Taxnavigator

Altijd en overal via uw computer, tablet en telefoon toegang tot fiscale documentatie voor gemeenten op Taxnavigator.

Taxnavigator

Taxnavigator is een uitgebreide fiscale kennisbank met documentatie op het gebied van btw, het BTW-compensatiefonds en andere Rijksbelastingen die spelen bij gemeenten.

Taxnavigator

Met de nieuwsbrief Taxnavigator blijft u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op fiscaal gebied.

Taxnavigator

Taxnavigator draagt bij aan de fiscale bewustwording binnen uw gemeente. Met een abonnement op Taxnavigator kunnen 15 medewerkers van uw gemeente gebruik maken van Taxnavigator.

Taxnavigator

Taxnavigator bevat praktische werkinstructies die u kunt verspreiden binnen uw organisatie. Met de praktische wekinstructies van Taxnavigator bent u fiscaal in control.

Taxnavigator

Taxnavigator ondersteunt u bij het Horizontaal Toezicht.

Taxnavigator

Taxnavigator is de fiscale gereedschapskist voor de gemeentelijke fiscalist en medewerkers die zich met Rijksbelastingen bezig houden.

Taxnavigator

Met Taxnavigator bent u zeker van een actuele en optimale btw-labeling.

Taxnavigator

Vraag nu een proefaccount aan op info@taxnavigator.nl

Nieuws

Updates

19 mei
Belastingnieuws
SPUK: mengpercentage
19 mei
Belastingnieuws
Vennootschapsbelasting en reclame(concessies)
19 mei
Belastingnieuws
Checklist SPUK
19 mei
Belastingnieuws
Vennootschapsbelasting en reclame
19 mei
Belastingnieuws
Carbontax-model
19 mei
Belastingnieuws
Update modellabelling: huren van stadhuis
19 mei
Belastingnieuws
IKB, maandloon en jubileumtoelage
19 mei
Belastingnieuws
Masterclass BTW-compensatiefonds
19 mei
Belastingnieuws
Gemeentelijk wagenpark
19 mei
Belastingnieuws
BTW-compensatiefonds, btw en bedrijfsvoering
19 mei
Belastingnieuws
Spookfacturen en fraude
19 mei
Belastingnieuws
Ontwikkelingsbedrijf: btw-bouwterrein
19 mei
Belastingnieuws
Rechtspraak btw-bouwterrein
17 mei
Fiscale Thema’s
Maand/kwartaal aangiften btw
17 mei
Modellabeling
Gemeentehuis / Stadhuis / Stadskantoor
16 mei
Belastingnieuws
Checklist SPUK (besloten)
13 mei
Belastingnieuws
MFA: Recht op extra teruggaaf van btw
13 mei
Belastingnieuws
'Handboek Ondernemen 2019' gepubliceerd
13 mei
Belastingnieuws
Gelijkheidsbeginsel en bewegingsonderwijs.
13 mei
Belastingnieuws
Cursus: Sport en btw
13 mei
Belastingnieuws
SPUK, BOSA, BTW en Roulette
12 mei
Modellabeling
OZB niet-woningen
12 mei
Modellabeling
Dodenherdenking en Bevrijdingsdag
12 mei
Modellabeling
Integratie van etnische minderheden / Inburgering
12 mei
Modellabeling
Openbaar gebied
12 mei
Modellabeling
Kampeerterreinen / camping /camperparkeerplaats
12 mei
Modellabeling
Raad en raadscommissies
12 mei
Modellabeling
BIZ-regeling (Bedrijven Investeringszone)
12 mei
Modellabeling
Burgerlijke stand
12 mei
Modellabeling
Eeuwfeest / stadsfeest

Wat is Taxnavigator en voor wie is Taxnavigator bestemd?


Taxnavigator is een fiscale kennisbank voor medewerkers van gemeenten en publiekrechtelijke instellingen die zich bezig houden met fiscale zaken of zich willen oriënteren op fiscaliteiten. Taxnavigator heeft een uitgebreide nieuwspagina die dagelijks wordt geactualiseerd. Taxnavigator bevat veel – voor gemeenten relevante - informatie over Vennootschapsbelasting, het BTW-compensatiefonds en de btw. Ook is informatie opgenomen over de Loonbelasting, de Verhuurderheffing en de Autobelastingen.

Op Taxnavigator treft u ook veel uitgewerkte themadossiers aan. De themadossiers betreffen onder andere ‘Sport’, ‘Onderwijshuisvesting’, ‘Grondexploitatie’ , ‘Vastgoed’ , ‘Sociaal Domein’ en ‘Subsidies’.

Taxnavigator beschikt over uitgebreide modellabellingen waaraan een uitgebreide index van fiscale onderwerpen is gekoppeld.