Taxnavigator

Altijd en overal via uw computer, tablet en telefoon toegang tot fiscale documentatie voor gemeenten op Taxnavigator.

Taxnavigator

Taxnavigator is een uitgebreide fiscale kennisbank met documentatie op het gebied van btw, het BTW-compensatiefonds en andere Rijksbelastingen die spelen bij gemeenten.

Taxnavigator

Met de nieuwsbrief Taxnavigator blijft u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op fiscaal gebied.

Taxnavigator

Taxnavigator draagt bij aan de fiscale bewustwording binnen uw gemeente. Met een abonnement op Taxnavigator kunnen 15 medewerkers van uw gemeente gebruik maken van Taxnavigator.

Taxnavigator

Taxnavigator bevat praktische werkinstructies die u kunt verspreiden binnen uw organisatie. Met de praktische wekinstructies van Taxnavigator bent u fiscaal in control.

Taxnavigator

Taxnavigator ondersteunt u bij het Horizontaal Toezicht.

Taxnavigator

Taxnavigator is de fiscale gereedschapskist voor de gemeentelijke fiscalist en medewerkers die zich met Rijksbelastingen bezig houden.

Taxnavigator

Met Taxnavigator bent u zeker van een actuele en optimale btw-labeling.

Taxnavigator

Vraag nu een proefaccount aan op info@taxnavigator.nl

Nieuws

Updates

26 okt
BTW-Compensatiefonds
BCF: Procedure gemeente W
26 okt
BTW-Compensatiefonds
BCF: Procedure gemeente Nijkerk
26 okt
BTW-Compensatiefonds
BCF: Procedure gemeente Borsele
26 okt
Modellabeling
Wmo-vervoer
26 okt
BTW-Compensatiefonds
BCF: Beleidsbesluiten BTW-compensatiefonds
26 okt
BTW-Compensatiefonds
BCF: Procedure gemeente Z
26 okt
Belastingnieuws
BCF: Aandachtspunten en gevolgen van het arrest van de Hoge Raad in de zaak van de gemeente Barendrecht
26 okt
BTW-Compensatiefonds
BCF: Procedure gemeente Barendrecht
26 okt
Belastingnieuws
Energietransitie: Gemeentelijk energiebedrijf
26 okt
Belastingnieuws
Energietransitie: Onderzoek optimaliseren gebruik groene elektriciteit: Altijd groene gemeente
26 okt
Fiscale Thema’s
Energietransitie: Gemeentelijk energiebedrijf
26 okt
Fiscale Thema’s
Energietransitie: Energiecoöperatie inwoners gemeente
26 okt
Belastingnieuws
Energietransitie: Energiecoöperatie inwoners gemeente
26 okt
Fiscale Thema’s
Energietransitie: Onderzoek optimaliseren gebruik groene elektriciteit: Altijd groene gemeente
26 okt
Belastingnieuws
Sport: Standpunt Belastingdienst inzake winstoogmerk sportbedrijven
25 okt
Fiscale Thema’s
Sport: Standpunt Belastingdienst inzake winstoogmerk sportbedrijven
25 okt
Belastingnieuws
VNG: VNG stuurt position paper over Belastingplan 2021 naar Kamer
25 okt
Belastingnieuws
LB: IKB: Uitruil reiskostenvergoeding
19 okt
Belastingnieuws
BCF: Beleidsdoorlichting BTW-compensatiefonds.
18 okt
Belastingnieuws
HvJ EU: Arrest HvJ EU 15 oktober 2020 in zaak C-335/19 (E. sp. z o.o. sp.k.) betreffende het niet betalen van btw door afnemer en terugvordering van btw bij de Belastingdienst
18 okt
Belastingen
Kamervragen
18 okt
Belastingnieuws
BTW: BCF: Duurzaam gemeentelijk energiebedrijf
18 okt
Belastingnieuws
BTW: BCF: Nieuwe functies van de bibliotheek
18 okt
Belastingnieuws
BCF: Openbaar gebied: lezersvraag
18 okt
Belastingnieuws
BCF: Wet Inburgering
18 okt
Belastingnieuws
Covid-19. Derde tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW-3)
13 okt
Belastingnieuws
Verhuurderheffing: Antwoord op Kamervragen over het effect van heffingsverminderingenverhuurderheffing en nieuwbouw van betaalbare huurwoningen
13 okt
Belastingnieuws
Vpb: Belastingplan 2021: Verrekening van verliezen.
13 okt
Belastingnieuws
COVID-19: Besluit verlenging TOZO tot 1 juli 2021
13 okt
Belastingnieuws
OVB: Warmte-koude-opslaginstallatie

Wat is Taxnavigator en voor wie is Taxnavigator bestemd?


Taxnavigator is een fiscaal platform met een uitgebreide fiscale kennisbank voor gemeentelijke fiscalisten, financieel adviseurs, belastingadviseurs, controllers en medewerkers van gemeenten en andere publiekrechtelijke instellingen die zich bezig houden met fiscale zaken.

Taxnavigator heeft een uitgebreide nieuwspagina die dagelijks wordt geactualiseerd.

Taxnavigator heeft een uitgebreide modellabeling met een beschrijving van de fiscale aspecten van activiteiten, functies en taken van de gemeenten. De modellabelling is opgebouwd op basis van de iv3-voorschriften en bevat brondocumenten en casussen. Taxnavigator bevat veel – voor gemeenten relevante – informatie over Vennootschapsbelasting, het BTW-compensatiefonds en de btw. Ook is informatie opgenomen over de Loonbelasting, de Verhuurderheffing en de Autobelastingen.

Op Taxnavigator treft u ook uitgewerkte themadossiers aan. De themadossiers betreffen onder andere ‘Bedrijfsvoering’, ‘Energietransitie’, ‘Grondexploitatie’ , ‘Onderwijshuisvesting’, ‘Samenwerken’, ‘Sociaal Domein’, ‘Sport’, ‘Subsidies’ en ‘Vastgoed’.

Taxnavigator heeft dossiers over praktische zaken waaronder: belastingcontrole, belastingvoordeel bij inkoop onderwijs, buitenlandse btw, citymarketing, detachering, herziening van btw, schade, re-integratie, snippergroen, short stay, verwijwilligers etc.

Taxnavigator heeft een praktisch register.