Nieuws

Lezersvraag inzake btw-bouwterrein

Geplaatst: 09 juli 2018
Kenmerk: 2018.04233

Lezersvraag inzake btw-bouwterrein

De gemeente gaat een weg aanleggen. De gemeente heeft grond nodig van een agrariër. De agrariër wil niet een deel van het perceel verkopen maar de gemeente moet het gehele perceel van hem kopen. De gemeente zal een deel van het perceel verkopen en leveren aan een andere agrariër. Slechts een beperkt deel is nodig voor de aanleg van de weg.

Fiscale uitwerking

De agrariër splitst het perceel kadastraal. Het perceel dat wordt gebruikt voor de aanleg van de weg betreft een btw-bouwterrein. De vergoeding voor het btw-bouwterrein is belast met btw. De gemeente kan de btw op de kosten compenseren bij het BTW-compensatiefonds. Het perceel dat niet wordt gebruikt voor de aanleg van de weg betreft geen btw-bouwterrein. De levering is niet belast met btw. De gemeente is ter zake van de verkrijging geen overdrachtsbelasting verschuldigd vanwege de gemeente vrijstelling overdrachtsbelasting van artikel 15, eerste lid, letter c, van de Wet op belastingen van rechtsverkeer. De doorlevering aan de andere agrariër is niet belast met btw. De andere agrariër is vanwege de cultuurgrondvrijstelling van artikel 15, eerste lid, letter q, van de Wet op belastingen van rechtsverkeer geen overdrachtsbelasting verschuldigd.

Wordt het perceel niet gesplitst dan is volgens Taxnavigator de opzet nog steeds mogelijk mits in de koopovereenkomst en de akte van levering duidelijk wordt aangegeven welk gedeelte van het perceel een btw-bouwterrein betreft. 

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl

© Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.