Nieuws

COVID-19: BCF: BTW: vervoerdiensten

Geplaatst: 13 mei 2020
Kenmerk: 2020.26679

COVID-19: BCF: BTW: vervoerdiensten

Gemeenten kopen vervoersdiensten in voor het verzorgen van WMO-vervoer, leerlingenvervoer en andere (bijzondere) vervoersdiensten. De vervoersdiensten zijn belast met 9% btw. De gemeente kan de btw op de kosten van het verzorgen van leerlingenvervoer niet aftrekken c.q. terugvragen op de btw-aangifte en ook niet compenseren bij het BTW-compensatiefonds. In een aantal situaties kan de gemeente de btw op de kosten van het verzorgen van WMO-vervoer wel aftrekken op de btw-aangifte. In verband met COVID 19 en de intelligente lockdown wordt niet of minder gereden. De gemeenten blijven de gehele of een deel van de maandelijkse c.q. periodieke kosten doorbetalen om de kosten van vervoerders te compenseren.

Moeten de vervoerbedrijven facturen met btw blijven uitreiken? Is het bedrag wat de gemeente ter compensatie aan de vervoerders betaalt belast met btw? Een belangrijk punt voor het punt voor het antwoord op deze vraag betreffende de contractuele verhoudingen. Wat zijn de gemeente en de vervoerder overeengekomen?

Voor verder lezen: klik hier

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P. (Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.