Taxnavigator

Altijd en overal via uw computer, tablet en telefoon toegang tot fiscale documentatie voor gemeenten op Taxnavigator.

Taxnavigator

Taxnavigator is een uitgebreide fiscale kennisbank met documentatie op het gebied van btw, het BTW-compensatiefonds en andere Rijksbelastingen die spelen bij gemeenten.

Taxnavigator

Met de nieuwsbrief Taxnavigator blijft u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op fiscaal gebied.

Taxnavigator

Taxnavigator draagt bij aan de fiscale bewustwording binnen uw gemeente. Met een abonnement op Taxnavigator kunnen 15 medewerkers van uw gemeente gebruik maken van Taxnavigator.

Taxnavigator

Taxnavigator bevat praktische werkinstructies die u kunt verspreiden binnen uw organisatie. Met de praktische wekinstructies van Taxnavigator bent u fiscaal in control.

Taxnavigator

Taxnavigator ondersteunt u bij het Horizontaal Toezicht.

Taxnavigator

Taxnavigator is de fiscale gereedschapskist voor de gemeentelijke fiscalist en medewerkers die zich met Rijksbelastingen bezig houden.

Taxnavigator

Met Taxnavigator bent u zeker van een actuele en optimale btw-labeling.

Taxnavigator

Vraag nu een proefaccount aan op info@taxnavigator.nl

Updates

24 okt
Belastingnieuws
BTW: BCF: Nieuwe functies van de bibliotheek
24 okt
Modellabeling
Diner vrijwilligers / Vrijwilligerstrofee
24 okt
Belastingnieuws
Schenkingsrecht: Evaluatie verruimde schenkingsvrijstelling Eigen Woning
24 okt
Modellabeling
Besluit bijstand zelfstandigen (Bbz 2004)
24 okt
Fiscale Thema’s
MFA: {raktijk
21 okt
Belastingnieuws
Belastingplan 2022; Dividendbelasting: Beperking van teruggaaf van Dividendbelasting gaat niet gelden voor niet-Vpb-plichtige activiteiten van gemeenten
21 okt
Belastingnieuws
Belastingplan 2022: Tarief Vennootschapsbelasting; Tweede nota van wijziging Belastingplan 2022
18 okt
Belastingnieuws
Belastingplan 2022: BPM: Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2022)
18 okt
Fiscale Thema’s
Ontwikkelingsbedrijf: Mixpercentage grondbedrijf
18 okt
Modellabeling
Supportersverenigingen
18 okt
Belastingnieuws
Belastingplan 2022: Verlaging Verhuurderheffing
18 okt
Belastingnieuws
BTW: BCF: Kosten verstopt riool
18 okt
Belastingen
Autobelastingen: Documenten en publicaties MRB/BPM
17 okt
Modellabeling
Hulpmiddelen (rolstoelen, krukken, rollators, e.d.)
17 okt
Modellabeling
Muziek- en dansonderwijs
17 okt
Modellabeling
Schouwburgen en concertgebouwen
17 okt
Modellabeling
Kunstbeoefening en kunstbevordering
17 okt
Modellabeling
Aanleg en ouderhoud gemeentelijk riool
17 okt
Modellabeling
Ouderbijdragen opvang Jeugd
17 okt
Modellabeling
Rioolheffing maatregelen grondwater
17 okt
Modellabeling
Rioolheffing bedrijfsafvalwater
17 okt
Modellabeling
Riolen en rioolgemalen
17 okt
Modellabeling
Rioolwaterzuivering
17 okt
Belastingnieuws
Belastingplan 2022: Vennootschapsbelasting; Verhoging lasten Vennootschapsbelasting
12 okt
Belastingnieuws
BTW: Heffing van btw bij werkzaamheden van toezichthouders en leden commissies (besloten)
11 okt
Belastingnieuws
Vpb: Belastingplicht Vennootschapsbelasting Stichtingen en Verenigingen
11 okt
Belastingnieuws
Belastingplan 2022: Motie Hermans: Verhuurderheffing
11 okt
Belastingnieuws
Belastingplan 2022: Motie Eerdmans inzake positie ZZP'er
10 okt
Belastingnieuws
BTW: Gemeente Barendrecht: Geven van gelegenheid tot sportbeoefening
10 okt
Belastingen
Beleidsbesluiten BTW/ Overzicht

Wat is Taxnavigator en voor wie is Taxnavigator bestemd?


Taxnavigator is een fiscaal platform met een uitgebreide fiscale kennisbank voor gemeentelijke fiscalisten, financieel adviseurs, belastingadviseurs, controllers en medewerkers van gemeenten en andere publiekrechtelijke instellingen die zich bezig houden met fiscale zaken.

Taxnavigator heeft een uitgebreide nieuwspagina die dagelijks wordt geactualiseerd.

Taxnavigator heeft een uitgebreide modellabeling met een beschrijving van de fiscale aspecten van activiteiten, functies en taken van de gemeenten. De modellabelling is opgebouwd op basis van de iv3-voorschriften en bevat brondocumenten en casussen. Taxnavigator bevat veel – voor gemeenten relevante – informatie over Vennootschapsbelasting, het BTW-compensatiefonds en de btw. Ook is informatie opgenomen over de Loonbelasting, de Verhuurderheffing en de Autobelastingen.

Taxnavigator bevat een specifiek onderdeel over het BTW-compensatiefonds met een uitgebreide toelichting, beleidsbesluiten, jurisprudentie en andere relevante documentatie.

Op Taxnavigator treft u ook uitgewerkte themadossiers aan. De themadossiers betreffen onder andere ‘Bedrijfsvoering’, ‘Energietransitie’, ‘Grondexploitatie’ , ‘Onderwijshuisvesting’, ‘Samenwerken’, ‘Sociaal Domein’, ‘Sport’, ‘Subsidies’ en ‘Vastgoed’.

Taxnavigator heeft dossiers over praktische zaken waaronder: belastingcontrole, belastingvoordeel bij inkoop onderwijs, buitenlandse btw, citymarketing, detachering, herziening van btw, schade, re-integratie, snippergroen, short stay, vrijwilligers etc.