Taxnavigator

Altijd en overal via uw computer, tablet en telefoon toegang tot fiscale documentatie voor gemeenten op Taxnavigator.

Taxnavigator

Taxnavigator is een uitgebreide fiscale kennisbank met documentatie op het gebied van btw, het BTW-compensatiefonds en andere Rijksbelastingen die spelen bij gemeenten.

Taxnavigator

Met de nieuwsbrief Taxnavigator blijft u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op fiscaal gebied.

Taxnavigator

Taxnavigator draagt bij aan de fiscale bewustwording binnen uw gemeente. Met een abonnement op Taxnavigator kunnen 15 medewerkers van uw gemeente gebruik maken van Taxnavigator.

Taxnavigator

Taxnavigator bevat praktische werkinstructies die u kunt verspreiden binnen uw organisatie. Met de praktische wekinstructies van Taxnavigator bent u fiscaal in control.

Taxnavigator

Taxnavigator ondersteunt u bij het Horizontaal Toezicht.

Taxnavigator

Taxnavigator is de fiscale gereedschapskist voor de gemeentelijke fiscalist en medewerkers die zich met Rijksbelastingen bezig houden.

Taxnavigator

Met Taxnavigator bent u zeker van een actuele en optimale btw-labeling.

Taxnavigator

Vraag nu een proefaccount aan op info@taxnavigator.nl

Updates

27 nov
Belastingnieuws
BCF: Openbare 'urban' sportvoorzieningen
27 nov
Belastingnieuws
Actie niet vergoede belastingrente bij btw-teruggaven en verminderingen
25 nov
Belastingnieuws
BTW: BCF: Nieuwe functies van de bibliotheek
22 nov
Modellabeling
Aanleg parkeerplaats op perceel burger
22 nov
Belastingnieuws
Belastingdienst: Besluit Fiscaal Bestuursrecht
21 nov
Belastingnieuws
LB: AOW-leeftijd in 2027 op 67 jaar
21 nov
Fiscale Thema’s
Samenwerken: Kosten voor gemene rekening
21 nov
Belastingen
Beleidsbesluiten BTW/ Overzicht
21 nov
Fiscale Thema’s
Samenwerken: Samenwerken in een gemeenschappelijke regeling en btw-koepelvrijstelling
21 nov
Fiscale Thema’s
Samenwerken: Overdracht wettelijke taak
21 nov
Fiscale Thema’s
Samenwerken: VAVO
21 nov
Fiscale Thema’s
Samenwerken: Partage
21 nov
Fiscale Thema’s
Samenwerken: Budgetbeheer
21 nov
Fiscale Thema’s
Samenwerken: Onzelfstandige assistent
21 nov
Fiscale Thema’s
Samenwerken: Funding
21 nov
Fiscale Thema’s
Samenwerken: Samenwerking om-niet
21 nov
Fiscale Thema’s
Samenwerken: Samenwerken via een centrumgemeente
21 nov
Fiscale Thema’s
Samenwerken: Samenwerken via een overeenkomst
21 nov
Fiscale Thema’s
Samenwerken: Samenwerken in de btw-sfeer
21 nov
Fiscale Thema’s
Samenwerken: Algemeen
16 nov
Belastingnieuws
LB: Samenloop RVU-uitkering en pensioenuitkering
16 nov
Belastingnieuws
Belastingplan 2022: Belastingplan 2022 aangenomen
16 nov
Belastingnieuws
LB: Geen aanpassing overgangsrecht levensloopregeling
16 nov
Belastingnieuws
LB: Belangrijke wijzigingen Wet bedrag ineens
16 nov
Belastingnieuws
IB: Inkomstenbelasting en loonbelasting. Besluit heffingskortingen
15 nov
Belastingnieuws
Online cursus Update Werkkostenregeling bij gemeenten (verdieping)
15 nov
Belastingnieuws
BTW: Heffing van btw bij werkzaamheden van toezichthouders en leden commissies (besloten)
12 nov
Belastingnieuws
BTW: Actieve grondexploitatie en verwerving van landbouwgronden
12 nov
Belastingnieuws
BCF: Samenwerken: vereenvoudiging van het BTW-compensatiefonds
12 nov
Belastingnieuws
Online cursus Detacheren zonder btw

Wat is Taxnavigator en voor wie is Taxnavigator bestemd?


Taxnavigator is een fiscaal platform met een uitgebreide fiscale kennisbank voor gemeentelijke fiscalisten, financieel adviseurs, belastingadviseurs, controllers en medewerkers van gemeenten en andere publiekrechtelijke instellingen die zich bezig houden met fiscale zaken.

Taxnavigator heeft een uitgebreide nieuwspagina die dagelijks wordt geactualiseerd.

Taxnavigator heeft een uitgebreide modellabeling met een beschrijving van de fiscale aspecten van activiteiten, functies en taken van de gemeenten. De modellabelling is opgebouwd op basis van de iv3-voorschriften en bevat brondocumenten en casussen. Taxnavigator bevat veel – voor gemeenten relevante – informatie over Vennootschapsbelasting, het BTW-compensatiefonds en de btw. Ook is informatie opgenomen over de Loonbelasting, de Verhuurderheffing en de Autobelastingen.

Taxnavigator bevat een specifiek onderdeel over het BTW-compensatiefonds met een uitgebreide toelichting, beleidsbesluiten, jurisprudentie en andere relevante documentatie.

Op Taxnavigator treft u ook uitgewerkte themadossiers aan. De themadossiers betreffen onder andere ‘Bedrijfsvoering’, ‘Energietransitie’, ‘Grondexploitatie’ , ‘Onderwijshuisvesting’, ‘Samenwerken’, ‘Sociaal Domein’, ‘Sport’, ‘Subsidies’ en ‘Vastgoed’.

Taxnavigator heeft dossiers over praktische zaken waaronder: belastingcontrole, belastingvoordeel bij inkoop onderwijs, buitenlandse btw, citymarketing, detachering, herziening van btw, schade, re-integratie, snippergroen, short stay, vrijwilligers etc.