Taxnavigator

Altijd en overal via uw computer, tablet en telefoon toegang tot fiscale documentatie voor gemeenten op Taxnavigator.

Taxnavigator

Taxnavigator is een uitgebreide fiscale kennisbank met documentatie op het gebied van btw, het BTW-compensatiefonds en andere Rijksbelastingen die spelen bij gemeenten.

Taxnavigator

Met de nieuwsbrief Taxnavigator blijft u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op fiscaal gebied.

Taxnavigator

Taxnavigator draagt bij aan de fiscale bewustwording binnen uw gemeente. Met een abonnement op Taxnavigator kunnen 15 medewerkers van uw gemeente gebruik maken van Taxnavigator.

Taxnavigator

Taxnavigator bevat praktische werkinstructies die u kunt verspreiden binnen uw organisatie. Met de praktische wekinstructies van Taxnavigator bent u fiscaal in control.

Taxnavigator

Taxnavigator ondersteunt u bij het Horizontaal Toezicht.

Taxnavigator

Taxnavigator is de fiscale gereedschapskist voor de gemeentelijke fiscalist en medewerkers die zich met Rijksbelastingen bezig houden.

Taxnavigator

Met Taxnavigator bent u zeker van een actuele en optimale btw-labeling.

Taxnavigator

Vraag nu een proefaccount aan op info@taxnavigator.nl

Updates

22 nov
Fiscale Thema’s
Energietransitie: Subsidies: Praktijk: Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW)
22 nov
Belastingnieuws
Energietransitie: Subsidies: Praktijk: Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW)
22 nov
Belastingnieuws
Energietransitie: Thema: aardgasvrije wijken; zonnepanelen; warmtenet; subsidies
22 nov
Fiscale Thema’s
Energietransitie: Subsidies: Praktijk: Regeling Reductie Energiegebruik (RRE)
22 nov
Fiscale Thema’s
Energietransitie: Subsidies: Praktijk: Aardgasvrije wijken
22 nov
Belastingnieuws
Energietransitie: Subsidie voor huiseigenaren die samen met anderen woningen verduurzamen
22 nov
Modellabeling
Verkiezingen en referenda
22 nov
Modellabeling
Speeltuinen en speelvoorzieningen
22 nov
Fiscale Thema’s
Energietransitie: Subsidie voor huiseigenaren die samen met anderen woningen verduurzamen
22 nov
Belastingnieuws
Sport: Ontwikkelingen Sport
19 nov
Belastingnieuws
BCF: BTW: Scheiden huishoudelijk afval: Standpunt Belastingdienst: 2020
18 nov
Belastingnieuws
Online cursus Fiscale actualiteiten Taxnavigator Q4
18 nov
Belastingen
LB: Thuiswerken: Internetabonnement; internetvergoeding
18 nov
Belastingnieuws
LB: internetabonnement c.q. het verstrekken van een belastingvrije internetvergoeding.
18 nov
Belastingnieuws
Overdrachtsbelasting: Maatregelen woningmarkt voor betaalbaarheid huurders en investeren in leefbaarheid
18 nov
Belastingnieuws
BCF: BTW: Scheiden huishoudelijk afval: Standpunt Belastingdienst: 2020 (besloten)
18 nov
Belastingnieuws
BCF: Energiepakket: Gemeente verstrekt energiepakket met energiebesparende producten
17 nov
Belastingnieuws
BOSA: Vragen en antwoorden BOSA-regeling
17 nov
Belastingnieuws
Antwoorden vragen belangenverstrengeling van belastinghoogleraren
17 nov
Belastingnieuws
Loonbelasting: Thuiswerken faciliteren
17 nov
Belastingnieuws
Vpb: Normaal vermogensbeheer; exploitatierecreatiebungalows
17 nov
Belastingnieuws
LB: Kamerbrief met reactie kabinet op rapporten Commissie-Regulering van Werk en WRR
15 nov
Belastingnieuws
BCF: BTW: Scheiden van afval
05 nov
Belastingnieuws
BCF: Verstrekking aan een of meer individuele derden
05 nov
Belastingnieuws
Vpb: Ledenvergadering VNG: motie gemeente Alkmaar
05 nov
Belastingnieuws
Winstoogmerk gesubsidieerd sportbedrijf
05 nov
Belastingnieuws
Online cursus Samenwerken en detacheren zonder btw
05 nov
Belastingnieuws
BCF: Begraafplaatsen: Intrekken en maken van bezwaar
04 nov
Belastingnieuws
Sociaal Domein: Website voor inwoners met zorgvraag
01 nov
Fiscale Thema’s
Sociaal Domein: Website voor inwoners met zorgvraag

Wat is Taxnavigator en voor wie is Taxnavigator bestemd?


Taxnavigator is een fiscaal platform met een uitgebreide fiscale kennisbank voor gemeentelijke fiscalisten, financieel adviseurs, belastingadviseurs, controllers en medewerkers van gemeenten en andere publiekrechtelijke instellingen die zich bezig houden met fiscale zaken.

Taxnavigator heeft een uitgebreide nieuwspagina die dagelijks wordt geactualiseerd.

Taxnavigator heeft een uitgebreide modellabeling met een beschrijving van de fiscale aspecten van activiteiten, functies en taken van de gemeenten. De modellabelling is opgebouwd op basis van de iv3-voorschriften en bevat brondocumenten en casussen. Taxnavigator bevat veel – voor gemeenten relevante – informatie over Vennootschapsbelasting, het BTW-compensatiefonds en de btw. Ook is informatie opgenomen over de Loonbelasting, de Verhuurderheffing en de Autobelastingen.

Taxnavigator bevat een specifiek onderdeel over het BTW-compensatiefonds met een uitgebreide toelichting, beleidsbesluiten, jurisprudentie en andere relevante documentatie.

Op Taxnavigator treft u ook uitgewerkte themadossiers aan. De themadossiers betreffen onder andere ‘Bedrijfsvoering’, ‘Energietransitie’, ‘Grondexploitatie’ , ‘Onderwijshuisvesting’, ‘Samenwerken’, ‘Sociaal Domein’, ‘Sport’, ‘Subsidies’ en ‘Vastgoed’.

Taxnavigator heeft dossiers over praktische zaken waaronder: belastingcontrole, belastingvoordeel bij inkoop onderwijs, buitenlandse btw, citymarketing, detachering, herziening van btw, schade, re-integratie, snippergroen, short stay, vrijwilligers etc.