Taxnavigator

Altijd en overal via uw computer, tablet en telefoon toegang tot fiscale documentatie voor gemeenten op Taxnavigator.

Taxnavigator

Taxnavigator is een uitgebreide fiscale kennisbank met documentatie op het gebied van btw, het BTW-compensatiefonds en andere Rijksbelastingen die spelen bij gemeenten.

Taxnavigator

Met de nieuwsbrief Taxnavigator blijft u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op fiscaal gebied.

Taxnavigator

Taxnavigator draagt bij aan de fiscale bewustwording binnen uw gemeente. Met een abonnement op Taxnavigator kunnen 15 medewerkers van uw gemeente gebruik maken van Taxnavigator.

Taxnavigator

Taxnavigator bevat praktische werkinstructies die u kunt verspreiden binnen uw organisatie. Met de praktische wekinstructies van Taxnavigator bent u fiscaal in control.

Taxnavigator

Taxnavigator ondersteunt u bij het Horizontaal Toezicht.

Taxnavigator

Taxnavigator is de fiscale gereedschapskist voor de gemeentelijke fiscalist en medewerkers die zich met Rijksbelastingen bezig houden.

Taxnavigator

Met Taxnavigator bent u zeker van een actuele en optimale btw-labeling.

Taxnavigator

Vraag nu een proefaccount aan op info@taxnavigator.nl

Updates

20 jan
Belastingen
Fiets van de zaak
20 jan
Modellabeling
Fietsenstallingen (fietsparkeren) en beheer
17 jan
Belastingnieuws
VNG: Wacht nog even met het sturen van facturen met btw naar Afvalfonds
17 jan
Belastingnieuws
Kamervragen inzake zonnepanelen schoolgebouwen
16 jan
Belastingen
LB: Wet tegemoetkomingen loondomein
16 jan
Modellabeling
16 jan
Fiscale Thema’s
Exploitatie overige onderdelen MFA
16 jan
Fiscale Thema’s
Exploitatie zalen
16 jan
Fiscale Thema’s
Exploitatiemodellen MFA
16 jan
Fiscale Thema’s
Sport: Exploitatiemodel: BOSA-stichting
16 jan
Belastingnieuws
SPUK: Vragen en antwoorden
16 jan
Belastingnieuws
FS: WKR: Overschrijding Vrije Ruimte Werkkostenregeling
16 jan
Belastingnieuws
Nieuwsberichten 2020
15 jan
Modellabeling
Schuldhulpverlening
14 jan
Modellabeling
De beheersing van geluidshinder
14 jan
Modellabeling
Supportersverenigingen
14 jan
Modellabeling
Uitvoeren beschermings- en saneringsplannen
14 jan
Modellabeling
Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen
14 jan
Belastingnieuws
Leegstand en btw
14 jan
Belastingen
Iberdrola-arrest
14 jan
Modellabeling
Gelegenheid geven tot parkeren met cameraregistratie
14 jan
Fiscale Thema’s
Economische eigendom (overdrachtsbelasting)
12 jan
Fiscale Thema’s
Ontwikkelingsbedrijf: BTW-bouwterrein: verkoop en levering als overheid
12 jan
Fiscale Thema’s
Ontwikkelingsbedrijf: erfpacht, opteren voor een met btw belaste erfpacht.
12 jan
Belastingnieuws
BB: Huisvesting arbeidsmigranten: eerst alternatieven dan handhaven
12 jan
Belastingnieuws
BB: Terughalen 2,8 miljoen aan uitkeringen ‘erbij ingeschoten’
12 jan
Fiscale Thema’s
Ontwikkelingsbedrijf: Bestemmingsplannen/uitvoering
12 jan
Fiscale Thema’s
Ontwikkelingsbedrijf: Bestemmingsplan/uitvoeren/praktijk
12 jan
Fiscale Thema’s
Exploitatiemodel SPUK
12 jan
Belastingen
IB-47 aangifte

Wat is Taxnavigator en voor wie is Taxnavigator bestemd?


Taxnavigator is een fiscaal platform met een uitgebreide fiscale kennisbank voor gemeentelijke fiscalisten, financieel adviseurs, belastingadviseurs, controllers en medewerkers van gemeenten en andere publiekrechtelijke instellingen die zich bezig houden met fiscale zaken.

Taxnavigator heeft een uitgebreide nieuwspagina die dagelijks wordt geactualiseerd.

Taxnavigator heeft een uitgebreide modellabeling met een beschrijving van de fiscale aspecten van activiteiten, functies en taken van de gemeenten. De modellabelling is opgebouwd op basis van de iv3-voorschriften en bevat brondocumenten en casussen. Taxnavigator bevat veel – voor gemeenten relevante – informatie over Vennootschapsbelasting, het BTW-compensatiefonds en de btw. Ook is informatie opgenomen over de Loonbelasting, de Verhuurderheffing en de Autobelastingen.

Op Taxnavigator treft u ook uitgewerkte themadossiers aan. De themadossiers betreffen onder andere ‘Bedrijfsvoering’, ‘Energietransitie’, ‘Grondexploitatie’ , ‘Onderwijshuisvesting’, ‘Samenwerken’, ‘Sociaal Domein’, ‘Sport’, ‘Subsidies’ en ‘Vastgoed’.

Taxnavigator heeft dossiers over praktische zaken waaronder: belastingcontrole, belastingvoordeel bij inkoop onderwijs, buitenlandse btw, citymarketing, detachering, herziening van btw, schade, re-integratie, snippergroen, short stay, verwijwilligers etc.

Taxnavigator heeft een praktisch register.