Taxnavigator

Altijd en overal via uw computer, tablet en telefoon toegang tot fiscale documentatie voor gemeenten op Taxnavigator.

Taxnavigator

Taxnavigator is een uitgebreide fiscale kennisbank met documentatie op het gebied van btw, het BTW-compensatiefonds en andere Rijksbelastingen die spelen bij gemeenten.

Taxnavigator

Met de nieuwsbrief Taxnavigator blijft u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op fiscaal gebied.

Taxnavigator

Taxnavigator draagt bij aan de fiscale bewustwording binnen uw gemeente. Met een abonnement op Taxnavigator kunnen 15 medewerkers van uw gemeente gebruik maken van Taxnavigator.

Taxnavigator

Taxnavigator bevat praktische werkinstructies die u kunt verspreiden binnen uw organisatie. Met de praktische wekinstructies van Taxnavigator bent u fiscaal in control.

Taxnavigator

Taxnavigator ondersteunt u bij het Horizontaal Toezicht.

Taxnavigator

Taxnavigator is de fiscale gereedschapskist voor de gemeentelijke fiscalist en medewerkers die zich met Rijksbelastingen bezig houden.

Taxnavigator

Met Taxnavigator bent u zeker van een actuele en optimale btw-labeling.

Taxnavigator

Vraag nu een proefaccount aan op info@taxnavigator.nl

Updates

06 jun
Belastingnieuws
BCF: Lezersvraag: Verwerking van btw op bestuurskosten van gemeente
01 jun
Belastingnieuws
LB: Internetvergoeding: CAO-gemeenten
01 jun
Belastingnieuws
BTW: BCF: Ontwikkelingen grondbedrijf
01 jun
Belastingnieuws
BTW: BCF: Steekproef: Doorbelasten van kosten
01 jun
Belastingnieuws
FVM: Online cursus: Samenwerken zonder btw
01 jun
Belastingnieuws
Online cursus Btw en bcf-aspecten gemeentelijk grondbedrijf
01 jun
Belastingnieuws
Online cursus 'Btw en BCF-aspecten gemeentelijk grondbedrijf'
01 jun
Belastingnieuws
BTW: Ontwikkelingsbedrijf: Bouwterrein-btw: standpunt kennisgroep
01 jun
Belastingnieuws
BCF: Regeling specifieke uitkering domein-overstijgend samenwerken (besloten)
01 jun
Belastingnieuws
LB: Grensarbeiders: Thuiswerken: Loonbelasting en Sociale Zekerheid: Update EU-Kaderovereenkomst Sociale Zekerheid
30 mei
Belastingnieuws
BCF: Regeling specifieke uitkering domein-overstijgend samenwerken
30 mei
Belastingnieuws
BTW: Sport: Sportstichting geeft gelegenheid tot sport
24 mei
Modellabeling
21 mei
Belastingnieuws
BTW: Standpunt Belastingdienst: Is een kadeterrein een btw-bouwterrein of een terrein dat is bebouwd.
21 mei
Belastingnieuws
BCF: Stichting Afvalfonds Verpakkingen: proefprocedures
21 mei
Belastingnieuws
BCF: Stichting Afvalfonds Verpakkingen: Scheiden: nascheiden verpakkingsafval: proefprocedure(s)
21 mei
Belastingnieuws
SPUK: specifieke uitkering voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis 2023–2026
21 mei
Belastingnieuws
SPUK. Tijdelijke regeling specifieke uitkering bodem 2023.
21 mei
Belastingnieuws
Belastingrente; spiegelcorrecties; Irimierente; invorderingsrente
21 mei
Modellabeling
Inzameling huisafval (eigen gemeente)
14 mei
Belastingnieuws
Sport: Toekomst SPUK-Sport voor gemeenten / BOSA
10 mei
Belastingnieuws
Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA)
10 mei
Belastingnieuws
Vpb: Uitstel aangiften Vennootschapsbelasting 2022
09 mei
Belastingnieuws
BTW: Ontwikkelingsbedrijf: exploitatiebijdrage: bovenwijkse voorzieningen
07 mei
Belastingnieuws
IB: Begraafplaats/natuurbegraafplaats
07 mei
Belastingnieuws
BCFBTW: Inleveren oude matrassen en financiële bijdragen
07 mei
Belastingnieuws
BCF: Voorjaarsnota 2023: Plafond BTW-compensatiefonds overschreden
07 mei
Modellabeling
Begraafplaatsen
07 mei
Fiscale Thema’s
Bedrijfsvoering: Boetes
07 mei
Belastingnieuws
Boete: Belastingdienst: Grove Schuld

Wat is Taxnavigator en voor wie is Taxnavigator bestemd?


Taxnavigator is een fiscaal platform met een uitgebreide fiscale kennisbank voor gemeentelijke fiscalisten, financieel adviseurs, belastingadviseurs, controllers en medewerkers van gemeenten en andere publiekrechtelijke instellingen die zich bezig houden met fiscale zaken.

Taxnavigator heeft een uitgebreide nieuwspagina die dagelijks wordt geactualiseerd.

Taxnavigator heeft een uitgebreide modellabeling met een beschrijving van de fiscale aspecten van activiteiten, functies en taken van de gemeenten. De modellabelling is opgebouwd op basis van de iv3-voorschriften en bevat brondocumenten en casussen. Taxnavigator bevat veel – voor gemeenten relevante – informatie over Vennootschapsbelasting, het BTW-compensatiefonds en de btw. Ook is informatie opgenomen over de Loonbelasting, de Verhuurderheffing en de Autobelastingen.

Taxnavigator bevat een specifiek onderdeel over het BTW-compensatiefonds met een uitgebreide toelichting, beleidsbesluiten, jurisprudentie en andere relevante documentatie.

Op Taxnavigator treft u ook uitgewerkte themadossiers aan. De themadossiers betreffen onder andere ‘Bedrijfsvoering’, ‘Energietransitie’, ‘Grondexploitatie’ , ‘Onderwijshuisvesting’, ‘Samenwerken’, ‘Sociaal Domein’, ‘Sport’, ‘Subsidies’ en ‘Vastgoed’.

Taxnavigator heeft dossiers over praktische zaken waaronder: belastingcontrole, belastingvoordeel bij inkoop onderwijs, buitenlandse btw, citymarketing, detachering, herziening van btw, schade, re-integratie, snippergroen, short stay, vrijwilligers etc.