Nieuws

Vpb: Reclameconcessies: conclusies advocaat-generaal Wattel

Geplaatst: 29 juni 2024
Kenmerk: 2024.53509

Vpb: Reclameconcessies: conclusies advocaat-generaal Wattel

In dit themabericht informeren wij u over de conclusie van advocaat-generaal van 28 juni 2024, nr. 23/04802, inzake de verschuldigd van vennootschapsbelasting en het verstrekken van reclameconcessies.

Documenten en publicaties

  • Conclusie advocaat-generaal Wattel d.d. 14 juni 2024, nr. 23/04802, inzake de verschuldigdheid van vennootschapsbelasting en het verstrekken van reclameconcessies. Klik hier / Klik hier
  • Conclusie advocaat-generaal Wattel d.d. 4-06-2024, nr. 24/00124, inzake de verschuldigdheid van vennootschapsbelasting en het verstrekken van reclameconcessies en exploitatie brandstofvulpunten. Klik hier/ Klik hier
  • Bijlage bij conclusies met nr. 23/04807 23/04802 en 24/00124. Klik hier

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P. (Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl.© Copyright Taxnavigator BV/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon