Nieuws

Lezersvraag inzake btw-besparing sport: geven van gelegenheid tot sport door vereniging aan niet-leden

Geplaatst: 13 november 2017
Kenmerk: 2017.03313

Lezersvraag inzake btw-besparing sport: geven van gelegenheid tot sport door vereniging aan niet-leden

Van een abonnee van Taxnavigator ontvingen wij een interessante lezersvraag over de verschuldigdheid van btw als door een sportvereniging aan niet-leden de gelegenheid wordt geboden om tegen betaling aan wedstrijden en toernooien van de sportvereniging deel te nemen. De redactie van Taxnavigator heeft de lezersvraag voor u uitgewerkt. Onder voorwaarden kan uw gemeente of sportstichting een belastingvoordeel realiseren.  

Lezersvraag

Onze vereniging geeft leden tegen betaling van contributie de gelegenheid om sport te beoefenen. De vereniging geeft ook niet-leden tegen betaling van een financiële vergoeding de mogelijkheid om mee te doen aan wedstrijden en toernooien die de vereniging organiseert. De contributie van leden is op grond van de btw-sportvrijstelling niet belast met btw. Moet de vereniging 6% btw voldoen over de vergoeding die van niet-leden wordt ontvangen? Formeel geldt de Nederlandse btw-sportvrijstelling niet. Immers de vereniging geeft aan niet-leden tegen betaling van contributie de mogelijkheid om een sport te beoefenen.

Antwoord

In zijn uitspraak van 19 december 2013 in de zaak C‑495/12 ( Bridport and West Dorset Golf Club Limited) oordeelt het Hof van Justitie van de Europese Unie dat de Europese btw-vrijstelling geldt voor het zonder winstoogmerk geven van gelegenheid tot sportbeoefening. Voor toepassing van de Europese btw-sportvrijstelling is niet van belang aan wie de gelegenheid tot sportbeoefening wordt gegeven. Kortom, de Europese btw-sportvrijstelling geldt ook als aan niet-leden de gelegenheid tot sportbeoefening wordt gegeven. De Nederlandse btw-sportvrijstelling is beperkter dan de Europese btw-sportvrijstelling en aldus in strijd met de Europese btw-sportvrijstelling. 

Op grond van Europese btw-regelgeving is de dienstverlening van de vereniging aan niet leden vrijgesteld van heffing van btw. De vereniging geeft zonder winstoogmerk de gelegenheid tot sportbeoefening. De btw-richtlijn maakt geen onderscheid tussen leden en niet-leden. De vereniging kan een beroep doen op de directe werking van Europees recht. Op grond van Europese btw-regelgeving is de vereniging ter zake van dienstverlening op het gebied van sport aan niet-leden geen btw verschuldigd. De Belastingdienst kan geen betaling afdwingen van btw die op grond van Nederlandse btw-regelgeving is verschuldigd terwijl de Nederlandse btw-regelgeving is strijd is met Europees recht.

Belastingtip

Voldoet uw gemeente, niet-commercieel sportbedrijf of stichting op dit moment meer btw dan btw wordt terugontvangen dan kunt u een beroep doen op de Europese btw-sportvrijstelling en hoeft u geen 6% btw te voldoen. Uw belastingadviseur of bevoegde belastinginspecteur kan u nadere inlichtingen verstrekken. 

Dit bericht is opgesteld door mr. dr. J.J.P. Swinkels die werkzaam is als belastingadviseur en concernfiscalist.