Taxnavigator

Altijd en overal via uw computer, tablet en telefoon toegang tot fiscale documentatie voor gemeenten op Taxnavigator.

Taxnavigator

Taxnavigator is een uitgebreide fiscale kennisbank met documentatie op het gebied van btw, het BTW-compensatiefonds en andere Rijksbelastingen die spelen bij gemeenten.

Taxnavigator

Met de nieuwsbrief Taxnavigator blijft u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op fiscaal gebied.

Taxnavigator

Taxnavigator draagt bij aan de fiscale bewustwording binnen uw gemeente. Met een abonnement op Taxnavigator kunnen 15 medewerkers van uw gemeente gebruik maken van Taxnavigator.

Taxnavigator

Taxnavigator bevat praktische werkinstructies die u kunt verspreiden binnen uw organisatie. Met de praktische wekinstructies van Taxnavigator bent u fiscaal in control.

Taxnavigator

Taxnavigator ondersteunt u bij het Horizontaal Toezicht.

Taxnavigator

Taxnavigator is de fiscale gereedschapskist voor de gemeentelijke fiscalist en medewerkers die zich met Rijksbelastingen bezig houden.

Taxnavigator

Met Taxnavigator bent u zeker van een actuele en optimale btw-labeling.

Taxnavigator

Vraag nu een proefaccount aan op info@taxnavigator.nl

Nieuws

Updates

23 aug
Fiscale Thema’s
Uitvoering bestemmingsplannen
22 aug
Belastingnieuws
Proefabonnement Taxnavigator € 375
22 aug
Belastingnieuws
WOB-verzoek inzake familielening voor eigen woning
22 aug
Belastingnieuws
WOB-verzoek inzake bestuurlijke dwangsommen
22 aug
Belastingnieuws
Belastingbesparing gemeentelijk vastgoed
22 aug
Belastingnieuws
Verklaring omtrent fiscaal gedrag (VOFG)
22 aug
Belastingnieuws
Stelselwijziging Pro Rail
21 aug
Belastingnieuws
Update: Modellabelling
21 aug
Belastingen
Dividendbelasting
20 aug
Belastingnieuws
Wet Vrachtwagenheffing
20 aug
Belastingen
Nieuwsberichten
20 aug
Fiscale Thema’s
Praktijk Gemeentelijk Vastgoedbedrijf
20 aug
Belastingen
Brieven Staaatssecretaris van Financiën / Belastingdienst
19 aug
Modellabeling
Leerlingenvervoer
18 aug
Fiscale Thema’s
Algemeen
15 aug
Belastingnieuws
Zwembaden, btw, SPUK en BOSA
15 aug
Belastingnieuws
Kamerbrief voortgang uitwerking maatregelen 'werken als zelfstandige'
15 aug
Belastingnieuws
Kamerbrief inzake Toezicht Arbeidsrelaties
15 aug
Belastingnieuws
Fysiofit
15 aug
Belastingnieuws
Verhuur van parkeerruimte
15 aug
Belastingnieuws
Teruggaaf BPM
15 aug
Belastingnieuws
Praktijk: Jurisprudentie fiscale eenheid btw en gemeentelijke praktijk (besloten)
15 aug
Belastingnieuws
Oude btw-bouwgrond / 17, lid 4 gronden
15 aug
Belastingnieuws
BTW-compensatiefonds en rioolheffing
15 aug
Belastingnieuws
Nieuwe btw-nummers voor zzp'ers
15 aug
Belastingnieuws
Bezwaar Beschikking BTW-compensatiefonds 2018
15 aug
Belastingnieuws
Zwembaden: Stavaza
15 aug
Belastingnieuws
Stichting Afvalfonds Verpakkingen
15 aug
Belastingnieuws
VpB: reclameconcessies
15 aug
Belastingnieuws
Jaaropgave bijstandsgerechtigde

Wat is Taxnavigator en voor wie is Taxnavigator bestemd?


Taxnavigator is een fiscaal platform met een uitgebreide fiscale kennisbank voor gemeentelijke fiscalisten, financieel adviseurs, belastingadviseurs, controllers en medewerkers van gemeenten en andere publiekrechtelijke instellingen die zich bezig houden met fiscale zaken.

Taxnavigator heeft een uitgebreide nieuwspagina die dagelijks wordt geactualiseerd.

Taxnavigator heeft een uitgebreide modellabeling met een beschrijving van de fiscale aspecten van activiteiten, functies en taken van de gemeenten. De modellabelling is opgebouwd op basis van de iv3-voorschriften en bevat brondocumenten en casussen. Taxnavigator bevat veel – voor gemeenten relevante – informatie over Vennootschapsbelasting, het BTW-compensatiefonds en de btw. Ook is informatie opgenomen over de Loonbelasting, de Verhuurderheffing en de Autobelastingen.

Op Taxnavigator treft u ook uitgewerkte themadossiers aan. De themadossiers betreffen onder andere ‘Bedrijfsvoering’, ‘Energietransitie’, ‘Grondexploitatie’ , ‘Onderwijshuisvesting’, ‘Samenwerken’, ‘Sociaal Domein’, ‘Sport’, ‘Subsidies’ en ‘Vastgoed’.

Taxnavigator heeft dossiers over praktische zaken waaronder: belastingcontrole, belastingvoordeel bij inkoop onderwijs, buitenlandse btw, citymarketing, detachering, herziening van btw, schade, re-integratie, snippergroen, short stay, verwijwilligers etc.

Taxnavigator heeft een praktisch register.