Nieuws

Winstoogmerk gesubsidieerd sportbedrijf

Geplaatst: 18 augustus 2018
Kenmerk: 2018.04528

Winstoogmerk gesubsidieerd sportbedrijf

Gemeenten moeten doorgaans subsidies verstrekken om de exploitatie van een sportbedrijf kostendekkend of winstgevend te maken. In de praktijk wordt daarom vaak de vraag gesteld of een gesubsidieerd sportbedrijf een winstoogmerk heeft. 

Standpunt Taxnavigator

Volgens Taxnavigator heeft een sportbedrijf voor de heffing van btw ook een winstoogmerk als het sportbedrijf slechts door subsidies kostendekkend of winstgevend is.

Onderbouwing standpunt Taxnavigator

De landelijke Kennisgroep Omzetbelasting NON Profit, overhead en overige vrijstellingen (nr. 06-210-0022) heeft bij brief van 20 maart 2007 een standpunt ingenomen over de btw-aspecten van het verstrekken van exploitatiesubsidies aan exploitanten van zwembaden en sportaccommodaties. De kennisgroep concludeert dat de subsidie is belast met btw. Aan de gemeente worden volgens de kennisgroep beheers- en exploitatiediensten verleend. Tussen de subsidie en de diensten bestaat een rechtstreeks verband. De gemeente is afnemer van een prestatie. 

De gemeente kan de btw die de exploitant aan de gemeente in rekening brengt omdat de subsidie een vergoeding voor dienstverlening betreft volgens de kennisgroep niet aftrekken op de btw-aangifte. De dienstverlening van de exploitant wordt niet gebruikt in het kader van een btw-onderneming. De gemeente kan de btw die de ontvanger van de subsidie in rekening brengt volgens de kennisgroep wel compenseren bij het BTW-compensatiefonds. De uitsluiting van het recht op compensatie geldt niet volgens de kennisgroep van de Belastingdienst. De dienstverlening wordt niet ter beschikking gesteld aan een individuele derde maar aan het collectief van alle burgers in de gemeente.

Conclusie

Het sportbedrijf wordt ter zake van de heffing van btw niet winstgevend door het ontvangen van een subsidie maar door het ontvangen van een vergoeding voor dienstverlening. De landelijke Kennisgroep Omzetbelasting Non Profit heeft dit expliciet bevestigd in een standpunt. Of het standpunt juist is een andere vraag. Het standpunt is door de Belastingdienst op grote schaal verspreid zodat volgens Taxnavigator sprake is van opgewekt vertrouwen. 

Voor downloaden brief met standpunt landelijke Kennisgroep Omzetbelasting NON Profit, overhead en overige vrijstellingen (nr. 06-210-0022): klik hier


Dit nieuwsbericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl

© Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.