Taxnavigator

Altijd en overal via uw computer, tablet en telefoon toegang tot fiscale documentatie voor gemeenten op Taxnavigator.

Taxnavigator

Taxnavigator is een uitgebreide fiscale kennisbank met documentatie op het gebied van btw, het BTW-compensatiefonds en andere Rijksbelastingen die spelen bij gemeenten.

Taxnavigator

Met de nieuwsbrief Taxnavigator blijft u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op fiscaal gebied.

Taxnavigator

Taxnavigator draagt bij aan de fiscale bewustwording binnen uw gemeente. Met een abonnement op Taxnavigator kunnen 15 medewerkers van uw gemeente gebruik maken van Taxnavigator.

Taxnavigator

Taxnavigator bevat praktische werkinstructies die u kunt verspreiden binnen uw organisatie. Met de praktische wekinstructies van Taxnavigator bent u fiscaal in control.

Taxnavigator

Taxnavigator ondersteunt u bij het Horizontaal Toezicht.

Taxnavigator

Taxnavigator is de fiscale gereedschapskist voor de gemeentelijke fiscalist en medewerkers die zich met Rijksbelastingen bezig houden.

Taxnavigator

Met Taxnavigator bent u zeker van een actuele en optimale btw-labeling.

Taxnavigator

Vraag nu een proefaccount aan op info@taxnavigator.nl

Updates

01 feb
Belastingnieuws
Belastingdienst: Beoordeling CAO-gemeenten 2021 2022 door Belastingdienst
01 feb
Belastingnieuws
Belastingdienst: Kamervragen inzake renseignering
31 jan
Fiscale Thema’s
Documenten en publicaties Sport
31 jan
Belastingen
Brieven Staatssecretaris van Financiën / Standpunten Belastingdienst / publicaties
31 jan
Belastingnieuws
SPUK: SPUK-Sport voor gemeenten 2023
31 jan
Belastingnieuws
LB: BTW: VpB: BCF: MRB: BPM; Gebruik auto’s en loonheffingen
29 jan
Belastingnieuws
BCF: Transparantiemethode: Doorschuif-btw: Standpunten Belastingdienst inzake controle omvang doorschuif-btw?
27 jan
Belastingnieuws
Renseigneringsplicht: Ontbrekende gegevens
27 jan
Belastingnieuws
LB: Forum Salaris: Stuur losse correctieberichten over 2022 niet te vroeg in
23 jan
Belastingnieuws
BTW: Bouwterrein: Klinkerbestrating is gebouw en geen btw-bouwterrein
23 jan
Belastingnieuws
BCF: Energiehulp
23 jan
Belastingen
Kamervragen
23 jan
Belastingnieuws
Belastingdienst: Besluit Fiscaal Bestuursrecht
23 jan
Modellabeling
Baten afvalstoffenheffing
23 jan
Modellabeling
Rioolheffing huishoudelijk afvalwater
23 jan
Modellabeling
Vuilverbranding
23 jan
Modellabeling
Inzameling huisafval (eigen gemeente)
22 jan
Belastingnieuws
SPUK: SPUK-Sport/bewegingsonderwijs voor voortgezet onderwijs
22 jan
Belastingnieuws
Belastingdienst: Renseignering: Nieuwe handleiding Belastingdienst
22 jan
Belastingnieuws
Belastingdienst: Renseigneringsplicht
22 jan
Belastingnieuws
BTW. Btw-tarief elektriciteit is weer 21%
22 jan
Fiscale Thema’s
Energietransitie: Aardgasvrije wijken
22 jan
Modellabeling
Bestemmingsplannen
17 jan
Belastingnieuws
SPUK: Sport: Ondersteuning sportverenigingen
12 jan
Belastingnieuws
BCF: BCF-aspecten van specifieke (SPUK) en decentrale uitkeringen
12 jan
Belastingnieuws
BCF: Online cursus Aandachtspunten BTW-compensatiefonds en berekenen gemeentelijk mengpercentage
12 jan
Belastingnieuws
Belastingdienst: Renseignering
12 jan
Belastingnieuws
LB: Tweede uitgave Nieuwsbrief Loonheffingen 2023
11 jan
Fiscale Thema’s
Sport: Exploitatiemodel commerciële beheerder
11 jan
Fiscale Thema’s
Vastgoedbedrijf

Wat is Taxnavigator en voor wie is Taxnavigator bestemd?


Taxnavigator is een fiscaal platform met een uitgebreide fiscale kennisbank voor gemeentelijke fiscalisten, financieel adviseurs, belastingadviseurs, controllers en medewerkers van gemeenten en andere publiekrechtelijke instellingen die zich bezig houden met fiscale zaken.

Taxnavigator heeft een uitgebreide nieuwspagina die dagelijks wordt geactualiseerd.

Taxnavigator heeft een uitgebreide modellabeling met een beschrijving van de fiscale aspecten van activiteiten, functies en taken van de gemeenten. De modellabelling is opgebouwd op basis van de iv3-voorschriften en bevat brondocumenten en casussen. Taxnavigator bevat veel – voor gemeenten relevante – informatie over Vennootschapsbelasting, het BTW-compensatiefonds en de btw. Ook is informatie opgenomen over de Loonbelasting, de Verhuurderheffing en de Autobelastingen.

Taxnavigator bevat een specifiek onderdeel over het BTW-compensatiefonds met een uitgebreide toelichting, beleidsbesluiten, jurisprudentie en andere relevante documentatie.

Op Taxnavigator treft u ook uitgewerkte themadossiers aan. De themadossiers betreffen onder andere ‘Bedrijfsvoering’, ‘Energietransitie’, ‘Grondexploitatie’ , ‘Onderwijshuisvesting’, ‘Samenwerken’, ‘Sociaal Domein’, ‘Sport’, ‘Subsidies’ en ‘Vastgoed’.

Taxnavigator heeft dossiers over praktische zaken waaronder: belastingcontrole, belastingvoordeel bij inkoop onderwijs, buitenlandse btw, citymarketing, detachering, herziening van btw, schade, re-integratie, snippergroen, short stay, vrijwilligers etc.