Nieuws

Vennootschapsbelasting: laat geen kosten verloren gaan!

Geplaatst: 29 januari 2019
Kenmerk: 2019.05124

Vennootschapsbelasting: laat geen kosten verloren gaan!

Veel gemeenten hebben de aangifte Vennootschapsbelasting voor 2016 ingediend en zijn bezig met het verzorgen van de aangiften Vennootschapsbelasting 2017 en 2018. Menige medewerker van de gemeente heeft tijd besteed aan het inventariseren van zaken en het opstellen van stukken voor het maken van de aangifte Vennootschapsbelasting 2016. Hoe gaan wij om met deze kosten?

Ook de uren van het ambtelijk apparaat hebben een kostprijs. Volgens Taxnavigator kan de gemeente bepaalde kosten van het ambtelijk apparaat van de gemeente in aftrek nemen op de fiscale winst voor zover een relatie bestaat met het product dat is onderworpen aan de heffing van Vennootschapsbelasting.

Heeft u veel werkzaamheden verricht het maken van de aangifte voor het grondbedrijf waarvan de resultaten zijn belast met vennootschapsbelasting dan kunt u de kosten van uw werkzaamheden in aftrek nemen van de winst. Dat geldt ook voor de kosten van uw collega's en externe advieskosten voor zover een verband bestaat met de activiteiten van het grondbedrijf en waarvan het resultaat is onderworpen aan de heffing van vennootschapsbelasting.

Bedrijven nemen de kosten die zijn toe te rekenen aan het bepalen van de winst en het doen van aangifte Vennootschapsbelasting in mindering op de winst van het bedrijf. Voor gemeenten geldt toch hetzelfde.

Taxnavigator adviseert uw gemeente een inventarisatie te maken van de bestede tijd aan het maken c.q. te komen tot een aangifte Vennootschapsbelasting. Laat geen kosten verloren gaan. Heeft u een inventarisatie gemaakt dan is het verstandig om in overleg te treden met de Belastingdienst en uw rechten veilig te stellen voor zover u bij de aangifte Vennootschapsbelasting 2016 geen rekening heeft gehouden met deze kosten.

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.