Taxnavigator

Altijd en overal via uw computer, tablet en telefoon toegang tot fiscale documentatie voor gemeenten op Taxnavigator.

Taxnavigator

Taxnavigator is een uitgebreide fiscale kennisbank met documentatie op het gebied van btw, het BTW-compensatiefonds en andere Rijksbelastingen die spelen bij gemeenten.

Taxnavigator

Met de nieuwsbrief Taxnavigator blijft u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op fiscaal gebied.

Taxnavigator

Taxnavigator draagt bij aan de fiscale bewustwording binnen uw gemeente. Met een abonnement op Taxnavigator kunnen 15 medewerkers van uw gemeente gebruik maken van Taxnavigator.

Taxnavigator

Taxnavigator bevat praktische werkinstructies die u kunt verspreiden binnen uw organisatie. Met de praktische wekinstructies van Taxnavigator bent u fiscaal in control.

Taxnavigator

Taxnavigator ondersteunt u bij het Horizontaal Toezicht.

Taxnavigator

Taxnavigator is de fiscale gereedschapskist voor de gemeentelijke fiscalist en medewerkers die zich met Rijksbelastingen bezig houden.

Taxnavigator

Met Taxnavigator bent u zeker van een actuele en optimale btw-labeling.

Taxnavigator

Vraag nu een proefaccount aan op info@taxnavigator.nl

Nieuws

Updates

02 okt
Belastingnieuws
BTW: Inkoop van goederen en diensten uit het buitenland
29 sep
Modellabeling
Bedrijfsrestaurant / bedrijfskantine / kantine
27 sep
Fiscale Thema’s
Ontwikkelingsbedrijf: Mixpercentage grondbedrijf
25 sep
Fiscale Thema’s
Ontwikkelingsbedrijf: Wat is een btw-bouwterrein
25 sep
Belastingnieuws
Vpb: Gemeente: reclameactiviteiten; Normaal vermogensbeheer
25 sep
Belastingnieuws
LB: Besluit 'Loonheffingen. Inkomstenbelasting. Winst. Vervoer; reiskostenvergoedingen, reizen per auto en openbaarvervoer'
25 sep
Belastingnieuws
BCF: BTW: Klankborggroep Energietransitie
25 sep
Belastingnieuws
Belastingplan 2023: Aandachtspunten voor gemeenten
25 sep
Fiscale Thema’s
Ontwikkelingsbedrijf: Bestemmingsplannen/modellen gemeenschapsvoorzieningen
21 sep
Belastingnieuws
IB: LB: Implementatie renseigneringsverplichting
21 sep
Belastingnieuws
Belastingplan 2023: Overzicht wetsvoorstellen
21 sep
Belastingnieuws
BCF: Vereenvoudiging formaliteiten BTW-compensatiefonds
18 sep
Fiscale Thema’s
Samenwerken: Samenwerken via een overeenkomst
15 sep
Belastingnieuws
Vpb: Gemeente: reclameactiviteiten; Kosten groter dan opbrengst zodat geen Vpb-onderneming wordt gedreven.
15 sep
Belastingnieuws
BTW: BCF: Samenwerken en btw
15 sep
Belastingnieuws
BTW: Subsidies en btw: Belastingvoordeel door dienstverlening
15 sep
Belastingnieuws
BTW: Ontwikkelingsbedrijf: Tijdelijk gebruik grond uit grondexploitatie voor tijdelijke woningen
12 sep
Belastingnieuws
LB: WNT: Algemeen bezoldigingsmaxima WNT 2023
12 sep
Belastingnieuws
LB: Gedifferentieerde premies WGA en Ziektewet 2023
12 sep
Belastingnieuws
LB: Besluit gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2023
12 sep
Belastingnieuws
HvJ EU: Kan schriftelijke overeenkomst kwalificeren als een factuur
12 sep
Belastingnieuws
BTW: Btw-tarief verhuur accommodaties aan gemeenten voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen
12 sep
Belastingnieuws
BTW: Bouwterrein: Aanwezigheid opstal; geen Don Bosco situatie
11 sep
Belastingnieuws
LB: Kamervragen: Letselschadevergoedingen en heffing van loon- en inkomstenbelasting
11 sep
Belastingnieuws
BTW: Teruggaaf buitenlandse btw
11 sep
Fiscale Thema’s
MFA: Praktijk: Gebruik
09 sep
Belastingnieuws
BTW: Ontwikkelingsbedrijf: Natuurcompensatie: Financiële bijdrage
04 sep
Belastingnieuws
BTW: Nota naar aanleiding van verslag Fiscale verzamelwet 2023
04 sep
Belastingnieuws
BTW: Handreiking btw in de samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang
02 sep
Belastingnieuws
BTW: BTW-besparend schoolmodel afgewezen

Wat is Taxnavigator en voor wie is Taxnavigator bestemd?


Taxnavigator is een fiscaal platform met een uitgebreide fiscale kennisbank voor gemeentelijke fiscalisten, financieel adviseurs, belastingadviseurs, controllers en medewerkers van gemeenten en andere publiekrechtelijke instellingen die zich bezig houden met fiscale zaken.

Taxnavigator heeft een uitgebreide nieuwspagina die dagelijks wordt geactualiseerd.

Taxnavigator heeft een uitgebreide modellabeling met een beschrijving van de fiscale aspecten van activiteiten, functies en taken van de gemeenten. De modellabelling is opgebouwd op basis van de iv3-voorschriften en bevat brondocumenten en casussen. Taxnavigator bevat veel – voor gemeenten relevante – informatie over Vennootschapsbelasting, het BTW-compensatiefonds en de btw. Ook is informatie opgenomen over de Loonbelasting, de Verhuurderheffing en de Autobelastingen.

Taxnavigator bevat een specifiek onderdeel over het BTW-compensatiefonds met een uitgebreide toelichting, beleidsbesluiten, jurisprudentie en andere relevante documentatie.

Op Taxnavigator treft u ook uitgewerkte themadossiers aan. De themadossiers betreffen onder andere ‘Bedrijfsvoering’, ‘Energietransitie’, ‘Grondexploitatie’ , ‘Onderwijshuisvesting’, ‘Samenwerken’, ‘Sociaal Domein’, ‘Sport’, ‘Subsidies’ en ‘Vastgoed’.

Taxnavigator heeft dossiers over praktische zaken waaronder: belastingcontrole, belastingvoordeel bij inkoop onderwijs, buitenlandse btw, citymarketing, detachering, herziening van btw, schade, re-integratie, snippergroen, short stay, vrijwilligers etc.