Taxnavigator

Altijd en overal via uw computer, tablet en telefoon toegang tot fiscale documentatie voor gemeenten op Taxnavigator.

Taxnavigator

Taxnavigator is een uitgebreide fiscale kennisbank met documentatie op het gebied van btw, het BTW-compensatiefonds en andere Rijksbelastingen die spelen bij gemeenten.

Taxnavigator

Met de nieuwsbrief Taxnavigator blijft u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op fiscaal gebied.

Taxnavigator

Taxnavigator draagt bij aan de fiscale bewustwording binnen uw gemeente. Met een abonnement op Taxnavigator kunnen 15 medewerkers van uw gemeente gebruik maken van Taxnavigator.

Taxnavigator

Taxnavigator bevat praktische werkinstructies die u kunt verspreiden binnen uw organisatie. Met de praktische wekinstructies van Taxnavigator bent u fiscaal in control.

Taxnavigator

Taxnavigator ondersteunt u bij het Horizontaal Toezicht.

Taxnavigator

Taxnavigator is de fiscale gereedschapskist voor de gemeentelijke fiscalist en medewerkers die zich met Rijksbelastingen bezig houden.

Taxnavigator

Met Taxnavigator bent u zeker van een actuele en optimale btw-labeling.

Taxnavigator

Vraag nu een proefaccount aan op info@taxnavigator.nl

Nieuws

Updates

19 jan
Belastingnieuws
BCF: Pro Rail
19 jan
Belastingnieuws
BTW: BCF: Afval: een dossier met nog veel belastingtechnische vragen
19 jan
Fiscale Thema’s
Sociaal Domein
19 jan
Belastingnieuws
BTW: BCF: Project renovatie van kademuren en werfkelders in de gemeente
17 jan
Modellabeling
Kampeerterreinen / camping /camperparkeerplaats / camper
11 jan
Fiscale Thema’s
Sociaal Domein: Praktijk: Organisatie toegang
11 jan
Belastingnieuws
BTW: BCF: Besluit ‘Omzetbelasting. Omzetbelasting en compensatie van omzetbelasting bij publiekrechtelijke lichamen’
11 jan
Belastingnieuws
BCF: Declaratie BTW-compensatiefonds: Heeft u alle btw in beeld?
10 jan
Belastingnieuws
COVID-19: Verlenging overeenkomst met Duitsland over toepassing COVID-19 maatregelen met betrekking tot grensarbeiders
10 jan
Belastingnieuws
BCF: Online cursus ‘Actualiteiten en aandachtspunten BTW-compensatiefonds’ en ORINCO-methode.
10 jan
Belastingnieuws
BTW: Beheer Brede School: Werkinstructie fiscale aspecten
10 jan
BTW-Compensatiefonds
BCF: Beleidsbesluiten BTW-compensatiefonds
07 jan
Belastingnieuws
BCF: Verduurzaming gemeentelijke gebouwen
06 jan
Modellabeling
Sector Jeugdgezondheidszorg
05 jan
Belastingnieuws
BTW: Actualisatie Besluit 'Omzetbelasting. Aftrek van omzetbelasting': Aftrek bij verenigingen van eigenaren
05 jan
Belastingnieuws
COVID-19: Actualisatie Besluit noodmaatregelen coronacrisis (reiskostenvergoeding januari 2021)
05 jan
Belastingnieuws
Wetsvoorstel 'Overige fiscale maatregelen 2021' aangenomen
05 jan
Belastingnieuws
COVID-19: Verlenging overeenkomst met België over toepassing COVID-19 maatregelen met betrekking tot grensarbeiders
04 jan
Belastingnieuws
LB: Nieuwsbrief Loonheffingen Belastingdienst 2021/2
04 jan
Belastingen
LB: Nieuwsbrief Loonheffingen Belastingdienst
04 jan
Belastingnieuws
LB: Vragen en antwoorden Belastingdienst over de uitruil van reiskosten.
04 jan
Belastingnieuws
Webinar corona: antwoorden; uitruil reiskosten
04 jan
Belastingen
LB: Thuiswerken: Internetabonnement; internetvergoeding
04 jan
Belastingen
LB: Thuiswerken: Reiskostenvergoeding
04 jan
Belastingen
OVB: Tarieven overdrachtsbelasting
04 jan
Belastingnieuws
Belastingplan 2021: Belangrijkste wijzigingen belastingen 2021
04 jan
Belastingnieuws
BTW: btw-vrijstelling voor het ter beschikking stellen van personeel in het kader van WMO-zorg en jeugdzorg
03 jan
Fiscale Thema’s
MFA: Exploitatie zalen
03 jan
Belastingen
Beleidsbesluiten BTW/ Overzicht
02 jan
Fiscale Thema’s
Energietransitie: Energiebox; energieadvies; projectmanagement; meetinstrumenten

Wat is Taxnavigator en voor wie is Taxnavigator bestemd?


Taxnavigator is een fiscaal platform met een uitgebreide fiscale kennisbank voor gemeentelijke fiscalisten, financieel adviseurs, belastingadviseurs, controllers en medewerkers van gemeenten en andere publiekrechtelijke instellingen die zich bezig houden met fiscale zaken.

Taxnavigator heeft een uitgebreide nieuwspagina die dagelijks wordt geactualiseerd.

Taxnavigator heeft een uitgebreide modellabeling met een beschrijving van de fiscale aspecten van activiteiten, functies en taken van de gemeenten. De modellabelling is opgebouwd op basis van de iv3-voorschriften en bevat brondocumenten en casussen. Taxnavigator bevat veel – voor gemeenten relevante – informatie over Vennootschapsbelasting, het BTW-compensatiefonds en de btw. Ook is informatie opgenomen over de Loonbelasting, de Verhuurderheffing en de Autobelastingen.

Taxnavigator bevat een specifiek onderdeel over het BTW-compensatiefonds met een uitgebreide toelichting, beleidsbesluiten, jurisprudentie en andere relevante documentatie.

Op Taxnavigator treft u ook uitgewerkte themadossiers aan. De themadossiers betreffen onder andere ‘Bedrijfsvoering’, ‘Energietransitie’, ‘Grondexploitatie’ , ‘Onderwijshuisvesting’, ‘Samenwerken’, ‘Sociaal Domein’, ‘Sport’, ‘Subsidies’ en ‘Vastgoed’.

Taxnavigator heeft dossiers over praktische zaken waaronder: belastingcontrole, belastingvoordeel bij inkoop onderwijs, buitenlandse btw, citymarketing, detachering, herziening van btw, schade, re-integratie, snippergroen, short stay, vrijwilligers etc.