Taxnavigator

Altijd en overal via uw computer, tablet en telefoon toegang tot fiscale documentatie voor gemeenten op Taxnavigator.

Taxnavigator

Taxnavigator is een uitgebreide fiscale kennisbank met documentatie op het gebied van btw, het BTW-compensatiefonds en andere Rijksbelastingen die spelen bij gemeenten.

Taxnavigator

Met de nieuwsbrief Taxnavigator blijft u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op fiscaal gebied.

Taxnavigator

Taxnavigator draagt bij aan de fiscale bewustwording binnen uw gemeente. Met een abonnement op Taxnavigator kunnen 15 medewerkers van uw gemeente gebruik maken van Taxnavigator.

Taxnavigator

Taxnavigator bevat praktische werkinstructies die u kunt verspreiden binnen uw organisatie. Met de praktische wekinstructies van Taxnavigator bent u fiscaal in control.

Taxnavigator

Taxnavigator ondersteunt u bij het Horizontaal Toezicht.

Taxnavigator

Taxnavigator is de fiscale gereedschapskist voor de gemeentelijke fiscalist en medewerkers die zich met Rijksbelastingen bezig houden.

Taxnavigator

Met Taxnavigator bent u zeker van een actuele en optimale btw-labeling.

Taxnavigator

Vraag nu een proefaccount aan op info@taxnavigator.nl

Updates

07 apr
Modellabeling
Fietsenstallingen (fietsparkeren) en beheer
06 apr
Belastingen
Beleidsbesluiten BTW/ Overzicht
05 apr
Belastingnieuws
BCF: Gemengd en beschermd wonen
05 apr
Belastingnieuws
BCF: Integraal Huisvestingsplan
05 apr
Fiscale Thema’s
Ontwikkelingsbedrijf: Wat is een btw-bouwterrein
05 apr
Fiscale Thema’s
Samenwerken: Samenwerken in een gemeenschappelijke regeling
05 apr
Fiscale Thema’s
Samenwerken via een overeenkomst
05 apr
Fiscale Thema’s
Vastgoedbedrijf: Verhuurplus
05 apr
Modellabeling
Schuldhulpverlening
02 apr
Modellabeling
Handhaving brandveiligheid
01 apr
Fiscale Thema’s
Onderwijshuisvesting: Gemeentelijke basisschool
30 mrt
Fiscale Thema’s
Subsidies: Algemene aspecten van subsidies
29 mrt
Modellabeling
Onderwijshuisvesting
29 mrt
Fiscale Thema’s
Ontwikkelingsbedrijf: Planvoorbereidingskosten
29 mrt
Modellabeling
Uitvoering Huisvestingswet
29 mrt
Belastingnieuws
LB: Thuiswerken: Internetabonnement; internetvergoeding
29 mrt
Belastingen
LB: Thuiswerken: Internetabonnement; internetvergoeding
29 mrt
Belastingnieuws
BTW: Wecycle en toepassen btw-verleggingsregel
28 mrt
Fiscale Thema’s
Ontwikkelingsbedrijf: Subsidie: Woningbouwimpuls
28 mrt
Fiscale Thema’s
Ontwikkelingsbedrijf: Transformatie vastgoed
28 mrt
Fiscale Thema’s
Ontwikkelingsbedrijf: Uitgifte bedrijventerrein
28 mrt
Fiscale Thema’s
Ontwikkelingsbedrijf: Uitplaatsing sportvereniging
28 mrt
Fiscale Thema’s
Ontwikkelingsbedrijf: VAT-kosten
28 mrt
Fiscale Thema’s
Ontwikkelingsbedrijf: Aankoop en beheer van landbouwgronden
28 mrt
Fiscale Thema’s
Ontwikkelingsbedrijf: Ruiltransacties
28 mrt
Fiscale Thema’s
Ontwikkelingsbedrijf: Resultaat uit overige werkzaamheden
28 mrt
Fiscale Thema’s
Ontwikkelingsbedrijf: Grondbedrijf. Interne levering: Schoolgebouw.
28 mrt
Fiscale Thema’s
Ontwikkelingsbedrijf: Rente en btw
28 mrt
Fiscale Thema’s
Ontwikkelingsbedrijf: BTW-bouwterrein: optievergoeding; reserveringsvergoeding
28 mrt
Fiscale Thema’s
Ontwikkelingsbedrijf: Onteigening / verwerving gronden

Wat is Taxnavigator en voor wie is Taxnavigator bestemd?


Taxnavigator is een fiscaal platform met een uitgebreide fiscale kennisbank voor gemeentelijke fiscalisten, financieel adviseurs, belastingadviseurs, controllers en medewerkers van gemeenten en andere publiekrechtelijke instellingen die zich bezig houden met fiscale zaken.

Taxnavigator heeft een uitgebreide nieuwspagina die dagelijks wordt geactualiseerd.

Taxnavigator heeft een uitgebreide modellabeling met een beschrijving van de fiscale aspecten van activiteiten, functies en taken van de gemeenten. De modellabelling is opgebouwd op basis van de iv3-voorschriften en bevat brondocumenten en casussen. Taxnavigator bevat veel – voor gemeenten relevante – informatie over Vennootschapsbelasting, het BTW-compensatiefonds en de btw. Ook is informatie opgenomen over de Loonbelasting, de Verhuurderheffing en de Autobelastingen.

Taxnavigator bevat een specifiek onderdeel over het BTW-compensatiefonds met een uitgebreide toelichting, beleidsbesluiten, jurisprudentie en andere relevante documentatie.

Op Taxnavigator treft u ook uitgewerkte themadossiers aan. De themadossiers betreffen onder andere ‘Bedrijfsvoering’, ‘Energietransitie’, ‘Grondexploitatie’ , ‘Onderwijshuisvesting’, ‘Samenwerken’, ‘Sociaal Domein’, ‘Sport’, ‘Subsidies’ en ‘Vastgoed’.

Taxnavigator heeft dossiers over praktische zaken waaronder: belastingcontrole, belastingvoordeel bij inkoop onderwijs, buitenlandse btw, citymarketing, detachering, herziening van btw, schade, re-integratie, snippergroen, short stay, vrijwilligers etc.