Nieuws

Schoolmodel gemeente Barendrecht

Geplaatst: 20 oktober 2018
Bron: HR 19 oktober 2018, nr. 17/02812, gemeente Barendrecht
Kenmerk: 2018.04752

Schoolmodel gemeente Barendrecht

Op vrijdag 20 oktober 2018 heeft de Hoge Raad enkele belangrijke arresten gewezen inzake de toepassing van btw-besparende schoolmodellen. 

1. Feiten

De gemeente heeft voor haar rekening en risico een Lokaal Onderwijs Centrum (hierna ook: LOC) laten bouwen voor de huisvesting van twee vmbo-scholen en twee regionale opleidingscentra (ROC’s). De gemeente handelt als opdrachtgever en bouwheer. De kosten van de bouw van het LOC bedragen ongeveer € 18.000.000 exclusief omzetbelasting. 

De vmbo-scholen willen extra investeren in de omgevingskosten en duurzaamheid. De investeringen in duurzaamheid betreffen hoogwaardig glas, Warmte Koude Opslag en zonwering. De gemeente en de twee vmbo-scholen maken ook afspraken over de verdeling van de kosten van de extra investeringen in duurzaamheid. 

In eerste instantie spreken partijen af dat het LOC om niet wordt overgedragen met bijbetaling van de extra kosten. Later verkoopt en levert de gemeente het LOC aan de twee vmbo-scholen voor een bedrag van € 568.403 exclusief omzetbelasting en vijftien jaarlijkse termijnen van € 90.000 inclusief omzetbelasting. De twee vmbo-scholen zijn verplicht om 900m2 te verhuren aan de regionale opleidingscentra voor een bedrag van € 90.000 per jaar.

De gemeente brengt ter zake van de verkoop en levering van het LOC btw in rekening. In verband met de met btw belaste levering van het LOC verzoekt de gemeente om teruggaaf van € 2.187.825 aan betaalde omzetbelasting. De gemeente vraagt niet op de btw-aangifte om teruggaaf van btw. De gemeente heeft over het tweede kwartaal 2015 een btw-aangifte ingediend, daartegen bezwaar gemaakt en via het bezwaar om teruggaaf van btw verzocht. De Belastingdienst weigert teruggaaf van btw te verlenen. De gemeente stelt beroep bij de rechtbank in.

2. Oordeel Hoge Raad 

De Hoge Raad bevestigt de uitspraak van het Gerechtshof Den Haag dat de door het schoolbestuur betaalde koopsom voor het schoolgebouw niet de werkelijke tegenwaarde is voor de levering van het schoolgebouw. Tussen de levering van het schoolgebouw en de door de gemeente van het schoolbestuur ontvangen koopsom bestaat namelijk niet een rechtstreeks verband. De Hoge Raad bevestigt dat de vergoeding is bepaald aan de hand van de bekostigingsregeling en de vergoeding slechts ten dele de levering van het schoolgebouw vergoedt. 

Voor downloaden uitspraak gemeente Barendrecht: klik hier

3 Gemeentelijke praktijk 

Met de uitspraak wordt de toepassing van het btw-vriendelijke schoolmodel ingeperkt. Het btw-vriendelijke schoolmodel kan nog worden toegepast door bijvoorbeeld onderwijsinstellingen die buiten de bekostigingsregelgeving vallen. Wij denken dan bijvoorbeeld aan zogenoemde private internationale scholen voor kinderen van expats. Wij sluiten niet uit dat het zogenoemde btw-vriendelijke schoolmodel zijn intrede zal doen bij bijvoorbeeld sportaccommodaties. Het btw-vriendelijke schoolmodel als zodanig is door de Hoge Raad niet verworpen. 


Dit nieuwsbericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl

© Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon. 


Contactpersoon

Heeft u vragen over dit onderwerp?
Neem dan contact op met:

Voor meer informatie:

mr. dr. J.J.P. (Joep) Swinkels
06-25152349
joepswinkels@taxnavigator.nl