Nieuws

LB: Nieuwsbrief Loonheffingen Belastingdienst 2021/3

Geplaatst: 01 februari 2021
Kenmerk: 2021.34738

LB: Nieuwsbrief Loonheffingen Belastingdienst 2021/3

In dit nieuwsbericht informeren wij u over de derde nieuwsbrief Loonheffingen van de Belastingdienst.

In de Nieuwsbrief Loonheffingen Belastingdienst 2021/3 zijn vijf nieuwe onderwerpen opgenomen en is de informatie bij een aantal onderwerpen geactualiseerd

Nieuwe onderwerpen:

  • uitbreiding fiscale ruimte voor het sparen van bovenwettelijk verlof;
  • wijziging belastingverdrag Nederland en Zwitserland;
  • Wet tegemoetkomingen loondomein – aanpassing bedragen Lage-inkomensvoordeel;
  • sectoraansluiting – drie aandachtspunten;
  • coronacrisis: aflopende en verlengde noodmaatregelen voor de loonheffingen.

De informatie bij de volgende onderwerpen is uitgebreid en/of aangepast:

  • tijdelijke versoepeling van de RVU-heffing;
  • overgangsrecht levensloopregeling;
  • Brexit;
  • Baangerelateerde Investeringskorting (BIK);
  • tarieven, bedragen en percentages vanaf 1 januari 2021.

Voor raadplegen Nieuwsbrief Loonheffingen Belastingdienst 2021/3. Klik hier

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P. (Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.