Nieuws

Handreiking voor de toepassing van de RVU

Geplaatst: 02 januari 2019
Kenmerk: 2019.04960

Handreiking voor de toepassing van de RVU

De Staatssecretaris van Financiën heeft een handleiding opgesteld voor de toepassing van de RVU (Regeling voor vervroegde uittreding).

Voor raadplegen handreiking Regeling voor vervroegde uitreding: klik hier

1. Stappenplan

Uit het arrest van de Hoge Raad van 22 juni 2018 volgt het volgende stappenplan.

Stap 1: Allereerst wordt getoetst aan de objectieve voorwaarden van een vertrekregeling. Dit kan op collectief dan wel individueel niveau. Beoordeeld wordt of het ontslag al dan niet gerelateerd is aan de leeftijd. De beweegredenen van de werkgever en de werknemer zijn hierbij niet relevant.

Stap: 2 Als op basis van de objectieve voorwaarden sprake kan zijn van een RVU, dan vindt op individueel niveau nog een toets plaats op basis van de objectieve kenmerken van de regeling. Beoordeeld wordt of de ontslagvergoeding feitelijk in staat stelt om te overbruggen tot aan de AOW-leeftijd, dan wel eerdere pensioendatum, of gezien kan worden als een aanvulling op het pensioen. Deze beoordeling vindt plaats aan de hand van een 70%-toets.

2. Hoge Raad

De Hoge Raad heeft geoordeeld dat een vertrekregeling in het kader van een RVU-toets moet worden beoordeeld aan de hand van de objectieve voorwaarden en kenmerken van die regeling. Hierbij zijn de beweegredenen van zowel de werkgever als van de werknemer niet relevant. Verder dient de RVU-toets vooraf plaats te vinden. De feitelijke uitwerking van de vertrekregeling achteraf doet niet ter zake.

3. Voorbeelden

In de handreiking geeft de Staatssecretaris van Financiën een aantal voorbeelden van regelingen die volgens de Staatssecretaris van Financiën kwalificeren als een RVU. Daarnaast geeft de Staatssecretaris voorbeelden van regelingen die niet kwalificeren als een RVU. Volgens Taxnavigator heeft de belastinginspecteur een zware bewijslast om te bewijzen dat een regeling een zogenoemde RVU betreft. Met name als de regeling voor het gehele personeel openstaat zal geen sprake zijn van een RVU. Volgens de Staatssecretaris is nog steeds geen sprake van een RVU als de hoogte van de beëindigingsvergoeding achteraf zou kunnen leiden tot een hoge uitstroom van oudere werknemers. Omdat de regeling voor het hele personeel openstaat is geen sprake van een ontslag dat is gerelateerd aan de leeftijd.

4. Gemeentelijke praktijk

Uit de handreiking kan worden afgeleid dat de RVU-heffing nog maar zeer beperkt aan de orde is. Alleen als expliciet een overbruggingsregeling wordt overeen gekomen zal sprake zijn van een RVU.

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.