Nieuws

BTW: Transformatieproject. Van openbaar groen naar sociale woningbouw

Geplaatst: 11 maart 2020
Kenmerk: 2020.25385

BTW: Transformatieproject. Van openbaar groen naar sociale woningbouw

De gemeente en een woningstichting zijn gestart met een zogenoemd transformatieproject. De woningstichting sloopt oude flats en bouwt nieuwe flats terug. De nieuwe flats worden voor een deel gebouwd op de oude locatie en worden voor een deel gebouwd op openbaar groen van de gemeente. Om het plan te realiseren levert de gemeente openbaar groen aan de woningstichting. Het openbaar groen betreft onbebouwde grond die is bestemd om te worden bebouwd. Het openbaar groen wordt voor de heffing van btw gekwalificeerd als een btw-bouwterrein.

Is de gemeente ter zake van de levering btw verschuldigd en hoe kan de gemeente heffing van btw ter zake van de levering van openbaar groen vermijden?

1. Als overheid. Levert de gemeente de gemeente de grond c.q. het openbaar groen als overheid of handelt de gemeente als btw-ondernemer? Heffing van btw is pas aan de orde als de gemeente het openbaar groen als btw-ondernemer levert. Steeds meer wordt duidelijk dat de gemeente de grond c.q. het btw-bouwterrein als overheid kan leveren. Als de gemeente de grond c.q. het openbaar groen als overheid levert is geen btw verschuldigd. De woningstichting betaalt ter zake van de verkrijging 6% overdrachtsbelasting. Voor meer informatie. Klik hier

2. XXXX

3. XXXX

Het overige gedeelte van het artikel betreft een belastingadvies en wordt na overleg niet meer op het open en voor een ieder toegankelijke gedeelte van Taxnavigator geplaatst.

Voor verder lezen: klik hier


Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.