Nieuws

Zwembad en btw-sportvrijstelling

Geplaatst: 03 november 2018
Kenmerk: 2018.04785

Zwembad en btw-sportvrijstelling

In het Belastingplan 2019 wordt voorgesteld de btw-sportvrijstelling uit te breiden. De fracties uit de Tweede Kamer hebben een groot aantal vragen gesteld. De Staatssecretaris van Financiën maakt ook een belangrijke opmerking over de gevolgen van de uitbreiding van de  btw-sportvrijstelling voor de exploitatie van een zwembad.

1. Nota naar aanleiding van het verslag 

De NOB vraagt in het kader van de definiëring van het begrip sport hoe wordt aangekeken tegen bewegingsvormen waarbij ook (of met name) een recreatief element een rol speelt. Als voorbeeld noemt de NOB het gebruik van het zwembad voor een sport als waterpolo en het recreatief gebruik van het zwembad. Het Europese Hof van Justitie (HvJ EU) heeft in jurisprudentie geoordeeld dat de sportvrijstelling alleen ziet op activiteiten die worden gekenmerkt door een niet te verwaarlozen lichamelijke component. Steeds zal aan de hand van de activiteit moeten worden beoordeeld of sprake is van een niet te verwaarlozen lichamelijke component. De aanleiding tot de activiteit, competitief of recreatief is daarbij niet van belang. Indien bij recreatief gebruik van een zwembad geen sprake is van een te verwaarlozen fysieke activiteit, dan valt deze binnen de vrijstelling.

Bron: Kamerstuk 35.026, Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2019), nr. 13, Nota naar aanleiding van het verslag d.d. 26 oktober 2018. Voor downloaden: klik hier

2. Gemeentelijke praktijk 

Volgens de redactie van Taxnavigator gaat het wel erg ver om een recreatieve activiteit met enige lichamelijke inspanning als sport aan te merken. In het zwembad vinden ook nog veel andere activiteiten plaats zoals schoolzwemmen, therapeutisch zwemmen, trainingen etc. 


Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl

© Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.