Taxnavigator

Altijd en overal via uw computer, tablet en telefoon toegang tot fiscale documentatie voor gemeenten op Taxnavigator.

Taxnavigator

Taxnavigator is een uitgebreide fiscale kennisbank met documentatie op het gebied van btw, het BTW-compensatiefonds en andere Rijksbelastingen die spelen bij gemeenten.

Taxnavigator

Met de nieuwsbrief Taxnavigator blijft u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op fiscaal gebied.

Taxnavigator

Taxnavigator draagt bij aan de fiscale bewustwording binnen uw gemeente. Met een abonnement op Taxnavigator kunnen 15 medewerkers van uw gemeente gebruik maken van Taxnavigator.

Taxnavigator

Taxnavigator bevat praktische werkinstructies die u kunt verspreiden binnen uw organisatie. Met de praktische wekinstructies van Taxnavigator bent u fiscaal in control.

Taxnavigator

Taxnavigator ondersteunt u bij het Horizontaal Toezicht.

Taxnavigator

Taxnavigator is de fiscale gereedschapskist voor de gemeentelijke fiscalist en medewerkers die zich met Rijksbelastingen bezig houden.

Taxnavigator

Met Taxnavigator bent u zeker van een actuele en optimale btw-labeling.

Taxnavigator

Vraag nu een proefaccount aan op info@taxnavigator.nl

Nieuws

Updates

15 okt
Belastingnieuws
SPUK 2020 is gepubliceerd
15 okt
Belastingnieuws
BOSA 2020 is gepubliceerd
15 okt
Belastingnieuws
Transformatie oud postkantoor
15 okt
Belastingnieuws
Belastingrente
15 okt
Belastingnieuws
Update: modellabelling
14 okt
Modellabeling
Basisregistratie Ondergrond
14 okt
Belastingnieuws
Belastingdienst: beleid: koop- en aannemingsovereenkomsten
14 okt
Modellabeling
Sportformateur
13 okt
Belastingnieuws
BTW-bouwterrein: Sloopintentie
13 okt
Belastingnieuws
Sport: Een dossier met nog veel open btw-eindjes
13 okt
Fiscale Thema’s
Koop-/aannemingsovereenkomst
09 okt
Modellabeling
Praktische zaken en casussen
09 okt
Modellabeling
Bestuursdwang / dwangsom
09 okt
Modellabeling
Praktijk
08 okt
Fiscale Thema’s
Clausule btw-schade in de (ver)koopovereenkomst voor vastgoed
07 okt
Modellabeling
Openbaar gebied
07 okt
Belastingnieuws
Fiscaal Signaal: SPUK
07 okt
Modellabeling
Veiligheidshuis / RIEC / RVS
07 okt
Belastingnieuws
Wijziging WMO: abonnementstarief: aandachtspunt gemeentelijk WMO-vervoer
06 okt
Modellabeling
Wmo-vervoer
02 okt
Belastingnieuws
Cursussen
02 okt
Belastingnieuws
Negatief loon
02 okt
Belastingnieuws
Aanleg en overdracht van openbaar gebied
02 okt
Belastingnieuws
Vaktechnisch Overleg (VTO) voor gemeentelijke fiscaliteit
02 okt
Belastingnieuws
Sporthal: BTW-compensatiefonds/bewegingsonderwijs
02 okt
Belastingnieuws
Proefabonnement Taxnavigator € 375
02 okt
Belastingnieuws
Voortgangsrapportage Belastingdienst
02 okt
Belastingnieuws
Modellabelling: Updates
02 okt
Belastingnieuws
Mengpercentage: model Orinco
02 okt
Belastingnieuws
Extern onderzoek naar cultuur binnen Belastingdienst

Wat is Taxnavigator en voor wie is Taxnavigator bestemd?


Taxnavigator is een fiscaal platform met een uitgebreide fiscale kennisbank voor gemeentelijke fiscalisten, financieel adviseurs, belastingadviseurs, controllers en medewerkers van gemeenten en andere publiekrechtelijke instellingen die zich bezig houden met fiscale zaken.

Taxnavigator heeft een uitgebreide nieuwspagina die dagelijks wordt geactualiseerd.

Taxnavigator heeft een uitgebreide modellabeling met een beschrijving van de fiscale aspecten van activiteiten, functies en taken van de gemeenten. De modellabelling is opgebouwd op basis van de iv3-voorschriften en bevat brondocumenten en casussen. Taxnavigator bevat veel – voor gemeenten relevante – informatie over Vennootschapsbelasting, het BTW-compensatiefonds en de btw. Ook is informatie opgenomen over de Loonbelasting, de Verhuurderheffing en de Autobelastingen.

Op Taxnavigator treft u ook uitgewerkte themadossiers aan. De themadossiers betreffen onder andere ‘Bedrijfsvoering’, ‘Energietransitie’, ‘Grondexploitatie’ , ‘Onderwijshuisvesting’, ‘Samenwerken’, ‘Sociaal Domein’, ‘Sport’, ‘Subsidies’ en ‘Vastgoed’.

Taxnavigator heeft dossiers over praktische zaken waaronder: belastingcontrole, belastingvoordeel bij inkoop onderwijs, buitenlandse btw, citymarketing, detachering, herziening van btw, schade, re-integratie, snippergroen, short stay, verwijwilligers etc.

Taxnavigator heeft een praktisch register.