Nieuws

HvJ: Arrest HvJ EU 8 oktober 2020 in zaak In zaak C 235/19 (United Biscuits (Pensions Trustees) Limited/United Biscuits Pension Investments Limited)

Geplaatst: 10 oktober 2020
Kenmerk: 2020.32243

HvJ: Arrest HvJ EU 8 oktober 2020 in zaak In zaak C 235/19 (United Biscuits (Pensions Trustees) Limited/United Biscuits Pension Investments Limited)

In dit nieuwsbericht informeren wij u over het arrest van het HvJ EU van 8 oktober 2020 in zaak C 235/19 (United Biscuits (Pensions Trustees) Limited/United Biscuits Pension Investments Limited)

Artikel 135, lid 1, onder a), van richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde moet aldus worden uitgelegd dat diensten ter zake van het beheer van beleggingen die worden verricht krachtens een bedrijfspensioenregeling, met uitsluiting van elke schadeloosstelling bij risico, niet kunnen worden aangemerkt als „handelingen ter zake van verzekering” in de zin van deze bepaling en dus niet kunnen vallen onder de vrijstelling van belasting over de toegevoegde waarde (btw) waarin deze bepaling voor dergelijke handelingen voorziet.

Voor raadplegen arrest HvJ EU. Klik hier

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P. (Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.