Taxnavigator

Altijd en overal via uw computer, tablet en telefoon toegang tot fiscale documentatie voor gemeenten op Taxnavigator.

Taxnavigator

Taxnavigator is een uitgebreide fiscale kennisbank met documentatie op het gebied van btw, het BTW-compensatiefonds en andere Rijksbelastingen die spelen bij gemeenten.

Taxnavigator

Met de nieuwsbrief Taxnavigator blijft u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op fiscaal gebied.

Taxnavigator

Taxnavigator draagt bij aan de fiscale bewustwording binnen uw gemeente. Met een abonnement op Taxnavigator kunnen 15 medewerkers van uw gemeente gebruik maken van Taxnavigator.

Taxnavigator

Taxnavigator bevat praktische werkinstructies die u kunt verspreiden binnen uw organisatie. Met de praktische wekinstructies van Taxnavigator bent u fiscaal in control.

Taxnavigator

Taxnavigator ondersteunt u bij het Horizontaal Toezicht.

Taxnavigator

Taxnavigator is de fiscale gereedschapskist voor de gemeentelijke fiscalist en medewerkers die zich met Rijksbelastingen bezig houden.

Taxnavigator

Met Taxnavigator bent u zeker van een actuele en optimale btw-labeling.

Taxnavigator

Vraag nu een proefaccount aan op info@taxnavigator.nl

Updates

05 dec
Belastingnieuws
Sport: BOSA-regeling 2024 - 2028
05 dec
Belastingnieuws
Belastingplan 2024: Onbelaste reiskostenvergoeding
27 nov
Belastingnieuws
LB: Kamerbrief over stapsgewijze afschaffing loonkostenvoordeel oudere werknemer
27 nov
Belastingnieuws
LB: Nieuwsbrief Belastingdienst Forum Salaris: nr. 2023: Periode 16 - 22 november 2023
27 nov
Belastingnieuws
LB: Nieuwsbrief Belastingdienst Forum Salaris: nr. 2023: Periode 2 - 8 november 2023
27 nov
Belastingnieuws
Cursus: Online cursus Aandachtspunten BTW-compensatiefonds en ORINCO-methode
24 nov
Belastingnieuws
Gemeente Almere zoekt een senior strategisch fiscaal adviseur
24 nov
Belastingnieuws
Energiebelasting en ODE: Clusteren laadpalen: Besparing openbare infrastructurele voorzieningen
24 nov
Belastingnieuws
Cursus Overzicht en actualiteiten BTW-compensatiefonds bij gemeenten
24 nov
Belastingnieuws
MRB: Kaderbesluit Motorrijtuigenbelasting
24 nov
Belastingnieuws
Belastingdienst: Besluit Fiscaal Bestuursrecht
22 nov
Belastingen
Beleidsbesluiten BTW/ Overzicht
21 nov
Belastingnieuws
LB: Sociale premies 2024
21 nov
Belastingen
Autobelastingen: Bestelauto's: Besparing BPM: Besparing MRB
20 nov
Belastingen
Autobelastingen: Vuilnisauto's en straatveegwagens
20 nov
Belastingen
Autobelastingen: Documenten en publicaties MRB/BPM
20 nov
Belastingnieuws
BTW: BCF: Tijdelijke woningen: Gemeente stelt nieuwbouwlocatie ter beschikking
14 nov
Belastingnieuws
LB: Wijziging Regeling zorgverzekering met bedragen en percentages voor 2024
14 nov
Belastingnieuws
LB: Sinterklaasfeest
14 nov
Fiscale Thema’s
Documenten en publicaties Sport
14 nov
Belastingnieuws
Documenten SPUK
14 nov
Belastingnieuws
Sport: Overgangsregeling; btw-sportvrijstelling:
14 nov
Belastingnieuws
Belastingplan 2024: Walstroom
12 nov
Belastingnieuws
BTW: BCF: Ruimte voor vrijwilligers: Beheergebouw
12 nov
Belastingnieuws
Gemeente reikt een prijs uit. Wat zijn de fiscale aandachtspunten.
12 nov
Belastingnieuws
Gegevensspecificaties aangifte loonheffingen 2023
29 okt
Belastingnieuws
Belastingplan 2024: Vpb: Afschaffing giftenaftrek Vpb
29 okt
Belastingnieuws
Vragen accountant inzake fiscaliteit en jaarrekening
29 okt
Belastingnieuws
Vpb: Reclameactiviteiten vormen een Vpb-overheidsonderneming
27 okt
Belastingnieuws
Vpb: Reclameactiviteiten vormen een Vpb-overheidsonderneming

Wat is Taxnavigator en voor wie is Taxnavigator bestemd?


Taxnavigator is een fiscaal platform met een uitgebreide fiscale kennisbank voor gemeentelijke fiscalisten, financieel adviseurs, belastingadviseurs, controllers en medewerkers van gemeenten en andere publiekrechtelijke instellingen die zich bezig houden met fiscale zaken.

Taxnavigator heeft een uitgebreide nieuwspagina die dagelijks wordt geactualiseerd.

Taxnavigator heeft een uitgebreide modellabeling met een beschrijving van de fiscale aspecten van activiteiten, functies en taken van de gemeenten. De modellabelling is opgebouwd op basis van de iv3-voorschriften en bevat brondocumenten en casussen. Taxnavigator bevat veel – voor gemeenten relevante – informatie over Vennootschapsbelasting, het BTW-compensatiefonds en de btw. Ook is informatie opgenomen over de Loonbelasting, de Verhuurderheffing en de Autobelastingen.

Taxnavigator bevat een specifiek onderdeel over het BTW-compensatiefonds met een uitgebreide toelichting, beleidsbesluiten, jurisprudentie en andere relevante documentatie.

Op Taxnavigator treft u ook uitgewerkte themadossiers aan. De themadossiers betreffen onder andere ‘Bedrijfsvoering’, ‘Energietransitie’, ‘Grondexploitatie’ , ‘Onderwijshuisvesting’, ‘Samenwerken’, ‘Sociaal Domein’, ‘Sport’, ‘Subsidies’ en ‘Vastgoed’.

Taxnavigator heeft dossiers over praktische zaken waaronder: belastingcontrole, belastingvoordeel bij inkoop onderwijs, buitenlandse btw, citymarketing, detachering, herziening van btw, schade, re-integratie, snippergroen, short stay, vrijwilligers etc.