Nieuws

Mengpercentage: nieuwe benadering?

Geplaatst: 03 februari 2018
Kenmerk: 2018.03614

Mengpercentage: nieuwe benadering?

Onlangs ontving Taxnavigator van de heer Van der W die werkzaam is bij de gemeente B een (zeer) interessante lezersvraag over het berekenen van het mengpercentage. Wij willen zijn opmerkingen graag met u delen.

Het pro-rata

In de btw-regelgeving is bepaald dat het pro-rata ter zake van het verdelen van de btw op de algemene kosten over de btw-belaste prestaties en de btw-vrijgestelde prestaties moet worden afgerond op de hogere eenheid. De belastingplichtige behaalt een btw-voordeel.

Mengpercentage

Gemeenten kennen een zogenoemd mengpercentage. Gemeenten passen met betrekking tot algemene kosten die niet rechtstreeks zijn toe te rekenen aan compensabele overheidsactiviteiten of aftrekbare btw-ondernemersactiviteiten een zogenoemd mengpercentage toe. Van die algemene kosten wordt volgens een jaarlijks te bepalen verdeelsleutel een percentage verdeeld over compensabele, aftrekbare en niet-aftrekbare/niet-compensabele activiteiten van de gemeente. In zijn uitspraak van 8 maart 2017, nr. 16/2527, oordeelt Rechtbank West-Brabant dat het mengpercentage niet mag worden afgerond op de hogere eenheid. De component ‘compensabel’ in het mengpercentage hoeft volgens de Rechtbank niet te worden afgerond op het naastgelegen hogere gehele getal.

Opmerking

De heer Van der W merkt op dat het mengpercentage in feite een verbijzondering van het pro-rata betreft. Het pro-rata wordt uitgebreid met de overheids- en niet-ondernemerssfeer van de gemeente. In dat verband zou het passen dat de btw-belaste prestaties in het mengpercentage naar boven worden afgerond. Het kostprijsverhogende deel inzake de btw-vrije prestaties van de gemeente in het mengpercentage moeten naar beneden worden afgerond. Een complicerende factor betreft het feit dat het percentage kostprijsverhogende btw in het mengpercentage niet alleen de btw-vrijgestelde prestaties betreft maar ook betrekking heeft op prestaties waarvoor geen recht op compensatie van btw bij het BTW-compensatiefonds bestaat. Een oplossing is volgens de heer Van der W om de btw op de algemene kosten eerst te verdelen tussen overheidssfeer van de gemeente en de btw-ondernemerssfeer van de gemeente en dan een pro rata voor de btw-ondernemerssfeer te berekenen.

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator