Taxnavigator

Altijd en overal via uw computer, tablet en telefoon toegang tot fiscale documentatie voor gemeenten op Taxnavigator.

Taxnavigator

Taxnavigator is een uitgebreide fiscale kennisbank met documentatie op het gebied van btw, het BTW-compensatiefonds en andere Rijksbelastingen die spelen bij gemeenten.

Taxnavigator

Met de nieuwsbrief Taxnavigator blijft u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op fiscaal gebied.

Taxnavigator

Taxnavigator draagt bij aan de fiscale bewustwording binnen uw gemeente. Met een abonnement op Taxnavigator kunnen 15 medewerkers van uw gemeente gebruik maken van Taxnavigator.

Taxnavigator

Taxnavigator bevat praktische werkinstructies die u kunt verspreiden binnen uw organisatie. Met de praktische wekinstructies van Taxnavigator bent u fiscaal in control.

Taxnavigator

Taxnavigator ondersteunt u bij het Horizontaal Toezicht.

Taxnavigator

Taxnavigator is de fiscale gereedschapskist voor de gemeentelijke fiscalist en medewerkers die zich met Rijksbelastingen bezig houden.

Taxnavigator

Met Taxnavigator bent u zeker van een actuele en optimale btw-labeling.

Taxnavigator

Vraag nu een proefaccount aan op info@taxnavigator.nl

Updates

16 jun
Belastingen
Autobelastingen: Bestelauto's: Besparing BPM: Besparing MRB
15 jun
Belastingnieuws
Vpb: Overheidsbedrijf mag verlies nemen in 2016
15 jun
Belastingnieuws
LB: Handreiking aanvraag zorgbonus 2021 door zorgaanbieders
15 jun
Belastingnieuws
Vpb: Handboek administratief proces Vpb
15 jun
Belastingnieuws
LB: Kamervragen fiscale verschillen werknemers en zelfstandigen
15 jun
Belastingnieuws
LB: Stavaza wetsvoorstel ‘Wet bedrag ineens’
13 jun
Belastingnieuws
LB: Online cursus Update Werkkostenregeling bij gemeenten (verdieping)
13 jun
Belastingen
LB: Reiskostenvergoeding
13 jun
Belastingen
LB: Politieke ambtsdragers
13 jun
Belastingen
LB: Wat is loon: loonbegrip
13 jun
Belastingen
LB: Thuiswerken: Mobiele communicatiemiddelen
13 jun
Belastingen
LB: Thuiswerken: Werkplekvoorziening
13 jun
Belastingen
LB: Thuiswerken: Algemene aspecten
13 jun
Belastingen
WKR: Aandachtpunten
13 jun
Belastingen
LB: Thuiswerken: Reiskostenvergoeding
13 jun
Belastingnieuws
COVID-19: Fiscale Corona-maatregelen verlengd. Steun- en herstelpakket 3e kwartaal 2021
13 jun
Belastingen
LB: Thuiswerken: ICT-middelen
13 jun
Belastingen
LB: Verstrekking mondkapjes
13 jun
Belastingen
LB: Thuiswerken: Internetabonnement; internetvergoeding
13 jun
Belastingen
LB: ​Werkostenregeling: algemeen
13 jun
Belastingen
LB: Thuiswerken: Thuiswerkvergoeding
10 jun
Belastingnieuws
BCF: Begraafplaatsen: Openbaar gebied
10 jun
Belastingnieuws
BCF: BTW-compensatiefonds: Beleid: Wat is beleid en wat is geen beleid?
09 jun
Belastingnieuws
BCF: Online cursus Overzicht en actualiteiten BTW-compensatiefonds
09 jun
Belastingnieuws
HT: Uitnodiging webinar doorontwikkeling Horizontaal Toezicht belastingdienst
09 jun
Belastingnieuws
HT: Doorontwikkeld Horizontaal Toezicht.
09 jun
Belastingnieuws
HT: Doorontwikkeld Horizontaal Toezicht
09 jun
Belastingnieuws
BCF: Meicirculaire 2021
08 jun
Belastingnieuws
COVID-19: TONK-regeling
08 jun
Fiscale Thema’s
Energietransitie: Zonnepanelen

Wat is Taxnavigator en voor wie is Taxnavigator bestemd?


Taxnavigator is een fiscaal platform met een uitgebreide fiscale kennisbank voor gemeentelijke fiscalisten, financieel adviseurs, belastingadviseurs, controllers en medewerkers van gemeenten en andere publiekrechtelijke instellingen die zich bezig houden met fiscale zaken.

Taxnavigator heeft een uitgebreide nieuwspagina die dagelijks wordt geactualiseerd.

Taxnavigator heeft een uitgebreide modellabeling met een beschrijving van de fiscale aspecten van activiteiten, functies en taken van de gemeenten. De modellabelling is opgebouwd op basis van de iv3-voorschriften en bevat brondocumenten en casussen. Taxnavigator bevat veel – voor gemeenten relevante – informatie over Vennootschapsbelasting, het BTW-compensatiefonds en de btw. Ook is informatie opgenomen over de Loonbelasting, de Verhuurderheffing en de Autobelastingen.

Taxnavigator bevat een specifiek onderdeel over het BTW-compensatiefonds met een uitgebreide toelichting, beleidsbesluiten, jurisprudentie en andere relevante documentatie.

Op Taxnavigator treft u ook uitgewerkte themadossiers aan. De themadossiers betreffen onder andere ‘Bedrijfsvoering’, ‘Energietransitie’, ‘Grondexploitatie’ , ‘Onderwijshuisvesting’, ‘Samenwerken’, ‘Sociaal Domein’, ‘Sport’, ‘Subsidies’ en ‘Vastgoed’.

Taxnavigator heeft dossiers over praktische zaken waaronder: belastingcontrole, belastingvoordeel bij inkoop onderwijs, buitenlandse btw, citymarketing, detachering, herziening van btw, schade, re-integratie, snippergroen, short stay, vrijwilligers etc.