Nieuws

Vragen inzake Sport-compensatieregelingen ​

Geplaatst: 04 augustus 2018
Kenmerk: 2018.04386

Vragen inzake Sport-compensatieregelingen ​

Met betrekking tot de compensatieregelingen voor Sport bestaan reeds veel vragen. Wij hebben er een aantal voor u uitgewerkt. Vragen inzake Sport-compensatieregelingen 

Vraag 1: Gemeente een nieuwe sporthal in de MFA verhuren aan een stichting. Geldt de compensatieregeling Sport? 

Voor een uitwerking van het antwoorden op deze vraag: klik hier. 

Vraag 2: Is het voordelig om exploitatie van sportpark over te dragen aan gemeente? 

Voor een uitwerking van het antwoorden op deze vraag: klik hier. 

Vraag 3: Hoe wordt omgegaan met de btw op de kosten van bewegingsonderwijs. Krijgt de gemeente de btw op de kosten van het ter beschikking stellen van een binnensportaccommodatie aan een schoolbestuur dat primair onderwijs verzorgt ook vergoed via de SPUK? 

Voor een uitwerking van het antwoorden op deze vraag: klik hier. 

Vraag 4: Onze gemeente gaat een commercieel sportbedrijf oprichten. Moeten wij het personeel detacheren bij het commerciële sportbedrijf of moet het commerciële sportbedrijf de werknemers in dienst nemen. 

Voor een uitwerking van het antwoorden op deze vraag: klik hier. 

Vraag 5: Als onze gemeente een commercieel sportbedrijf opricht en de Belastingdienst neemt het standpunt in dat het commerciële sportbedrijf geen winstoogmerk heeft loopt onze gemeente de SPUK mis?  

Voor een uitwerking van het antwoorden op deze vraag: klik hier. 

Vraag 6: Onze gemeente heeft in het verleden ter zake van de exploitatie geen aftrek van btw via de btw-aangifte geclaimd. Komen wij in aanmerking voor de SPUK? 

Voor een uitwerking van het antwoorden op deze vraag: klik hier. 


Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl

© Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.