verschillende overeenkomsten is bepaald?

3.2. De gemeente heeft volgens Taxnavigator zeker nog een goede kans om de procedure te winnen. Volgens de redactie van Taxnavigator kan de vraag worden gesteld of de Belastingdienst het geven van gelegenheid tot sportbeoefening niet te strikt uitlegt. Waarom mogen onderhoudsdiensten niet bij de sportvereniging worden ingekocht als door de gemeente en de sportvereniging zakelijk wordt gehandeld? In de Europese btw-regelgeving wordt voorts gesproken over het verlenen van het recht om van een sportaccommodatie gebruik te maken. Uit de parlementaire geschiedenis blijkt dat door de Tweede Kamer voor de ruime omschrijving gelegenheid tot sportbeoefening is gekozen om juist maximale aftrek van btw te verlenen. Zo bestaat conform de tekst van de Nederlandse wet ook recht op aftrek van btw voor de btw op de kosten van sport- en spelmateriaal. Kortom, met de tekst van de wet wordt een verruiming nagestreefd met betrekking tot bijvoorbeeld sport- en spelmateriaal. De Belastingdienst interpreteert de tekst echter als beperkend. Rechtbank Den Haag volgt de Belastingdienst. Taxnavigator is erg benieuwd hoe de hogere belastingrechter hierover denkt.

3.3. De btw-sportvrijstelling wordt uitgebreid. Voor gemeenten volgt een specifieke uitkering in het kader van een compensatieregeling Sport. Over de inhoud van de compensatieregeling Sport is nog niets bekend. Kunnen de gemeenten die niet in aanmerking komen voor het btw-sportbesluit wel in aanmerking komen voor de compensatieregeling Sport? Wellicht gaat de compensatieregeling Sport alleen gelden voor gemeenten die daadwerkelijk op dit moment gelegenheid geven om sport te beoefen. Slechts die gemeenten lijden daadwerkelijk btw-schade. De gemeente Barendrecht heeft een groot financieel belang om de procedure te winnen als de compensatieregeling Sport alleen gaat gelden voor de gemeenten die daadwerkelijk btw-schade lijden.  

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels 

© Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.