Nieuws

Kanttekening bij compensatieregeling Sport

Geplaatst: 20 november 2017
Kenmerk: 2017.03359

Kanttekening bij compensatieregeling Sport

Geachte redactie Taxnavigator, Met veel belangstelling lees ik de artikelen uit de nieuwsbrief. Bij de VNG-aankondiging btw-vrijstelling op sportaccommodaties wil ik de volgende kanttekening plaatsen. 

“Gemeenten worden vanaf 2019 volledig gecompenseerd”. Hoe ziet deze compensatie eruit? "De extra btw-inkomsten worden overgeheveld in de begroting van de inkomsten naar de uitgavenkant en daar gedeeltelijk toegevoegd aan het gemeentefonds en de sportsector. Dus alle gemeenten zullen via het gemeentefonds iets extra uitgekeerd krijgen ter compensatie van het btw-nadeel. Het is uiteraard maar zeer de vraag per individuele gemeente of je er daarmee uitkomt of niet. Daarnaast blijven vermoedelijk opties open waarbij wel het btw-voordeel wordt behaald, namelijk de exploitatie via winstbeogende instellingen. Gemeenten die daarvan gebruik maken hebben dus geen nadeel van de verruiming van de vrijstelling maar wel het voordeel van de compensatie via het gemeentefonds. Gemeenten die daar nu al gebruik van maken zitten naar mijn mening niet in de berekening van het btw effect en dus ook niet in de compensatieberekening".

met vriendelijke groet, D.D. te N.