Taxnavigator

Altijd en overal via uw computer, tablet en telefoon toegang tot fiscale documentatie voor gemeenten op Taxnavigator.

Taxnavigator

Taxnavigator is een uitgebreide fiscale kennisbank met documentatie op het gebied van btw, het BTW-compensatiefonds en andere Rijksbelastingen die spelen bij gemeenten.

Taxnavigator

Met de nieuwsbrief Taxnavigator blijft u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op fiscaal gebied.

Taxnavigator

Taxnavigator draagt bij aan de fiscale bewustwording binnen uw gemeente. Met een abonnement op Taxnavigator kunnen 15 medewerkers van uw gemeente gebruik maken van Taxnavigator.

Taxnavigator

Taxnavigator bevat praktische werkinstructies die u kunt verspreiden binnen uw organisatie. Met de praktische wekinstructies van Taxnavigator bent u fiscaal in control.

Taxnavigator

Taxnavigator ondersteunt u bij het Horizontaal Toezicht.

Taxnavigator

Taxnavigator is de fiscale gereedschapskist voor de gemeentelijke fiscalist en medewerkers die zich met Rijksbelastingen bezig houden.

Taxnavigator

Met Taxnavigator bent u zeker van een actuele en optimale btw-labeling.

Taxnavigator

Vraag nu een proefaccount aan op info@taxnavigator.nl

Updates

20 sep
Belastingnieuws
HT: Tax Control Framework: inzichten Belastingdienst over monitoring
20 sep
Belastingnieuws
LB: Besluit gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2024
19 sep
Belastingnieuws
LB: Informatie over toezicht en handhaving inzake schijnzelfstandigheid.
18 sep
Belastingnieuws
BTW: BCF: Gemeenten en buitenlandse BTW
18 sep
Belastingnieuws
Casus: Inzameling kleding en verkoop en levering naar België
11 sep
Belastingnieuws
BTW: Boete: niet afnemen btw-bouwgrond
10 sep
Belastingnieuws
BTW: Heffing van btw bij werkzaamheden van toezichthouders en leden commissies
10 sep
Belastingnieuws
Belastingrente: Spiegelcorrecties: Verschuivingen btw en BTW-compensatiefonds
10 sep
Modellabeling
Inzameling en verwerking oud papier (eigen gemeente)
10 sep
Modellabeling
Inzameling en verwerking glas (eigen gemeente)
10 sep
Modellabeling
Inzameling en verwerking oud ijzer (eigen gemeente)
10 sep
Modellabeling
Kwijtscheldingen reinigingsrechten, afvalstoffenheffing en rioolrechten
10 sep
Modellabeling
Algemeen
10 sep
Modellabeling
Huishoudelijke ondersteuning (zonder beschikking)
10 sep
Modellabeling
Huishoudelijke hulp
10 sep
Modellabeling
Re-integratietrajecten/reintegratie
10 sep
Modellabeling
Crisisopvang van vluchtelingen (Syriërs)
06 sep
Belastingnieuws
BTW: BCF: Belastingrente: Spiegelcorrecties: Verschuivingen btw en BTW-compensatiefonds
06 sep
Belastingnieuws
Subsidie: De SDE++ subsidie opent op 5 september 2023
05 sep
Belastingnieuws
Vpb: Uitbreiding energie-investeringsaftrek 2001
05 sep
Belastingnieuws
Vpb: Vennootschapsbelasting. Belastingplicht van stichtingen en verenigingen.
03 sep
Modellabeling
Schuldhulpverlening
03 sep
Belastingnieuws
Belastingplan 2024: Inhoud
03 sep
Belastingnieuws
BTW: Wijziging Besluit Omzetbelasting. Administratieve-, facturerings- en andere verplichtingen
03 sep
Belastingen
Beleidsbesluiten BTW/ Overzicht
03 sep
Modellabeling
Maatwerkdienstverlening 18+
03 sep
Modellabeling
PGB Wmo
03 sep
Belastingnieuws
BTW: BCF: Rijksbijdrage Startbouwimpuls
29 aug
Modellabeling
Sporthallen en gymnastiekzalen
29 aug
Modellabeling
Exploitatie bibliotheek

Wat is Taxnavigator en voor wie is Taxnavigator bestemd?


Taxnavigator is een fiscaal platform met een uitgebreide fiscale kennisbank voor gemeentelijke fiscalisten, financieel adviseurs, belastingadviseurs, controllers en medewerkers van gemeenten en andere publiekrechtelijke instellingen die zich bezig houden met fiscale zaken.

Taxnavigator heeft een uitgebreide nieuwspagina die dagelijks wordt geactualiseerd.

Taxnavigator heeft een uitgebreide modellabeling met een beschrijving van de fiscale aspecten van activiteiten, functies en taken van de gemeenten. De modellabelling is opgebouwd op basis van de iv3-voorschriften en bevat brondocumenten en casussen. Taxnavigator bevat veel – voor gemeenten relevante – informatie over Vennootschapsbelasting, het BTW-compensatiefonds en de btw. Ook is informatie opgenomen over de Loonbelasting, de Verhuurderheffing en de Autobelastingen.

Taxnavigator bevat een specifiek onderdeel over het BTW-compensatiefonds met een uitgebreide toelichting, beleidsbesluiten, jurisprudentie en andere relevante documentatie.

Op Taxnavigator treft u ook uitgewerkte themadossiers aan. De themadossiers betreffen onder andere ‘Bedrijfsvoering’, ‘Energietransitie’, ‘Grondexploitatie’ , ‘Onderwijshuisvesting’, ‘Samenwerken’, ‘Sociaal Domein’, ‘Sport’, ‘Subsidies’ en ‘Vastgoed’.

Taxnavigator heeft dossiers over praktische zaken waaronder: belastingcontrole, belastingvoordeel bij inkoop onderwijs, buitenlandse btw, citymarketing, detachering, herziening van btw, schade, re-integratie, snippergroen, short stay, vrijwilligers etc.