Taxnavigator

Altijd en overal via uw computer, tablet en telefoon toegang tot fiscale documentatie voor gemeenten op Taxnavigator.

Taxnavigator

Taxnavigator is een uitgebreide fiscale kennisbank met documentatie op het gebied van btw, het BTW-compensatiefonds en andere Rijksbelastingen die spelen bij gemeenten.

Taxnavigator

Met de nieuwsbrief Taxnavigator blijft u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op fiscaal gebied.

Taxnavigator

Taxnavigator draagt bij aan de fiscale bewustwording binnen uw gemeente. Met een abonnement op Taxnavigator kunnen 15 medewerkers van uw gemeente gebruik maken van Taxnavigator.

Taxnavigator

Taxnavigator bevat praktische werkinstructies die u kunt verspreiden binnen uw organisatie. Met de praktische wekinstructies van Taxnavigator bent u fiscaal in control.

Taxnavigator

Taxnavigator ondersteunt u bij het Horizontaal Toezicht.

Taxnavigator

Taxnavigator is de fiscale gereedschapskist voor de gemeentelijke fiscalist en medewerkers die zich met Rijksbelastingen bezig houden.

Taxnavigator

Met Taxnavigator bent u zeker van een actuele en optimale btw-labeling.

Taxnavigator

Vraag nu een proefaccount aan op info@taxnavigator.nl

Updates

28 sep
Belastingen
Kamervragen
27 sep
Belastingnieuws
BCF: Stichting Afvalfonds Verpakkingen: Kaderrichtlijn Afval
27 sep
Belastingnieuws
BCF: BTW: Stichting Afvalfonds Verpakkingen: Actualiteiten
27 sep
Belastingnieuws
LB: Thuiswerken: Vergoedingen
27 sep
Belastingnieuws
LB: Thuiswerken en kostenvergoedingennieuws
27 sep
Belastingnieuws
BTW: Sport: Denksporten bridge, schaken, dammen en go zijn geen sport in de zin van de btw.
27 sep
Belastingen
LB: Thuiswerken: Andere vaste vergoedingen
27 sep
Belastingen
LB: Thuiswerken: Reiskostenvergoeding
27 sep
Belastingen
LB: Thuiswerken: Thuiswerkvergoeding
27 sep
Belastingen
LB: Thuiswerken: ICT-middelen
27 sep
Belastingen
LB: Thuiswerken: Internetabonnement
27 sep
Belastingen
LB: Thuiswerken: Werkplekvoorziening
27 sep
Belastingen
LB: Thuiswerken: Mobiele communicatiemiddelen
27 sep
Belastingen
LB: Verstrekking mondkapjes
27 sep
Belastingnieuws
Belastingdienst: Eerste Voortgangsrapportage Belastingdienst 2020
26 sep
Belastingnieuws
Belastingplan 2021: Overdrachtsbelasting: Tariefwijziging: Starters
26 sep
Belastingnieuws
BPM: MRB: Kaderbesluit: Laadvloer in bestelauto
26 sep
Belastingnieuws
Belastingplan 2021: Vpb: Coronareserve
26 sep
Belastingnieuws
Belastingplan 2021: Walstroom: Energiebelasting: ODE
26 sep
Belastingnieuws
Belastingplan 2021: Vpb: Belastingtarief
26 sep
Belastingnieuws
Belastingplan: LB: Werkkostenregeling: Wijzigingen vrije ruimte werkkostenregeling
26 sep
Belastingnieuws
Belastingplan: LB: Scholing vroegere arbeid; Verruiming van de gerichte vrijstelling voor scholingskosten
26 sep
Belastingnieuws
BTW: Antwoord op Kamervragen inzake btw-aspecten van het verzorgen van onderwijs.
23 sep
Belastingnieuws
BCF: BTW: Vpb: LB: ombuigings- en Intensiveringslijst van het Ministerie van Financiën
23 sep
Belastingnieuws
BCF: Septembercirculaire gemeentefonds 2020
22 sep
Belastingnieuws
BCF: Begraafplaats: Natuurbegraafplaats
21 sep
Fiscale Thema’s
Ontwikkelingsbedrijf: erfpacht, opteren voor een met btw belaste erfpacht.
20 sep
Belastingen
Beleidsbesluiten BTW/BTW-compensatiefonds / Overzicht
20 sep
Belastingen
Autobelastingen: Documenten en publicaties MRB/BPM
17 sep
Belastingnieuws
BTW: BTW-sportvrijstelling; Procedure inzake toepassing btw-sportvrijstelling en recreatiepark met niet overdekt zwembad

Wat is Taxnavigator en voor wie is Taxnavigator bestemd?


Taxnavigator is een fiscaal platform met een uitgebreide fiscale kennisbank voor gemeentelijke fiscalisten, financieel adviseurs, belastingadviseurs, controllers en medewerkers van gemeenten en andere publiekrechtelijke instellingen die zich bezig houden met fiscale zaken.

Taxnavigator heeft een uitgebreide nieuwspagina die dagelijks wordt geactualiseerd.

Taxnavigator heeft een uitgebreide modellabeling met een beschrijving van de fiscale aspecten van activiteiten, functies en taken van de gemeenten. De modellabelling is opgebouwd op basis van de iv3-voorschriften en bevat brondocumenten en casussen. Taxnavigator bevat veel – voor gemeenten relevante – informatie over Vennootschapsbelasting, het BTW-compensatiefonds en de btw. Ook is informatie opgenomen over de Loonbelasting, de Verhuurderheffing en de Autobelastingen.

Op Taxnavigator treft u ook uitgewerkte themadossiers aan. De themadossiers betreffen onder andere ‘Bedrijfsvoering’, ‘Energietransitie’, ‘Grondexploitatie’ , ‘Onderwijshuisvesting’, ‘Samenwerken’, ‘Sociaal Domein’, ‘Sport’, ‘Subsidies’ en ‘Vastgoed’.

Taxnavigator heeft dossiers over praktische zaken waaronder: belastingcontrole, belastingvoordeel bij inkoop onderwijs, buitenlandse btw, citymarketing, detachering, herziening van btw, schade, re-integratie, snippergroen, short stay, verwijwilligers etc.

Taxnavigator heeft een praktisch register.