Taxnavigator

Altijd en overal via uw computer, tablet en telefoon toegang tot fiscale documentatie voor gemeenten op Taxnavigator.

Taxnavigator

Taxnavigator is een uitgebreide fiscale kennisbank met documentatie op het gebied van btw, het BTW-compensatiefonds en andere Rijksbelastingen die spelen bij gemeenten.

Taxnavigator

Met de nieuwsbrief Taxnavigator blijft u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op fiscaal gebied.

Taxnavigator

Taxnavigator draagt bij aan de fiscale bewustwording binnen uw gemeente. Met een abonnement op Taxnavigator kunnen 15 medewerkers van uw gemeente gebruik maken van Taxnavigator.

Taxnavigator

Taxnavigator bevat praktische werkinstructies die u kunt verspreiden binnen uw organisatie. Met de praktische wekinstructies van Taxnavigator bent u fiscaal in control.

Taxnavigator

Taxnavigator ondersteunt u bij het Horizontaal Toezicht.

Taxnavigator

Taxnavigator is de fiscale gereedschapskist voor de gemeentelijke fiscalist en medewerkers die zich met Rijksbelastingen bezig houden.

Taxnavigator

Met Taxnavigator bent u zeker van een actuele en optimale btw-labeling.

Taxnavigator

Vraag nu een proefaccount aan op info@taxnavigator.nl

Updates

25 mei
Belastingnieuws
Vpb: Reclameconcessies: Opbrengst
25 mei
Belastingnieuws
Vpb: Winstbepaling: aftrekbare kosten
25 mei
Belastingnieuws
BTW: SPUK: Sport BV
24 mei
Belastingnieuws
Afvalfonds: BTW: BCF: Voortgang dossier Afvalfonds
24 mei
Belastingnieuws
BTW: BCF: Boete: Belastingrente: Voorkom belastingrente – betaal uw suppletie 2019 voor 1 april 2020!
24 mei
Belastingnieuws
COVID-19: Gemeentelijke steunmaatregelen
24 mei
Belastingnieuws
BTW: Ontwikkelingsbedrijf: Transformatie historische fabriek naar retailpark
24 mei
Fiscale Thema’s
Subsidies: Regiodeal
24 mei
Belastingnieuws
BTW: BCF: Rijksbijdrage: Regiodeal
24 mei
Belastingnieuws
BCF: Covid-19: modellabeling
24 mei
Belastingnieuws
BTW: BCF: Decentralisatie-uitkering: Subsidie: Regiogemeente: Project Housing First
24 mei
Fiscale Thema’s
Subsidie: Decentralisatie-uitkering; Regiogemeente: Project Housing First
24 mei
Fiscale Thema’s
Sport: Sport BV: Fiscale eenheid btw
24 mei
Fiscale Thema’s
Subsidies: Verschuldigdheid van btw
24 mei
Fiscale Thema’s
Gebruik door de gemeente
24 mei
Belastingnieuws
BTW: Ontwikkelingsbedrijf: Transformatie oud postkantoor betreft nieuwbouw
24 mei
Modellabeling
Stads- / kortings / minimapassen op musea, sportclubs e.d.
24 mei
Belastingnieuws
BTW: BCF: Concessieovereenkomst laadpalen
24 mei
Belastingnieuws
Belastingrente, btw en Vpb
17 mei
Belastingnieuws
Geen btw op mondkapjes vanaf eind mei
17 mei
Fiscale Thema’s
Ontwikkelingsbedrijf: Bestemmingsplannen/praktijk/financiële bijdrage gemeente
17 mei
Fiscale Thema’s
Ontwikkelingsbedrijf: Bestemmingsplannen/modellen gemeenschapsvoorzieningen
14 mei
Belastingnieuws
COVID-19: BCF: BTW: vervoerdiensten (besloten)
14 mei
Belastingnieuws
COVID-19: BCF: BTW: vervoerdiensten
14 mei
Belastingnieuws
BTW: btw-bouwterrein: asbestsanering
13 mei
Belastingnieuws
BPM: Kosten van BPM: gemeentelijke BPM-vrijstelling
12 mei
Belastingnieuws
Dossier ‘Belastingrente’
12 mei
Belastingen
Beleidsbesluiten BTW/BTW-compensatiefonds / Overzicht
12 mei
Belastingnieuws
FD: Publieke diensten in gevaar door financiële tekorten bij gemeenten
12 mei
Belastingnieuws
BTW: OVB: Ontwikkelingsbedrijf: wijziging recht van erfpacht

Wat is Taxnavigator en voor wie is Taxnavigator bestemd?


Taxnavigator is een fiscaal platform met een uitgebreide fiscale kennisbank voor gemeentelijke fiscalisten, financieel adviseurs, belastingadviseurs, controllers en medewerkers van gemeenten en andere publiekrechtelijke instellingen die zich bezig houden met fiscale zaken.

Taxnavigator heeft een uitgebreide nieuwspagina die dagelijks wordt geactualiseerd.

Taxnavigator heeft een uitgebreide modellabeling met een beschrijving van de fiscale aspecten van activiteiten, functies en taken van de gemeenten. De modellabelling is opgebouwd op basis van de iv3-voorschriften en bevat brondocumenten en casussen. Taxnavigator bevat veel – voor gemeenten relevante – informatie over Vennootschapsbelasting, het BTW-compensatiefonds en de btw. Ook is informatie opgenomen over de Loonbelasting, de Verhuurderheffing en de Autobelastingen.

Op Taxnavigator treft u ook uitgewerkte themadossiers aan. De themadossiers betreffen onder andere ‘Bedrijfsvoering’, ‘Energietransitie’, ‘Grondexploitatie’ , ‘Onderwijshuisvesting’, ‘Samenwerken’, ‘Sociaal Domein’, ‘Sport’, ‘Subsidies’ en ‘Vastgoed’.

Taxnavigator heeft dossiers over praktische zaken waaronder: belastingcontrole, belastingvoordeel bij inkoop onderwijs, buitenlandse btw, citymarketing, detachering, herziening van btw, schade, re-integratie, snippergroen, short stay, verwijwilligers etc.

Taxnavigator heeft een praktisch register.