Taxnavigator

Altijd en overal via uw computer, tablet en telefoon toegang tot fiscale documentatie voor gemeenten op Taxnavigator.

Taxnavigator

Taxnavigator is een uitgebreide fiscale kennisbank met documentatie op het gebied van btw, het BTW-compensatiefonds en andere Rijksbelastingen die spelen bij gemeenten.

Taxnavigator

Met de nieuwsbrief Taxnavigator blijft u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op fiscaal gebied.

Taxnavigator

Taxnavigator draagt bij aan de fiscale bewustwording binnen uw gemeente. Met een abonnement op Taxnavigator kunnen 15 medewerkers van uw gemeente gebruik maken van Taxnavigator.

Taxnavigator

Taxnavigator bevat praktische werkinstructies die u kunt verspreiden binnen uw organisatie. Met de praktische wekinstructies van Taxnavigator bent u fiscaal in control.

Taxnavigator

Taxnavigator ondersteunt u bij het Horizontaal Toezicht.

Taxnavigator

Taxnavigator is de fiscale gereedschapskist voor de gemeentelijke fiscalist en medewerkers die zich met Rijksbelastingen bezig houden.

Taxnavigator

Met Taxnavigator bent u zeker van een actuele en optimale btw-labeling.

Taxnavigator

Vraag nu een proefaccount aan op info@taxnavigator.nl

Updates

09 jul
Fiscale Thema’s
MFA: Bepaling omvang recht op teruggaaf en compensatie van btw / deelfacturen
09 jul
Fiscale Thema’s
MFA: Servicekosten
09 jul
Fiscale Thema’s
MFA: Gebruik door de gemeente / publiek gebruik
09 jul
Fiscale Thema’s
MFA: Exploitatie overige onderdelen MFA
09 jul
Fiscale Thema’s
MFA: Verhuur plus (verdieping)
09 jul
Fiscale Thema’s
MFA: Exploitatie zalen
09 jul
Fiscale Thema’s
MFA: Voorbereidingskosten MFA
09 jul
Fiscale Thema’s
Bedrijfsvoering: Assurantiebelasting
09 jul
Fiscale Thema’s
Sociaal Domein / Maatschappelijke Ontwikkeling / Welzijn
09 jul
Belastingnieuws
BTW: BCF: Besluit gescheiden inzameling huishoudelijke afvalstoffen
09 jul
Belastingnieuws
BTW: BCF: Leegstand en btw
09 jul
Belastingnieuws
BCF: Brief Belastingdienst inzake gevolgen BTW-compensatiefonds gescheiden inzameling huishoudelijk afval
09 jul
Belastingnieuws
BCF: Exploitatie begraafplaatsen: Gemeente exploiteert begraafplaats als btw-ondernemer.
09 jul
Belastingnieuws
BTW: Colocatiediensten zijn geen btw-vrijgestelde verhuurdienst
09 jul
Belastingnieuws
Besluit 'Omzetbelasting en compensatie van omzetbelasting bij publiekrechtelijke lichamen', 25 januari 2012, nr. BLKB 2012/175M
05 jul
Belastingnieuws
BCF: Gemeenten kiezen voor schuldhulp-app
05 jul
Belastingnieuws
BCF: Arrest Hoge Raad in zaak gemeente Barendrecht inzake recht op compensatie van btw op kosten van re-integratie
05 jul
Fiscale Thema’s
MFA: Verhuur MFA
05 jul
Fiscale Thema’s
MFA: Belastingvoordeel MFA
05 jul
Fiscale Thema’s
MFA: Exploitatiemodellen MFA
05 jul
Fiscale Thema’s
MFA: Openbaar gebied MFA
05 jul
Fiscale Thema’s
Ontwikkelingsbedrijf: Grondsanering
05 jul
Fiscale Thema’s
Ontwikkelingsbedrijf: VAT-kosten
05 jul
Fiscale Thema’s
Ontwikkelingsbedrijf: Uitgifte bedrijventerrein
05 jul
Fiscale Thema’s
Ontwikkelingsbedrijf: Uitplaatsing sportvereniging
05 jul
Fiscale Thema’s
Ontwikkelingsbedrijf: Sloop oude opstallen
05 jul
Fiscale Thema’s
Ontwikkelingsbedrijf: Notariële akte
05 jul
Fiscale Thema’s
Ontwikkelingsbedrijf: Reserveringsvergoeding
05 jul
Fiscale Thema’s
Ontwikkelingsbedrijf: Rente en btw
05 jul
Fiscale Thema’s
Ontwikkelingsbedrijf: Planvoorbereiding

Wat is Taxnavigator en voor wie is Taxnavigator bestemd?


Taxnavigator is een fiscaal platform met een uitgebreide fiscale kennisbank voor gemeentelijke fiscalisten, financieel adviseurs, belastingadviseurs, controllers en medewerkers van gemeenten en andere publiekrechtelijke instellingen die zich bezig houden met fiscale zaken.

Taxnavigator heeft een uitgebreide nieuwspagina die dagelijks wordt geactualiseerd.

Taxnavigator heeft een uitgebreide modellabeling met een beschrijving van de fiscale aspecten van activiteiten, functies en taken van de gemeenten. De modellabelling is opgebouwd op basis van de iv3-voorschriften en bevat brondocumenten en casussen. Taxnavigator bevat veel – voor gemeenten relevante – informatie over Vennootschapsbelasting, het BTW-compensatiefonds en de btw. Ook is informatie opgenomen over de Loonbelasting, de Verhuurderheffing en de Autobelastingen.

Op Taxnavigator treft u ook uitgewerkte themadossiers aan. De themadossiers betreffen onder andere ‘Bedrijfsvoering’, ‘Energietransitie’, ‘Grondexploitatie’ , ‘Onderwijshuisvesting’, ‘Samenwerken’, ‘Sociaal Domein’, ‘Sport’, ‘Subsidies’ en ‘Vastgoed’.

Taxnavigator heeft dossiers over praktische zaken waaronder: belastingcontrole, belastingvoordeel bij inkoop onderwijs, buitenlandse btw, citymarketing, detachering, herziening van btw, schade, re-integratie, snippergroen, short stay, verwijwilligers etc.

Taxnavigator heeft een praktisch register.