Nieuws

BTW-bouwterrein: Sloopintentie

Geplaatst: 07 september 2019
Kenmerk: 2019.21215

BTW-bouwterrein: Sloopintentie

In zijn arrest van 4 september 2019 met nummer C-71/18 (KPC Herning) oordeelt het Hof van Justitie dat de levering van een stuk grond met daarop een oud gebouw niet de levering van btw-bouwterrein betreft ondanks het voornemen van de koper om het gebouw op korte termijn te slopen.

Voor raadplegen uitspraak: Klik hier

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator. Eindredactie mr. dr. J.J.P. Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.