Nieuws

Overzicht wijzigingen belastingen

Geplaatst: 24 december 2018
Kenmerk: 2018.04932

Overzicht wijzigingen belastingen

In 2019 kunt u te maken krijgen met wijzigingen in wetten en regelingen. De belangrijkste veranderingen staan in het overzicht hieronder.

Werk en inkomen: veranderingen in 2019

Familie en gezin: veranderingen in 2019

Gezondheid, zorg en sport: veranderingen in 2019

Wonen en leefomgeving: veranderingen in 2019

Consumenten: veranderingen in 2019

Ouderen: veranderingen in 2019

Ondernemers: veranderingen in 2019

Recht, veiligheid en defensie: veranderingen in 2019

  • Naaste familieleden van slachtoffers van een strafbaar feit kunnen schadevergoeding krijgen voor geleden affectieschade. Bijvoorbeeld als het slachtoffer is overleden of ernstig letsel heeft.
  • De Wet forensische zorg treedt gefaseerd in werking. Zo krijgt de minister voor Rechtsbescherming meer mogelijkheden om te sturen op de kwaliteit van forensische zorg.

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.