Taxnavigator

Altijd en overal via uw computer, tablet en telefoon toegang tot fiscale documentatie voor gemeenten op Taxnavigator.

Taxnavigator

Taxnavigator is een uitgebreide fiscale kennisbank met documentatie op het gebied van btw, het BTW-compensatiefonds en andere Rijksbelastingen die spelen bij gemeenten.

Taxnavigator

Met de nieuwsbrief Taxnavigator blijft u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op fiscaal gebied.

Taxnavigator

Taxnavigator draagt bij aan de fiscale bewustwording binnen uw gemeente. Met een abonnement op Taxnavigator kunnen 15 medewerkers van uw gemeente gebruik maken van Taxnavigator.

Taxnavigator

Taxnavigator bevat praktische werkinstructies die u kunt verspreiden binnen uw organisatie. Met de praktische wekinstructies van Taxnavigator bent u fiscaal in control.

Taxnavigator

Taxnavigator ondersteunt u bij het Horizontaal Toezicht.

Taxnavigator

Taxnavigator is de fiscale gereedschapskist voor de gemeentelijke fiscalist en medewerkers die zich met Rijksbelastingen bezig houden.

Taxnavigator

Met Taxnavigator bent u zeker van een actuele en optimale btw-labeling.

Taxnavigator

Vraag nu een proefaccount aan op info@taxnavigator.nl

Updates

13 mrt
Belastingnieuws
BCF: Re-integratie: Geen recht op extra compensatie van btw. Afspraak is afspraak
13 mrt
Belastingnieuws
BTW: Ontwikkelingsbedrijf: Tijdelijk gebruik grond uit grondexploitatie voor tijdelijke woningen
10 mrt
Belastingnieuws
VPB: milieu-investeringsaftrek (MIA) en VAMIL
10 mrt
Belastingnieuws
BCF: SPUK: specifieke uitkering aan gemeenten ten behoeve van de verduurzaming van slecht geïsoleerde woningen.
10 mrt
Belastingnieuws
BCF: SPUK: Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE)
10 mrt
Belastingnieuws
Horizontaal Toezicht: De rol van monitoring in het TCF
10 mrt
Fiscale Thema’s
Energietransitie: SPUK: Specifieke uitkering aan gemeenten ten behoeve van de verduurzaming van slecht geïsoleerde woningen.
09 mrt
Belastingnieuws
LB: Renseignering: Handboek Loonheffingen 2023
09 mrt
Belastingnieuws
LB: Handboek Loonheffingen 2023 gepubliceerd
07 mrt
Belastingen
LB: Handboek Loonheffingen 2023
06 mrt
Belastingnieuws
Vpb: Belastingrente Vennootschapsbelasting/verhoging/8% voor belastingplichtigen
06 mrt
Belastingnieuws
BTW: Sport/standpunten Belastingdienst
03 mrt
Belastingnieuws
BTW: BCF: Online cursus btw en BCF-aspecten gemeentelijk grondbedrijf.
03 mrt
Belastingnieuws
Online cursus btw en BCF-aspecten gemeentelijk grondbedrijf
03 mrt
Belastingnieuws
Online cursus 'Btw en BCF-aspecten gemeentelijk grondbedrijf'
03 mrt
Belastingnieuws
BTW: BCF: Online cursus 'Btw en BCF-aspecten gemeentelijk grondbedrijf'
03 mrt
Belastingnieuws
BCF: Online cursus Aandachtspunten BTW-compensatiefonds en berekenen gemeentelijk mengpercentage
03 mrt
Belastingnieuws
BTW: Subsidies en btw; beperken kosten van btw
03 mrt
Belastingnieuws
Abonnement Fiscaal Platform Taxnavigator
03 mrt
Belastingnieuws
Vpb: Landbouwvrijstelling
03 mrt
Belastingnieuws
BTW: BCF: Goedkoop en eenvoudig steekproef trekken conform regels Belastingdienst
02 mrt
Belastingnieuws
LB: Belastingdienst: Nieuwsbrief Forum Salaris Periode 23 februari - 1 maart 2023
02 mrt
Belastingnieuws
Cursusprogramma Fiscaal Vanmorgen Gemeenten
02 mrt
Belastingnieuws
LB: Nieuwsbrief Forum Salaris
27 feb
Fiscale Thema’s
Ontwikkelingsbedrijf: Economische eigendom (overdrachtsbelasting)
27 feb
Belastingnieuws
Hoge Raad geeft nadere invulling aan begrip bouwterrein
27 feb
Belastingnieuws
BTW: BTW-bouwterrein: Terrein met bestrating en/of oude bebouwing
24 feb
Belastingnieuws
Belastingdienst: Renseignering: Antwoord op Kamervragen
24 feb
Modellabeling
Onderwijshuisvesting (beleid/onderhoud schoolgebouwen)
24 feb
Modellabeling
Gemeentesecretaris

Wat is Taxnavigator en voor wie is Taxnavigator bestemd?


Taxnavigator is een fiscaal platform met een uitgebreide fiscale kennisbank voor gemeentelijke fiscalisten, financieel adviseurs, belastingadviseurs, controllers en medewerkers van gemeenten en andere publiekrechtelijke instellingen die zich bezig houden met fiscale zaken.

Taxnavigator heeft een uitgebreide nieuwspagina die dagelijks wordt geactualiseerd.

Taxnavigator heeft een uitgebreide modellabeling met een beschrijving van de fiscale aspecten van activiteiten, functies en taken van de gemeenten. De modellabelling is opgebouwd op basis van de iv3-voorschriften en bevat brondocumenten en casussen. Taxnavigator bevat veel – voor gemeenten relevante – informatie over Vennootschapsbelasting, het BTW-compensatiefonds en de btw. Ook is informatie opgenomen over de Loonbelasting, de Verhuurderheffing en de Autobelastingen.

Taxnavigator bevat een specifiek onderdeel over het BTW-compensatiefonds met een uitgebreide toelichting, beleidsbesluiten, jurisprudentie en andere relevante documentatie.

Op Taxnavigator treft u ook uitgewerkte themadossiers aan. De themadossiers betreffen onder andere ‘Bedrijfsvoering’, ‘Energietransitie’, ‘Grondexploitatie’ , ‘Onderwijshuisvesting’, ‘Samenwerken’, ‘Sociaal Domein’, ‘Sport’, ‘Subsidies’ en ‘Vastgoed’.

Taxnavigator heeft dossiers over praktische zaken waaronder: belastingcontrole, belastingvoordeel bij inkoop onderwijs, buitenlandse btw, citymarketing, detachering, herziening van btw, schade, re-integratie, snippergroen, short stay, vrijwilligers etc.