Nieuws

BTW-compensatiefonds: laat geen btw liggen

Geplaatst: 09 januari 2018
Kenmerk: 2018.03540

BTW-compensatiefonds: laat geen btw liggen

Veel gemeenten zijn gestart met het opstellen van de declaratie BTW-compensatiefonds 2017. Het is de ervaring van Taxnavigator dat toch nog btw blijft liggen. Wij hebben een aantal zaken voor u uitgewerkt. Voor de abonnees op de fiscale kennisbank hebben wij een uitgebreidere lijst samengesteld.

1. Transparantiemethode/doorschuif-btw

Verbonden partijen kunnen onder voorwaarden de zogenoemde ‘Transparantiemethode’ uit het Besluit ‘Omzetbelasting en compensatie van omzetbelasting bij publiekrechtelijke lichamen’ van 25 januari 2012, nr. BLKB 2012/175M, toepassen. De ervaring leert dat veel gemeenten niet in beeld hebben welke van hun relaties de btw op kosten kunnen doorschuiven naar de gemeente. Heeft u wel eens de lijst van verbonden partijen getoetst en bekeken of door de verschillende partijen daadwerkelijk btw wordt doorgeschoven die uw gemeente compenseert. 

Als btw wordt doorgeschoven is vervolgens de vraag of voldoende btw wordt doorgeschoven naar de gemeente.

2. Nieuwjaarsreceptie

Veel gemeenten organiseren voor de inwoners van de gemeente en de medewerkers van de gemeente een nieuwjaarsreceptie. De nieuwjaarsreceptie voor inwoners is voor een ieder gratis toegankelijk en de btw op de kosten kan de gemeente compenseren bij het BTW-compensatiefonds. Dit geldt ook voor de nieuwjaarsbijeenkomst voor de medewerkers van de gemeente. De uitsluiting van het recht op compensatie van btw geldt niet voor medewerkers c.q ambtenaren van de gemeente.  

3. Reintegratie

In zijn uitspraak van 24 november 2017, met zaaknummers SGR 16/6556, SGR 16/6557, SGR 16/6558, SGR 16/6559, SGR 16/6560, SGR 16/6561 en SGR 17/5628 oordeelt Rechtbank Den Haag dat een gemeente de btw op de kosten van re-integratie volledig kan compenseren bij het BTW-compensatiefonds. De rechtbank verwijst voor de motivering van het oordeel in punt 14 van zijn uitspraak naar de parlementaire geschiedenis en in punt 15 van zijn uitspraak naar de uitspraak van Gerechtshof Den Haag van 11 januari 2013, met nummers BK-11/00546 t/m BK-11/00548, BK-12/00200 en BK-12/00201. Op basis van de uitspraak van Rechtbank Den Haag neemt een aantal belastingadvieskantoren het standpunt in dat de gemeente alle btw op de kosten van reintegratie kan compenseren bij het BTW-compensatiefonds. Gelet op de uitspraak van Rechtbank Den Haag is het standpunt volgens Taxnavigator in ieder geval pleitbaar. U kunt overigens ook het eindoordeel van de Hoge Raad in deze zaak afwachten.

4. BCF-herzieningsregels

Op grond van de BCF-herzieningsregels kan een aanvullend recht op compensatie van btw bestaan. 

5. Besloten gedeelte

Abonnees kunnen via deze link de andere onderdelen van het artikel lezen: klik hier!

Dit artikel is opgesteld door de redactie van Taxnavigator