Nieuws

BTW: Sport: Fractional sailing is geen sportbeoefening

Geplaatst: 19 juni 2021
Kenmerk: 2021.42024

BTW: Sport: Fractional sailing is geen sportbeoefening

In dit nieuwsbericht informeren wij u over de uitspraak van rechtbank Den Haag van 6 mei 2021, SGR 20/3799 inzake fractional sailing.

De ter beschikking stelling van zeilschepen betreft niet het geven van gelegenheid tot sportbeoefening. De zeilschepen zijn geen onroerende zaken en betreffen daarom geen sportaccommodatie. De exploitant beschikte niet over een eigen accommodatie aan land.

Documenten en publicaties

  • Uitspraak rechtbank Den Haag d.d. 6 mei 2021, SGR 20/3799. Klik hier

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P. (Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator BV/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.