Nieuws

LB: Wijziging Staffelbesluit pensioenen per 28 juni 2024

Geplaatst: 28 juni 2024
Kenmerk: 2024.53440

LB: Wijziging Staffelbesluit pensioenen per 28 juni 2024

In dit nieuwsbericht informeren wij u over de wijziging van het Staffelbesluit pensioenen.

Het Staffelbesluit pensioenen wordt met ingang van 28 juni 2024 aanvullend gewijzigd.

Een belangrijke wijziging is de aanpassing van de voorwaarden voor de aanwijzing van regelingen die voor werknemers van 18 of 19 jaar uitgaan van het premiepercentage van de leeftijdsklasse van 20 jaar tot en met 24 jaar.

Een andere belangrijke wijziging is de uitbreiding van de premiestaffels voor werknemers die doorwerken nadat ze de leeftijd van 68 jaar hebben bereikt tot ten hoogste het moment waarop de leeftijd wordt bereikt van vijf jaar na de AOW-leeftijd.

Documenten en publicaties

  • Wijziging Staffelbesluit Pensioenen, 12 juni 2024, nr. 2024-10674, stcrt-2024-19889Klik hier

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P. (Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl.© Copyright Taxnavigator BV/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon