Taxnavigator

Altijd en overal via uw computer, tablet en telefoon toegang tot fiscale documentatie voor gemeenten op Taxnavigator.

Taxnavigator

Taxnavigator is een uitgebreide fiscale kennisbank met documentatie op het gebied van btw, het BTW-compensatiefonds en andere Rijksbelastingen die spelen bij gemeenten.

Taxnavigator

Met de nieuwsbrief Taxnavigator blijft u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op fiscaal gebied.

Taxnavigator

Taxnavigator draagt bij aan de fiscale bewustwording binnen uw gemeente. Met een abonnement op Taxnavigator kunnen 15 medewerkers van uw gemeente gebruik maken van Taxnavigator.

Taxnavigator

Taxnavigator bevat praktische werkinstructies die u kunt verspreiden binnen uw organisatie. Met de praktische wekinstructies van Taxnavigator bent u fiscaal in control.

Taxnavigator

Taxnavigator ondersteunt u bij het Horizontaal Toezicht.

Taxnavigator

Taxnavigator is de fiscale gereedschapskist voor de gemeentelijke fiscalist en medewerkers die zich met Rijksbelastingen bezig houden.

Taxnavigator

Met Taxnavigator bent u zeker van een actuele en optimale btw-labeling.

Taxnavigator

Vraag nu een proefaccount aan op info@taxnavigator.nl

Updates

12 jun
Belastingnieuws
BTW: Kamerbrief resultaten onderzoek verlaagd btw-tarief reparatiediensten huishoudapparaten
10 jun
Belastingnieuws
Cursus Btw en bcf-aspecten gemeentelijk grondbedrijf
10 jun
Belastingnieuws
Vpb: Kamervragen vrijstelling Vennootschapsbelasting voor kinderopvangorganisaties.
10 jun
Belastingnieuws
OVB: KG:052:2024:1 Kwalificeert een goederenrechtelijk beding in erfpachtvoorwaarden als een verkoopregulerend beding?
10 jun
Belastingnieuws
LB: Gratis gezonde lunches en vrijstelling loonbelasting voor Arbo-voorzieningen.
10 jun
Belastingnieuws
BTW: Sport; Openlucht zwembad; dagrecreatie
09 jun
Belastingnieuws
Vpb: Stichting met winst
09 jun
Belastingnieuws
BTW: Sport: Antwoorden op Kamervragen over subsidieregeling BOSA
02 jun
Belastingnieuws
OVB: Intrekking ruime uitleg netvrijstelling
02 jun
Belastingnieuws
Vpb: Zandwinning
02 jun
Modellabeling
Bossen en natuurreservaten
27 mei
Belastingnieuws
LB: Nieuwsbrief Belastingdienst Forum Salaris: Periode 16 - 22 mei 2024
27 mei
Belastingnieuws
LB: KG:041:2024:16 Werkkostenregeling in de inkomstenbelasting
27 mei
Belastingnieuws
LB: Nieuwsbrief Belastingdienst Forum Salaris: Periode 2 - 15 mei 2024
27 mei
Belastingnieuws
BTW: Standpunt gepubliceerd over valpreventie en btw-vrijstelling voor medische dienstverlening
26 mei
Belastingnieuws
LB: Nieuwsbrief Belastingdienst Forum Salaris: Periode 25 april - 1 mei 2024
20 mei
Belastingnieuws
BTW: Exploitatie openlucht zwembad
20 mei
Belastingnieuws
BTW: Arrest Hoge Raad inzake btw-besparend schoolmodel; doorverwijzing
20 mei
Belastingnieuws
BCF: Woonadvies
20 mei
Modellabeling
20 mei
Belastingnieuws
LB: Belastingdienst: Forum Salaris: Handreiking Werkkleding
20 mei
Belastingnieuws
BTW: BCF: Nieuwe functies van de bibliotheek
06 mei
Belastingnieuws
BCF: BCF-aspecten van specifieke (SPUK) en decentrale uitkeringen
05 mei
Belastingnieuws
BTW: Gemeentelijk mengpercentage; stadskantoor; overgangsregeling sport
05 mei
Belastingnieuws
BTW: Bouwterrein: Optoppen
05 mei
Belastingnieuws
LB: Nieuwsbrief Belastingdienst Forum Salaris: Periode 25 april - 1 mei 2024
02 mei
Belastingnieuws
LB: Handboek Loonheffingen
02 mei
Belastingnieuws
LB: Nieuwsbrief Belastingdienst Forum Salaris: Periode 14 - 20 maart 2024
29 apr
Belastingen
LB: Handboek Loonheffingen 2023
29 apr
Belastingnieuws
BTW: Grondbod: tender

Wat is Taxnavigator en voor wie is Taxnavigator bestemd?


Taxnavigator is een fiscaal platform met een uitgebreide fiscale kennisbank voor gemeentelijke fiscalisten, financieel adviseurs, belastingadviseurs, controllers en medewerkers van gemeenten en andere publiekrechtelijke instellingen die zich bezig houden met fiscale zaken.

Taxnavigator heeft een uitgebreide nieuwspagina die dagelijks wordt geactualiseerd.

Taxnavigator heeft een uitgebreide modellabeling met een beschrijving van de fiscale aspecten van activiteiten, functies en taken van de gemeenten. De modellabelling is opgebouwd op basis van de iv3-voorschriften en bevat brondocumenten en casussen. Taxnavigator bevat veel – voor gemeenten relevante – informatie over Vennootschapsbelasting, het BTW-compensatiefonds en de btw. Ook is informatie opgenomen over de Loonbelasting, de Verhuurderheffing en de Autobelastingen.

Taxnavigator bevat een specifiek onderdeel over het BTW-compensatiefonds met een uitgebreide toelichting, beleidsbesluiten, jurisprudentie en andere relevante documentatie.

Op Taxnavigator treft u ook uitgewerkte themadossiers aan. De themadossiers betreffen onder andere ‘Bedrijfsvoering’, ‘Energietransitie’, ‘Grondexploitatie’ , ‘Onderwijshuisvesting’, ‘Samenwerken’, ‘Sociaal Domein’, ‘Sport’, ‘Subsidies’ en ‘Vastgoed’.

Taxnavigator heeft dossiers over praktische zaken waaronder: belastingcontrole, belastingvoordeel bij inkoop onderwijs, buitenlandse btw, citymarketing, detachering, herziening van btw, schade, re-integratie, snippergroen, short stay, vrijwilligers etc.