Nieuws

Gebruikelijkheidstoets: € 2.400 en redelijkheid

Geplaatst: 18 december 2017
Kenmerk: 2017.03435

Gebruikelijkheidstoets: € 2.400 en redelijkheid

De Belastingdienst heeft een bewijsregel voor het gebruikelijkheidscriterium, de zogenoemde € 2.400-regel (zie paragraaf 4.2 van het 'Handboek Loonheffingen 2017'). De reikwijdte van deze bewijsregel is in een actueelbericht beperkt voor zover het gaat om minimumloon of een stagevergoeding. In zoverre vindt de Belastingdienst een aanwijzing als eindheffingsloon onredelijk.0xlOmLnXX3k?utm_source=feedburner&utm_medium=email

Bericht van Belastingdienst

Als u vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen wilt aanwijzen als eindheffingsloon, mag u daarmee niet meer dan 30% afwijken van wat gebruikelijk is. Dit is de gebruikelijkheidstoets. Vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen van maximaal € 2.400 per persoon per jaar vinden wij gebruikelijk. De afwijking van 30% geldt niet voor dit bedrag. Wel moet het aanwijzen redelijk zijn.

Wij vinden het niet redelijk als een werknemer of een stagiair minder loon krijgt dan het minimumloon of de stagevergoeding waar hij recht op heeft. Als u een stagiair bijvoorbeeld € 200 per maand moet betalen, vinden wij het niet redelijk om een deel daarvan aan te wijzen als eindheffingsloon. En als een werknemer het minimumloon verdient, vinden wij het ook niet redelijk om een deel van zijn loon als eindheffingsloon aan te wijzen.

Meer informatie over de gebruikelijkheidstoets vindt u in paragraaf 4.2 van het 'Handboek Loonheffingen 2017'. De aanvullende informatie van dit bericht is daarin nog niet verwerkt. Dat zal gebeuren in het handboek voor 2018.

Voor meer informatie: klik hier

Bron Belastingdienst