Nieuws

Uitbreiding btw-herzieningsregels

Geplaatst: 02 maart 2019
Kenmerk: 2019.05219

Uitbreiding btw-herzieningsregels

Bijgaand treft u een update aan van de procedure van de gemeente X inzake de uitbreiding van de btw-herzieningsregels.

1. Gemeente X 

De gemeente X (hierna ook: de gemeente) heeft een groot aantal Multifunctionele Accommodaties gebouwd met nieuwe gymnastiekzalen. De gemeente heeft de nieuwe gymnastiekzalen in eerste instantie voor 40% om niet ter beschikking gesteld aan onderwijsinstellingen die basisonderwijs verzorgen in verband met het bewegingsonderwijs. De gemeente heeft 40% van de btw op de nieuwbouwkosten niet in aftrek genomen op de btw-aangifte. Na een aantal jaren heeft de gemeente de gymnastiekzalen binnen de btw-herzieningstermijn van tien jaar uitsluitend nog gebruikt voor het verrichten van met btw belaste activiteiten. De gemeente neemt het standpunt in dat zij via de btw-herzieningsregels over een aanvullende teruggaaf van btw beschikt. Immers 40% van de btw is kostprijsverhogend geboekt en op grond van de btw-herzieningsrels bestaat een aanvullend recht op teruggaaf van btw.

2. Procedure

In zijn uitspraak van 15 augustus 2017, nr. 16/01149, heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden geoordeeld dat via de btw-herzieningsregels geen aanvullende teruggaaf van btw bestaat op de bouwkosten van gymnastieklokalen. De gymnastiekzalen zijn volgens het Gerechtshof voor 40% niet in gebruik genomen als btw-ondernemer. 

De gemeente heeft beroep in cassatie ingesteld bij de Hoge Raad.

3. Voortgang procedure 

Zoals wij van de gemeente X hebben vernomen verschijnt in april 2019 een conclusie van de advocaat-generaal in deze zaak. 


Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.