Taxnavigator

Altijd en overal via uw computer, tablet en telefoon toegang tot fiscale documentatie voor gemeenten op Taxnavigator.

Taxnavigator

Taxnavigator is een uitgebreide fiscale kennisbank met documentatie op het gebied van btw, het BTW-compensatiefonds en andere Rijksbelastingen die spelen bij gemeenten.

Taxnavigator

Met de nieuwsbrief Taxnavigator blijft u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op fiscaal gebied.

Taxnavigator

Taxnavigator draagt bij aan de fiscale bewustwording binnen uw gemeente. Met een abonnement op Taxnavigator kunnen 15 medewerkers van uw gemeente gebruik maken van Taxnavigator.

Taxnavigator

Taxnavigator bevat praktische werkinstructies die u kunt verspreiden binnen uw organisatie. Met de praktische wekinstructies van Taxnavigator bent u fiscaal in control.

Taxnavigator

Taxnavigator ondersteunt u bij het Horizontaal Toezicht.

Taxnavigator

Taxnavigator is de fiscale gereedschapskist voor de gemeentelijke fiscalist en medewerkers die zich met Rijksbelastingen bezig houden.

Taxnavigator

Met Taxnavigator bent u zeker van een actuele en optimale btw-labeling.

Taxnavigator

Vraag nu een proefaccount aan op info@taxnavigator.nl

Updates

19 jul
Belastingnieuws
Cursus: Werken met btw: gemeentelijke praktijk: draaitabellen
19 jul
Belastingnieuws
BTW: Onduidelijkheden bij innen eigen bijdrage voor Oekraïners
19 jul
Belastingnieuws
LB: Antwoorden op Eerste Kamervragen over zelfstandige(n) en hoofdlijnenbrief arbeidsmarktpakket
12 jul
Belastingnieuws
BCF: Consultatiereactie lokale aanpak Nationaal Isolatieprogramma
12 jul
Belastingnieuws
BCF: Standpunt Belastingdienst: Verstrekking aan individuele derden; BTW-compensatiefonds en laadpaal
12 jul
Belastingnieuws
Vpb: Opbrengst vennootschapsbelasting in vijf jaar verdubbeld
07 jul
Belastingnieuws
LB: Handhavingsplan arbeidsrelaties 2024, perspectiefnota en memo
07 jul
Belastingnieuws
LB: Antwoorden op Kamervragen over handhavingsmoratorium inzake schijnzelfstandigheid en ZZP'ers
07 jul
Belastingnieuws
LB: Aangepast wetsvoorstel Verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties naar Raad van State
07 jul
Fiscale Thema’s
Vastgoedbedrijf: Servicekosten vastgoed
01 jul
Belastingnieuws
LB: Besluit op Woo-verzoek over Deliveroo-arrest
01 jul
Belastingnieuws
LB: Immateriële schadevergoeding van ex-werkgever niet belast met loonbelasting
01 jul
Belastingnieuws
Vpb: Reclameconcessies: conclusies advocaat-generaal Wattel
30 jun
Belastingnieuws
Verklaring omtrent fiscaal gedrag (VOFG)
30 jun
Belastingnieuws
LB: Wijzigingswet Wet tegemoetkomingen loondomein
30 jun
Belastingnieuws
BTW: Motie tegen verhoging btw op leermiddelen
30 jun
Belastingnieuws
BTW: BCF: Uitspraak rechtbank Den Haag inzake btw-aspecten verwerken PMD
30 jun
Belastingnieuws
LB: Wijziging Staffelbesluit pensioenen per 28 juni 2024
30 jun
Belastingnieuws
LB: Antwoord op Kamervragen over het aantal toegenomen schijnzelfstandigen bij het Ministerie van Financiën
30 jun
Belastingnieuws
BTW: Sport; Openlucht zwembad; dagrecreatie (Besloten)
30 jun
Belastingnieuws
LB: Uitspraak Hoge Raad en Kamervragen inzake gratis gezonde lunches en vrijstelling loonbelasting voor Arbo-voorzieningen.
30 jun
Belastingnieuws
BTW: Sport; Openlucht zwembad; dagrecreatie
17 jun
Belastingnieuws
BTW: Actualisatie en uitbreiding Besluit ‘Ter beschikking stellen van personeel’ (Besloten)
17 jun
Belastingnieuws
BTW: BCF: Correctie Stichting Afvalfonds Verpakkingen: Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant
17 jun
Belastingnieuws
BTW: BCF: Correctie Stichting Afvalfonds Verpakkingen: Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant (Besloten)
17 jun
Belastingnieuws
BTW: Actualisatie en uitbreiding Besluit ‘Ter beschikking stellen van personeel’
16 jun
Belastingnieuws
LB: Gezonde lunch: Arbovoorziening
16 jun
Belastingnieuws
Vpb: Kamervragen vrijstelling Vennootschapsbelasting voor kinderopvangorganisaties.
16 jun
Belastingnieuws
BTW: Kamerbrief resultaten onderzoek verlaagd btw-tarief reparatiediensten huishoudapparaten
10 jun
Belastingnieuws
Cursus Btw en bcf-aspecten gemeentelijk grondbedrijf

Wat is Taxnavigator en voor wie is Taxnavigator bestemd?


Taxnavigator is een fiscaal platform met een uitgebreide fiscale kennisbank voor gemeentelijke fiscalisten, financieel adviseurs, belastingadviseurs, controllers en medewerkers van gemeenten en andere publiekrechtelijke instellingen die zich bezig houden met fiscale zaken.

Taxnavigator heeft een uitgebreide nieuwspagina die dagelijks wordt geactualiseerd.

Taxnavigator heeft een uitgebreide modellabeling met een beschrijving van de fiscale aspecten van activiteiten, functies en taken van de gemeenten. De modellabelling is opgebouwd op basis van de iv3-voorschriften en bevat brondocumenten en casussen. Taxnavigator bevat veel – voor gemeenten relevante – informatie over Vennootschapsbelasting, het BTW-compensatiefonds en de btw. Ook is informatie opgenomen over de Loonbelasting, de Verhuurderheffing en de Autobelastingen.

Taxnavigator bevat een specifiek onderdeel over het BTW-compensatiefonds met een uitgebreide toelichting, beleidsbesluiten, jurisprudentie en andere relevante documentatie.

Op Taxnavigator treft u ook uitgewerkte themadossiers aan. De themadossiers betreffen onder andere ‘Bedrijfsvoering’, ‘Energietransitie’, ‘Grondexploitatie’ , ‘Onderwijshuisvesting’, ‘Samenwerken’, ‘Sociaal Domein’, ‘Sport’, ‘Subsidies’ en ‘Vastgoed’.

Taxnavigator heeft dossiers over praktische zaken waaronder: belastingcontrole, belastingvoordeel bij inkoop onderwijs, buitenlandse btw, citymarketing, detachering, herziening van btw, schade, re-integratie, snippergroen, short stay, vrijwilligers etc.