Taxnavigator

Altijd en overal via uw computer, tablet en telefoon toegang tot fiscale documentatie voor gemeenten op Taxnavigator.

Taxnavigator

Taxnavigator is een uitgebreide fiscale kennisbank met documentatie op het gebied van btw, het BTW-compensatiefonds en andere Rijksbelastingen die spelen bij gemeenten.

Taxnavigator

Met de nieuwsbrief Taxnavigator blijft u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op fiscaal gebied.

Taxnavigator

Taxnavigator draagt bij aan de fiscale bewustwording binnen uw gemeente. Met een abonnement op Taxnavigator kunnen 15 medewerkers van uw gemeente gebruik maken van Taxnavigator.

Taxnavigator

Taxnavigator bevat praktische werkinstructies die u kunt verspreiden binnen uw organisatie. Met de praktische wekinstructies van Taxnavigator bent u fiscaal in control.

Taxnavigator

Taxnavigator ondersteunt u bij het Horizontaal Toezicht.

Taxnavigator

Taxnavigator is de fiscale gereedschapskist voor de gemeentelijke fiscalist en medewerkers die zich met Rijksbelastingen bezig houden.

Taxnavigator

Met Taxnavigator bent u zeker van een actuele en optimale btw-labeling.

Taxnavigator

Vraag nu een proefaccount aan op info@taxnavigator.nl

Updates

31 mrt
Belastingnieuws
Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)
30 mrt
Fiscale Thema’s
Ontwikkelingsbedrijf: Ruiltransacties
30 mrt
Modellabeling
Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo)
30 mrt
Belastingnieuws
Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS)
30 mrt
Belastingnieuws
'Gemeenten en provincies moeten regionale media steunen'
30 mrt
Belastingnieuws
BB: Corona raakt ook lokale omroep.
30 mrt
Belastingnieuws
BCF: modellabelling: Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo)
30 mrt
Belastingnieuws
Binnenlands Bestuur/vergoeding hulphond
30 mrt
Belastingnieuws
Fiscaal crisisbeleid moet onnodige economische schade door het coronavirus indammen.
30 mrt
Belastingnieuws
Coronacrisis: cultuursector
30 mrt
Belastingnieuws
Loonbelasting: Thuiswerken faciliteren
30 mrt
Modellabeling
Besluit bijstand zelfstandigen (Bbz 2004)
27 mrt
Fiscale Thema’s
Detachering of aanneming van werk
27 mrt
Belastingnieuws
Sport: Overgangsregeling; btw-sportvrijstelling:
27 mrt
Belastingnieuws
Onderwijshuisvesting: BTW: BTW-besparend schoolmodel gemeente Haren/nieuwe generatie btw-besparende schoolmodellen
27 mrt
Belastingnieuws
Beperken kosten belastingen: detachering of aanneming van werk
27 mrt
Belastingnieuws
Sociaal Domein: Aanneming van werk of detacheren
27 mrt
Belastingnieuws
Detachering of dienstverlening?
27 mrt
Belastingnieuws
Belastingplan 2019
27 mrt
Belastingnieuws
Ontwikkelingsbedrijf: Belastingdienst: beleid: koop- en aannemingsovereenkomsten
27 mrt
Belastingnieuws
Ontwikkelingsbedrijf: Bouwterreinen in de btw
27 mrt
Belastingnieuws
ZZP: verlener van AWBZ-zorg is geen IB-ondernemer: detachering of aanneming van werk
27 mrt
Belastingnieuws
Ontwikkelingsbedrijf: overdracht openbare voorzieningen (Besloten)
27 mrt
Belastingnieuws
Ontwikkelingsbedrijf: BTW-bouwterrein: Sloopintentie
27 mrt
Belastingnieuws
Samenwerken en detacheren zonder BTW
24 mrt
Belastingnieuws
Tijdelijke verlaging invorderingsrente en belastingrente
24 mrt
Belastingnieuws
Centraal Aanspreekpunt Pensioenen: hervatten activiteiten
24 mrt
Belastingnieuws
BTW: BCF: Coronavirus COVID-19
19 mrt
Belastingnieuws
VNG: Facturen met btw naar Afvalfonds sturen is nu mogelijk
12 mrt
Belastingnieuws
VNG: Facturen met btw naar Afvalfonds sturen is nu mogelijk (besloten)

Wat is Taxnavigator en voor wie is Taxnavigator bestemd?


Taxnavigator is een fiscaal platform met een uitgebreide fiscale kennisbank voor gemeentelijke fiscalisten, financieel adviseurs, belastingadviseurs, controllers en medewerkers van gemeenten en andere publiekrechtelijke instellingen die zich bezig houden met fiscale zaken.

Taxnavigator heeft een uitgebreide nieuwspagina die dagelijks wordt geactualiseerd.

Taxnavigator heeft een uitgebreide modellabeling met een beschrijving van de fiscale aspecten van activiteiten, functies en taken van de gemeenten. De modellabelling is opgebouwd op basis van de iv3-voorschriften en bevat brondocumenten en casussen. Taxnavigator bevat veel – voor gemeenten relevante – informatie over Vennootschapsbelasting, het BTW-compensatiefonds en de btw. Ook is informatie opgenomen over de Loonbelasting, de Verhuurderheffing en de Autobelastingen.

Op Taxnavigator treft u ook uitgewerkte themadossiers aan. De themadossiers betreffen onder andere ‘Bedrijfsvoering’, ‘Energietransitie’, ‘Grondexploitatie’ , ‘Onderwijshuisvesting’, ‘Samenwerken’, ‘Sociaal Domein’, ‘Sport’, ‘Subsidies’ en ‘Vastgoed’.

Taxnavigator heeft dossiers over praktische zaken waaronder: belastingcontrole, belastingvoordeel bij inkoop onderwijs, buitenlandse btw, citymarketing, detachering, herziening van btw, schade, re-integratie, snippergroen, short stay, verwijwilligers etc.

Taxnavigator heeft een praktisch register.