Taxnavigator

Altijd en overal via uw computer, tablet en telefoon toegang tot fiscale documentatie voor gemeenten op Taxnavigator.

Taxnavigator

Taxnavigator is een uitgebreide fiscale kennisbank met documentatie op het gebied van btw, het BTW-compensatiefonds en andere Rijksbelastingen die spelen bij gemeenten.

Taxnavigator

Met de nieuwsbrief Taxnavigator blijft u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op fiscaal gebied.

Taxnavigator

Taxnavigator draagt bij aan de fiscale bewustwording binnen uw gemeente. Met een abonnement op Taxnavigator kunnen 15 medewerkers van uw gemeente gebruik maken van Taxnavigator.

Taxnavigator

Taxnavigator bevat praktische werkinstructies die u kunt verspreiden binnen uw organisatie. Met de praktische wekinstructies van Taxnavigator bent u fiscaal in control.

Taxnavigator

Taxnavigator ondersteunt u bij het Horizontaal Toezicht.

Taxnavigator

Taxnavigator is de fiscale gereedschapskist voor de gemeentelijke fiscalist en medewerkers die zich met Rijksbelastingen bezig houden.

Taxnavigator

Met Taxnavigator bent u zeker van een actuele en optimale btw-labeling.

Taxnavigator

Vraag nu een proefaccount aan op info@taxnavigator.nl

Updates

05 dec
Belastingen
Fiets van de zaak
05 dec
Fiscale Thema’s
Zonnepanelen
04 dec
Fiscale Thema’s
Verkoop en levering van vastgoed
03 dec
Modellabeling
Bezoekerslift
03 dec
Fiscale Thema’s
Onderhuur: btw-vrij of btw belast
01 dec
Belastingnieuws
Projecten; gemeentegrenzen en het BTW-compensatiefonds
01 dec
Belastingnieuws
Projecten; gemeentegrenzen en het BTW-compensatiefonds
01 dec
Belastingnieuws
Nieuwsberichten: Als u al onze nieuwsberichten wilt lezen dan moet u zijn ingelogd op Taxnavigator
01 dec
Belastingnieuws
Re-integratie: voortgang procedure gemeente Barendrecht
01 dec
Belastingnieuws
Re-integratie: voortgang procedure gemeente Barendrecht
01 dec
Belastingnieuws
Afvalfonds: Veel vragen over standpunt Ministerie van Financiën
01 dec
Fiscale Thema’s
Maand/kwartaal aangiften btw
01 dec
Belastingen
Documenten en publicaties BTW-compensatiefonds
28 nov
Belastingnieuws
Belastingdienst Jaarplan 2020
26 nov
Belastingnieuws
Personeelsvoorzieningen, giften en relatiegeschenken
24 nov
Belastingnieuws
Leegstandsbeheer en btw
24 nov
Fiscale Thema’s
Steekproeven
21 nov
Belastingnieuws
Nederlandse btw-sportvrijstelling in strijd met Europees recht?
21 nov
Modellabeling
Afkoopsommen onderhoud graven
21 nov
Modellabeling
Begraafplaatsen
21 nov
Belastingen
Afschrijvingsbeperking vastgoed in eigen gebruik
21 nov
Belastingnieuws
Sinterklaas
21 nov
Belastingnieuws
Buitenzwembaden: sport of recreatie
21 nov
Belastingnieuws
Sportstichting, sport-BSO en kasrondje
21 nov
Belastingnieuws
Minfin: Standpunt inzake Stichting Afvalfonds
21 nov
Modellabeling
Sinterklaas
20 nov
Belastingnieuws
Cursus: Sport en btw
20 nov
Belastingnieuws
Cursus: Vennootschapsbelasting voor gemeenten in de praktijk
20 nov
Belastingnieuws
Abonnement Taxnavigator
20 nov
Belastingnieuws
Cursus: Vennootschapsbelasting voor gemeenten: grondexploitaties 

Wat is Taxnavigator en voor wie is Taxnavigator bestemd?


Taxnavigator is een fiscaal platform met een uitgebreide fiscale kennisbank voor gemeentelijke fiscalisten, financieel adviseurs, belastingadviseurs, controllers en medewerkers van gemeenten en andere publiekrechtelijke instellingen die zich bezig houden met fiscale zaken.

Taxnavigator heeft een uitgebreide nieuwspagina die dagelijks wordt geactualiseerd.

Taxnavigator heeft een uitgebreide modellabeling met een beschrijving van de fiscale aspecten van activiteiten, functies en taken van de gemeenten. De modellabelling is opgebouwd op basis van de iv3-voorschriften en bevat brondocumenten en casussen. Taxnavigator bevat veel – voor gemeenten relevante – informatie over Vennootschapsbelasting, het BTW-compensatiefonds en de btw. Ook is informatie opgenomen over de Loonbelasting, de Verhuurderheffing en de Autobelastingen.

Op Taxnavigator treft u ook uitgewerkte themadossiers aan. De themadossiers betreffen onder andere ‘Bedrijfsvoering’, ‘Energietransitie’, ‘Grondexploitatie’ , ‘Onderwijshuisvesting’, ‘Samenwerken’, ‘Sociaal Domein’, ‘Sport’, ‘Subsidies’ en ‘Vastgoed’.

Taxnavigator heeft dossiers over praktische zaken waaronder: belastingcontrole, belastingvoordeel bij inkoop onderwijs, buitenlandse btw, citymarketing, detachering, herziening van btw, schade, re-integratie, snippergroen, short stay, verwijwilligers etc.

Taxnavigator heeft een praktisch register.