Taxnavigator

Altijd en overal via uw computer, tablet en telefoon toegang tot fiscale documentatie voor gemeenten op Taxnavigator.

Taxnavigator

Taxnavigator is een uitgebreide fiscale kennisbank met documentatie op het gebied van btw, het BTW-compensatiefonds en andere Rijksbelastingen die spelen bij gemeenten.

Taxnavigator

Met de nieuwsbrief Taxnavigator blijft u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op fiscaal gebied.

Taxnavigator

Taxnavigator draagt bij aan de fiscale bewustwording binnen uw gemeente. Met een abonnement op Taxnavigator kunnen 15 medewerkers van uw gemeente gebruik maken van Taxnavigator.

Taxnavigator

Taxnavigator bevat praktische werkinstructies die u kunt verspreiden binnen uw organisatie. Met de praktische wekinstructies van Taxnavigator bent u fiscaal in control.

Taxnavigator

Taxnavigator ondersteunt u bij het Horizontaal Toezicht.

Taxnavigator

Taxnavigator is de fiscale gereedschapskist voor de gemeentelijke fiscalist en medewerkers die zich met Rijksbelastingen bezig houden.

Taxnavigator

Met Taxnavigator bent u zeker van een actuele en optimale btw-labeling.

Taxnavigator

Vraag nu een proefaccount aan op info@taxnavigator.nl

Updates

02 mrt
Belastingnieuws
LB: Overgangsrecht levensloopregeling: fictieve genietingsmoment vervroegd
02 mrt
Belastingnieuws
Cursus 'Fiscale actualiteiten voor gemeentelijke praktijk'
02 mrt
Belastingnieuws
BCF: Schuldhulpverlening: Meldpunt toegang tot schuldhulpverlening voor zzp'ers
02 mrt
Belastingnieuws
BTW: Verstrekken wifi
02 mrt
Belastingnieuws
MvF: Beleidsinformatiekaart 2021
01 mrt
Belastingnieuws
BTW: BTW-bouwterrein: aankoop en beheer landbouwgronden
01 mrt
Modellabeling
Onderzoek bestuursorganisatie
01 mrt
Modellabeling
Functionele en territoriale commissies
01 mrt
Modellabeling
Representatie
01 mrt
Modellabeling
Supportersverenigingen
01 mrt
Belastingnieuws
BTW: BCF: Boete: Belastingrente: Voorkom belastingrente – betaal uw suppletie 2019 voor 1 april 2020!
01 mrt
Fiscale Thema’s
Bedrijfsvoering: Boete, suppletie en belastingrente
28 feb
Fiscale Thema’s
Subsidies: Praktijk: Verrekening subsidie met huursom
28 feb
Fiscale Thema’s
Subsidies: Algemene aspecten van subsidies
28 feb
Fiscale Thema’s
Subsidies: Praktijk: Belastingvoordeel door dienstverlening
28 feb
Fiscale Thema’s
Subsidie: Praktijk: Terugvragen van btw op kosten
28 feb
Fiscale Thema’s
Subsidies: Praktijk: Regiodeal
28 feb
Fiscale Thema’s
Subsidies: Praktijk: Subsidieverlening aan agrariërs in verband met natuurontwikkeling
28 feb
Fiscale Thema’s
Subsidies: Praktijk: Subsidie Energiebesparing Eigen Huis
28 feb
Fiscale Thema’s
Subsidies: Praktijk: Decentralisatie-uitkering; Regiogemeente: Project Housing First
28 feb
Fiscale Thema’s
Subsidies: Kassiersfunctie: Projecten; gemeentegrenzen en het BTW-compensatiefonds
28 feb
Fiscale Thema’s
Subsidies: Rijksbijdrage: Arbeidsmarktregio: Regio Deals: penvoerder
28 feb
Fiscale Thema’s
Subsidies: Subsidies aanvragen: Doorgeven bedrag aan btw op kosten.
28 feb
Fiscale Thema’s
Subsidies: Verschuldigdheid van btw
28 feb
Fiscale Thema’s
Subsidies: Prijssubsidies
28 feb
Fiscale Thema’s
Subsidies: Recht op compensatie van btw bij het BTW-compensatiefonds
28 feb
Fiscale Thema’s
Subsidies: Penvoerderschap
28 feb
Fiscale Thema’s
Subsidies: Loonkostensubsidies
28 feb
Fiscale Thema’s
Subsidies: BTW-labelling
28 feb
Fiscale Thema’s
Subsidies: BTW-compensatiefonds

Wat is Taxnavigator en voor wie is Taxnavigator bestemd?


Taxnavigator is een fiscaal platform met een uitgebreide fiscale kennisbank voor gemeentelijke fiscalisten, financieel adviseurs, belastingadviseurs, controllers en medewerkers van gemeenten en andere publiekrechtelijke instellingen die zich bezig houden met fiscale zaken.

Taxnavigator heeft een uitgebreide nieuwspagina die dagelijks wordt geactualiseerd.

Taxnavigator heeft een uitgebreide modellabeling met een beschrijving van de fiscale aspecten van activiteiten, functies en taken van de gemeenten. De modellabelling is opgebouwd op basis van de iv3-voorschriften en bevat brondocumenten en casussen. Taxnavigator bevat veel – voor gemeenten relevante – informatie over Vennootschapsbelasting, het BTW-compensatiefonds en de btw. Ook is informatie opgenomen over de Loonbelasting, de Verhuurderheffing en de Autobelastingen.

Taxnavigator bevat een specifiek onderdeel over het BTW-compensatiefonds met een uitgebreide toelichting, beleidsbesluiten, jurisprudentie en andere relevante documentatie.

Op Taxnavigator treft u ook uitgewerkte themadossiers aan. De themadossiers betreffen onder andere ‘Bedrijfsvoering’, ‘Energietransitie’, ‘Grondexploitatie’ , ‘Onderwijshuisvesting’, ‘Samenwerken’, ‘Sociaal Domein’, ‘Sport’, ‘Subsidies’ en ‘Vastgoed’.

Taxnavigator heeft dossiers over praktische zaken waaronder: belastingcontrole, belastingvoordeel bij inkoop onderwijs, buitenlandse btw, citymarketing, detachering, herziening van btw, schade, re-integratie, snippergroen, short stay, vrijwilligers etc.