Nieuws

Ontwikkelingsbedrijf: reserveringsvergoeding

Geplaatst: 16 september 2018
Kenmerk: 2018.04620

Ontwikkelingsbedrijf: reserveringsvergoeding

Met betrekking tot de reserveringsvergoeding spelen verschillende fiscale aandachtspunten. Bijgaand een kort overzicht.

1. Inleiding

Een gemeente ontwikkelt een locatie en de grondexploitatie omvat ook een aantal bouwkavels. Een koper meldt zich voor de aankoop van een btw-bouwkavel en wil een optie van de gemeente. De gemeente verstrekt de optie en brengt de potentiële koper een reserveringsvergoeding in rekening. De gemeente handelt ter zake van de reservering als btw-ondernemer en moet over de ontvangen reserveringsvergoeding btw voldoen aan de Belastingdienst. Veelal wordt met de potentiële koper afgesproken dat de reserveringsvergoeding wordt verrekend met de kosten van de btw-bouwkavel of in mindering wordt gebracht op de kosten van de btw-bouwkavel. Tussen verrekenen en in mindering brengen bestaat een belangrijk verschil. Door anders te contacteren kan onder voorwaarden een belastingvoordeel worden gerealiseerd bij de verkoop van bestaand vastgoed.

2. Bouwkavel: Hoe moet de btw worden verwerkt bij een verrekening?

De gemeente handelt ter zake van het verstrekken van de optie als btw-ondernemer. De grond bevindt zich immers in een grondexploitatie. De gemeente brengt een reserveringsvergoeding met btw in rekening. De gemeente factureert btw en voldoet de btw aan de Belastingdienst. De potentiële koper betaalt btw en afhankelijk van zijn positie is de (aan de gemeente) betaalde btw een kostenpost of niet. Voor een particulier is de btw op de reserveringsvergoeding een kostenpost. Een ontwikkelaar kan de btw op de reserveringsvergoeding aftrekken op de btw-aangifte.

De potentiële koper koopt de btw-bouwkavel. De reserveringsvergoeding wordt verrekend met de koopprijs. De gemeente factureert de koper van de bouwkavel de koopsom met btw. Vervolgens wordt bij het bepalen van het te betalen bedrag inclusief btw de reserveringsvergoeding in mindering gebracht.

Voorbeeld:

  • Bouwkavel € 250.000
  • BTW € 52.500
  • Reserveringsvergoeding € 15.000
  • Btw € 3.150
  • Te betalen bij transport € 287.500 (€ 250.000 + € 52.500 -/- € 15.000)

De reserveringsdienst is verbruikt en de btw is daardoor definitief verschuldigd geworden. Daarom wordt het netto bedrag ex btw in rekening gebracht.

3. Bouwkavel: Hoe moet de btw worden verwerkt bij een korting?

Bij een korting wordt de netto reserveringsvergoeding c.q. het bedrag ex btw in mindering gebracht op de koopsom ex btw. Vervolgens wordt over het saldo btw gefactureerd.

De gemeente handelt ter zake van het verstrekken van de optie als btw-ondernemer. De grond bevindt zich immers in een grondexploitatie. De gemeente brengt een reserveringsvergoeding met btw in rekening. De gemeente factureert btw en voldoet de btw aan de Belastingdienst. De potentiële koper betaalt btw en afhankelijk van zijn positie is de (aan de gemeente) betaalde btw een kostenpost of niet. Voor een particulier is de btw op de reserveringsvergoeding een kostenpost. Een ontwikkelaar kan de btw op de reserveringsvergoeding aftrekken op de btw-aangifte.

De potentiële koper koopt de btw-bouwkavel. De reserveringsvergoeding wordt in mindering gebracht op de koopsom van de btw-bouwkavel. De gemeente factureert de koper van de bouwkavel de koopsom met btw.

Voorbeeld:

  • Bouwkavel € 250.000
  • BTW € 52.500
  • Reserveringsvergoeding € 15.000
  • Btw € 3.150
  • te betalen bij transport € 284.350 (€250.000 -/- € 15.000 = €235.000 x 1,21)

4. Bestaande onroerende zaak

Een koper die geen btw kan verrekenen koopt bij voorkeur een kavel met een bestaande onroerende zaak als hij de keus heeft. De levering is dan niet belast met btw en de verkrijging is belast met 6% of 2% overdrachtsbelasting. Als de btw op de reserveringsvergoeding voor de koper een kostenpost is en de koper een reserveringsvergoeding betaalt voor een bestaande onroerende zaak dan kunnen de kosten van btw worden vermeden door anders te contracteren.

Voor meer informatie over dit model: klik hier


Dit nieuwsbericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.