Nieuws

Antwoord op Kamervragen inzake Wet DBA

Geplaatst: 03 november 2016
Kenmerk: 2016.00919

Antwoord op Kamervragen inzake Wet DBA

In het nieuwsbericht ‘Onzekerheid over de uitvoering van de Wet DBA’ van 7 september 2016 hebben wij u geïnformeerd over de Kamervragen die de heer Omtzigt (CDA) aan de Staatssecretaris van Financiën heeft gesteld over de uitvoering van de Wet DBA. Inmiddels zijn de Kamervragen beantwoord.

VAR en DBA

Wederom benadrukt de Staatssecretaris van Financiën dat de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) geen wijziging brengt in de definitie van het begrip ‘werknemer’ en het begrip ‘ondernemer’. Zowel onder de VAR als onder de DBA was en is het mogelijk om buiten dienstbetrekking te werken. Wel kan volgens de Staatssecretaris van Financiën worden geconstateerd dat de VAR door zijn vrijwarende werking een deken heeft gelegd over een aantal situaties die feitelijk onder de VAR ook al niet konden. Deze situaties worden nu zichtbaar.

Werken via eigen BV

De Staatssecretaris van Financiën geeft in zijn antwoord aan dat werknemerschap niet verdwijnt door het werken via een eigen BV. Iemand die persoonlijk verplicht is om de arbeid te verrichten en onder werkgeversgezag staat, is ook een werknemer als hij via zijn eigen BV werkt. Zoals opgemerkt in het nieuwsbericht ‘Werken via eigen bv sluit dienstbetrekking niet uit’ van 11 oktober 2016 ligt dit anders als de externe via een eigen besloten vennootschap werkzaam is maar niet de volledige zeggenschap heeft. Bijvoorbeeld omdat de externe alleen winstgerechtigd is maar geen betrokkenheid heeft bij de aandelen met stemrecht over het aanname- en ontslagbeleid van de directeur van de besloten vennootschap. De Belastingdienst heeft ter zake ook afspraken gemaakt.

Gezagsverhouding

Voor het beoordelen of sprake is van een gezagsverhouding is niet alleen van belang wat partijen zelf hebben beoogd bij het sluiten van de overeenkomst, maar ook de wijze waarop feitelijk uitvoering is gegeven aan de overeenkomst. Relevante factoren (zowel voor DGA’s als voor andere opdrachtnemers) voor de vraag of sprake is van een gezagsverhouding, zijn onder andere:

 • de opdrachtgever geeft leiding en houdt toezicht op het werk van de opdrachtnemer;
 • de opdrachtgever geeft aanwijzingen aan de opdrachtnemer over bijvoorbeeld representativiteit, omgang met klanten, werktijden, kenbaarheid middels bedrijfskleding, logo’s op vervoermiddelen en visitekaartjes;
 • de opdrachtgever neemt klachten in behandeling over (het werk van) de opdrachtnemer;
 • de werkzaamheden die de opdrachtnemer verricht vormen een wezenlijk onderdeel van de bedrijfsvoering van de opdrachtgever;
 • de opdrachtnemer mag niet voor verschillende opdrachtgevers tegelijk werken;
 • de opdrachtnemer hoeft het werk niet gratis opnieuw te doen of gratis aan te passen als het niet voldoet aan de overeenkomst;
 • de opdrachtgever bepaalt de hoogte van de beloning voor de werkzaamheden;
 • de opdrachtgever is aansprakelijk voor de schade die een opdrachtnemer veroorzaakt in de uitoefening van zijn werkzaamheden;
 • de opdrachtnemer heeft geen beroepsaansprakelijkheidsverzekering;
 • de opdrachtgever zorgt voor gereedschappen, apparatuur, hulpmiddelen en materialen.
 • opdrachtnemer is verplicht om iedere dag bij opdrachtgever te verschijnen.

Gemeentelijke praktijk 

 Veel gemeenten zijn actief met de implementatie van de Wet DBA. Het startpunt is het verkrijgen van overzicht. Hoeveel zzp’ers en andere externen werken – al dan niet via een eigen bv - voor uw gemeente? Heeft uw gemeente een compleet overzicht met onderbouwing paraat?

Dit artikel is opgesteld door de heer mr. dr. J.J.P. Swinkels die werkzaam is als concernfiscalist bij de gemeente Utrecht. Het artikel is op persoonlijke titel geschreven.

Contactpersoon

Heeft u vragen over dit onderwerp?
Neem dan contact op met:

Voor meer informatie:

mr. dr. J.J.P. (Joep) Swinkels
06-25152349
joepswinkels@taxnavigator.nl