Nieuws

Straatparkeren: einde procedure gemeente Arnhem

Geplaatst: 19 januari 2019
Kenmerk: 2019.05057

Straatparkeren: einde procedure gemeente Arnhem

Zoals wij hebben begrepen komt geen vervolg bij de Hoge Raad van de procedure van de gemeente Arnhem inzake straatparkeren en btw. 

Uitspraak Gerechtshof Arnhem

In zijn uitspraak van 6 november 2018, nr. 16/01386, heeft het Gerechtshof Arnhem geoordeeld dat Rechtbank Arnhem ten onrechte heeft geoordeeld dat de gemeente aan een automobilist een factuur met btw moet uitreiken in plaats van een naheffingsaanslag parkeerbelasting. Het Gerechtshof Arnhem verwijst voor zijn oordeel naar het arrest van de Hoge Raad in de zaak van de gemeente Groningen. Een automobilist kan in een procedure over een naheffingsaanslag parkeerbelasting geen verzoek doen om uitreiking van een btw-factuur.

Voor raadplegen uitspraak Gerechtshof Arnhem: klik hier 

Beroep in cassatie 

Wij hebben geïnformeerd bij zowel het Gerechtshof Arnhem als de Hoge Raad. Zoals wij hebben begrepen heeft de automobilist geen beroep in cassatie ingesteld bij de Hoge Raad.

Nieuwe procedure(s) 

Het is overigens niet gezegd dat de rechtsstrijd met de twee automobilisten definitief is gestreden. Wij sluiten niet uit dat de automobilisten een andere rechtsingang zoeken. De automobilisten kunnen wellicht aftrek van btw claimen op basis van het standpunt dat de naheffingsaanslag parkeerbelasting een zogenoemde vereenvoudigde factuur betreft. 

Op een vereenvoudigde factuur moet worden vermeld: de datum van uitreiking van de factuur; de identiteit van de ondernemer die de goederenlevering of de dienst verricht; de aard van de geleverde goederen of de verleende diensten en het te betalen bedrag van de omzetbelasting of de gegevens aan de hand waarvan dat bedrag kan worden berekend. Het bedrag van de factuur mag niet hoger zijn dan € 100. Afhankelijk van hetgeen op de naheffingsaanslag omzetbelasting is vermeld kan de naheffingsaanslag mogelijk als een vereenvoudigde factuur worden aangemerkt. 

De automobilisten kunnen wellicht een rechtsingang bij de belastingrechter creëren door geen btw in aftrek te nemen op de btw-aangifte en vervolgens bezwaar te maken tegen de voldoening van btw op aangifte of tegen de uitgereikte teruggaafbeschikking omzetbelasting bij een teruggaafpositie. De automobilisten nemen dan het standpunt in dat zij ook recht hebben op aftrek van de btw die indirect in de vereenvoudigde factuur c.q. de naheffingsaanslag parkeerbelasting is opgenomen.     

Opbrengstvergroting

Het einde van de procedures inzake straatparkeren biedt kansen voor (omvangrijke) opbrengstvergroting. Voor vervolg: klik hier


Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.