Nieuws

LB: Motie handhaving Wet DBA

Geplaatst: 13 juli 2021
Kenmerk: 2021.38783

LB: Motie handhaving Wet DBA

In dit nieuwsbericht informeren wij u over een motie inzake handhaving Wet DBA. De motie is ingediend in het kader van de Herziening van het Belastingstelsel. (TK 32 140 Herziening Belastingstelsel). De Belastingdienst begint niet op 1 oktober2021 met de handhaving op schijnzelfstandigheid. De Tweede Kamer wil eerst ‘een redelijk en handhaafbaar alternatief voor de Wet DBA'.

MOTIE VAN HET LID GRINWIS

Voorgesteld 8 juli 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het huidige handhavingsmoratorium van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelatie (DBA) ten minste tot 1 oktober 2021 van kracht is, maar in principe op enig moment moet worden afgebouwd;

constaterende dat het met het huidige handhavingsmoratorium voor opdrachtgevers mogelijk is om bestaande overeenkomsten van opdracht voort te zetten zonder toename van het risico op naheffingen van de Belastingdienst;

overwegende dat er nog geen concrete voorstellen tot een redelijk en handhaafbaar alternatief voor de Wet DBA zijn en deze opdracht doorgeschoven wordt naar een volgend kabinet;

overwegende dat er ondertussen evident knelpunten in de uitvoeringspraktijk zijn ontstaan en toezicht tekortschiet;

verzoekt de regering, om voor 1 oktober – tot dan loopt ten minste het handhavingsmoratorium – uit te werken hoe knelpunten in de uitvoering van de Wet DBA aan te pakken, zodat geleidelijk stappen kunnen worden gezet richting het uitoefenen van regulier toezicht, en gaat over tot de orde van de dag.

Behandeling Tweede Kamer

De heer Grinwis (ChristenUnie):
Voorzitter. Ik heb één motie meegebracht. Die gaat over de handhaving van de Wet DBA. De staatssecretaris heeft natuurlijk een smetteloze carrière, maar daar zat één zwarte bladzijde in, zo zei hij aan het eind van het commissiedebat. Dat was toch wel het hele debacle rondom de Wet DBA. Daarom dien ik de volgende motie in. Volgens mij waren we namelijk geheel eensgezind om hem het zetje in de goede richting te geven, en ook zijn opvolgers.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het huidige handhavingsmoratorium van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelatie (DBA) ten minste tot 1 oktober 2021 van kracht is, maar in principe op enig moment moet worden afgebouwd;

constaterende dat het met het huidige handhavingsmoratorium voor opdrachtgevers mogelijk is om bestaande overeenkomsten van opdracht voort te zetten zonder toename van het risico op naheffingen van de Belastingdienst;

overwegende dat er nog geen concrete voorstellen tot een redelijk en handhaafbaar alternatief voor de Wet DBA zijn en deze opdracht doorgeschoven wordt naar een volgend kabinet;

overwegende dat er ondertussen evident knelpunten in de uitvoeringspraktijk zijn ontstaan en toezicht tekortschiet;

verzoekt de regering om voor 1 oktober — tot dan loopt ten minste het handhavingsmoratorium — uit te werken hoe knelpunten in de uitvoering van de Wet DBA aan te pakken, zodat geleidelijk stappen kunnen worden gezet richting het uitoefenen van regulier toezicht,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:
Deze motie is voorgesteld door het lid Grinwis.

Zij krijgt nr. 96 (32140).

De heer Grinwis (ChristenUnie):
Tot zover.

Staatssecretaris Vijlbrief:

Dat brengt mij bij de motie van de heer Grinwis op stuk nr. 96 over het handhavingsmoratorium van de Wet DBA. Daar wil ik even iets meer over zeggen. De heer Grinwis zei terecht dat het een smet is op het blazoen van het kabinet dat we dit niet hebben kunnen oplossen. Dat vind ik zelf ook. Maar het is ook waar dat het erg ingewikkeld is. Daarom is het ook niet makkelijk oplosbaar. Ik wil deze motie oordeel Kamer geven. Er is wat onduidelijkheid over, ook in de pers, dus dat kan ik op deze manier ook gelijk oplossen. Het handhavingsmoratorium loopt niet af in oktober. Het loopt minimaal tot oktober en dan zullen we kijken wat we gaan doen. Ik hoop op dat moment samen met collega Koolmees van Sociale Zaken te beschikken over de uitkomsten van de zogenaamde ... Hoe heet dat ding ook alweer? Ik begin echt moe te worden. De pilot met de webmodule. Die zou meer inzicht moeten geven in de soort arbeidsrelatie die je hebt. Ik geef dus oordeel Kamer. Ik ben het eens met wat de heer Grinwis probeerde te zeggen, namelijk: probeer een weg te vinden waarop je de wet toch kunt handhaven op een nette manier. Ik ben het daar eigenlijk gewoon mee eens.


Documenten en publicaties

  • Motie van het Kamerlid Grinwis over de aanpak van knelpunten in de uitvoering van de Wet DBA. Klik hier
  • Tweeminutendebat_Belastingen_(CD_d.d._30_06)_(ongecorrigeerd_stenogram). Klik hier

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P. (Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator BV/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.