Nieuws

BTW: zonnepanelen: afbouw salderingsregeling

Geplaatst: 18 april 2020
Kenmerk: 2020.26037

BTW: zonnepanelen: afbouw salderingsregeling

De salderingsregeling voor zonnepanelen gaat in etappes verdwijnen.

Salderingsregeling

Thans kunnen particuliere exploitanten van zonnepanelen de zogenoemde salderingsregeling toepassen. De particulier wekt via zonnepanelen elektriciteit op. De zonnestroom die niet direct wordt gebruikt wordt geleverd aan het elektriciteitsnet. De energierekening wordt opgesteld aan de hand van het saldo van elektriciteit die via het elektriciteitsnet is afgenomen en elektriciteit die aan het elektriciteitsnet is geleverd. Het saldo moet worden afgerekend en over het saldo worden belasting geheven. Als een particulier 4.000 kilowattuur (kWh) stroom afneemt en 1.000 kilowattuur (kWh) levert dan moet het saldo 3.000 kilowattuur (kWh) worden afgerekend en is over het saldo belasting verschuldigd.

De stroomprijs bedraagt 22 eurocent per kWh dan is ongeveer 7 eurocent de prijs voor de elektriciteit, ongeveer 11 eurocent betreft energiebelasting en 4 eurocent betreft btw. Door de salderingsregeling worden kosten van energiebelasting en btw vermeden en wordt 15 eurocent aan belasting per kWh bespaart.

Afbouw salderingsregeling

De salderingsregeling wordt met ingang van 1 januari 2023 tot 2031 in etappes afgebouwd tot nihil. Voor zover de salderingsregeling niet kan worden toegepast geldt een minimumtarief.

Documenten en publicaties

  • Brief Minister van Economische Zaken en Klimaat, 30 maart 2020, DGKE / 19315459, afbouw salderingsregeling. Klik hier

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P. (Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.