Nieuws

Compensatieregeling Sport: Stel uw rechten veilig

Geplaatst: 20 januari 2018
Kenmerk: 2018.03579

Compensatieregeling Sport: Stel uw rechten veilig

De btw-sportvrijstelling wordt verruimd. De dienstverlening van gemeenten die bestaat uit het geven van gelegenheid tot sportbeoefening wordt vrijgesteld van de heffing van btw. De btw op de bouw- en exploitatiekosten van gemeentelijke sportaccommodaties wordt een kostenpost. Voor gemeenten ontstaat een financieel nadeel. Immers de btw op de kosten is doorgaans hoger dan de btw op de kosten die moet worden voldaan.

Volgens de berichten zal de uitbreiding van de btw-sportvrijstelling voor gemeenten budgetneutraal verlopen. De uitbreiding van de btw-sportvrijstelling is slechts ingegeven om de Nederlandse btw-regelgeving in lijn te brengen met de Europese btw-regelgeving.

Volgens Taxnavigator is het zeer moeilijk om een passende compensatieregeling te maken. Sommige gemeenten hebben de exploitatie van sportaccommodaties zo ingericht dat de kosten van btw beperkt zijn. Andere gemeenten zijn vrij passief geweest bij het toepassen van exploitatiemodellen om de kosten van btw te beperken. Een aantal gemeenten zijn groeigemeenten en investeren flink in sportaccommodaties. Andere gemeenten krimpen en zijn veel minder actief met investeren in sportaccommodaties of het renoveren van sportfaciliteiten.

Nu de uitbreiding van de btw-sportvrijstelling voor iedere gemeente budgetneutraal moet verlopen hebben gemeenten recht op volledige compensatie van btw. Gemeenten moeten daarom hun mogelijke btw-schade vaststellen.

Welke zaken zijn van belang voor het vaststellen van de btw-schade voor uw gemeente?

1. Investeringen in het verleden. Als de gemeente btw heeft terugontvangen ter zake van investeringen in sporthallen, gymnastiekzalen, kunstgrasvelden en kleed/wasaccommodaties is de teruggaaf niet definitief. Ter zake van de voormelde investeringen gelden de btw-herzieningsregels. De btw-herzieningstermijn bedraagt het jaar van eerste ingebruikneming en de volgende negen boekjaren. Welk bedrag aan herzienings-btw moet uw gemeente terugbetalen aan de Belastingdienst?

2. Kosten van onderhoud en exploitatie. De btw op kosten van onderhoud, renovatie en exploitatie wordt kostprijsverhogend. Welk bedrag aan btw op kosten van onderhoud, exploitatie en renovatie loopt uw gemeente mis?

3. Investeringen in de toekomst. Wat is de omvang van de vervangingsinvesteringen die uw gemeente gaat doen?

4. Mengpercentage. De btw op de algemene kosten wordt verwerkt via een zogenoemd mengpercentage. Door de uitbreiding van de btw-sportvrijstelling neemt de omvang van de kostprijsverhogende btw in het mengpercentage toe. In hoeverre stijgt het kostprijsverhogende deel van het mengpercentage van uw gemeente?

5. Schade sportstichtingen. Niet-commerciële partners lijden schade bij uitbreiding van de btw-sportvrijstelling. In hoeverre worden zij gecompenseerd? Welk bedrag aan btw-schade moet de gemeente bij sportstichtingen gaan subsidiëren.

Wij adviseren uw gemeente om de omvang van de btw-schade bij de uitbreiding van de btw-sportvrijstelling te berekenen. U kunt dan bepalen of uw gemeente volledig wordt gecompenseerd. Is dat niet het geval dan heeft u recht van spreken.

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator