Nieuws

Parkeren: Stilte voor de btw-storm

Geplaatst: 28 april 2018
Kenmerk: 2018.03986

Parkeren: Stilte voor de btw-storm

Met de arresten van de Hoge Raad van 23 maart 2018 is het stil geworden rondom de vraag of gemeenten btw zijn verschuldigd over de opbrengst die wordt gerealiseerd inzake het geven van gelegenheid tot straatparkeren. De gemeenten zijn volgens de Hoge Raad niet verplicht een btw-factuur uit te reiken. Een inhoudelijke oordeel over de verschuldigdheid van btw en parkeerbelasting heeft de Hoge Raad niet gegeven. Voorlopig lijkt heffing van btw inzake straatparkeren niet aan de orde. Is dit stilte voor de btw-storm?

1. Gemeente Arnhem

Op dit moment loopt nog de procedure van de gemeente Arnhem. Rechtbank Gelderland oordeelt in zijn uitspraak van 3 november 2016, nr. AWB 15/2830, dat de gemeente Arnhem ter zake van het straatparkeren wel als btw-ondernemer handelt. De gemeente heeft hoger beroep ingesteld bij Gerechtshof Arnhem/Leeuwarden. Het Gerechtshof Arnhem/Leeuwarden oordeelde eerder in zijn uitspraak van 18 mei 2016, nr. 15/00019, dat de gemeente Groningen niet als ondernemer handelt ter zake van het straatparkeren. Wij nemen aan dat het Gerechtshof Arnhem/Leeuwarden aan de eerder uitgezette lijn vasthoudt. Een fiscale procedure betreft een individueel rechtsgeschil en de uitkomst hangt af van ingenomen en met rechtspraak onderbouwde standpunten. Bij de uitkomst van een fiscale procedure speelt de kwaliteit van de procederende partijen een belangrijke rol. Een uitspraak is daarom niet te voorspellen.  

2. Nieuwe procedure

Wij sluiten niet uit dat de automobilisten niet zullen stoppen met procederen en zullen trachten hun gelijk bij de Belastingrechter te halen. Wij schetsen enkele mogelijkheden. 

2.1. Vereenvoudigde factuur 

De automobilisten kunnen het standpunt innemen dat de naheffingsaanslag parkeerbelasting een zogenoemde vereenvoudigde factuur betreft. De automobilisten dienen een aangifte omzetbelasting in. Vervolgens maken zij bezwaar en claimen zij een aanvullende teruggaaf van btw op grond van het standpunt dat de naheffingsaanslag omzetbelasting een vereenvoudigde factuur betreft. Een dergelijke handelwijze leidt ongetwijfeld tot een procedure bij de belastingrechter.

2.2. Naheffen Belastingdienst 

Ook valt niet uit te sluiten dat een gemeente een factuur met btw uitreikt om een procedure met de desbetreffende automobilist af te wenden. De automobilist kan vervolgens afstemming zoeken met de Belastingdienst hoe moet worden omgegaan met de gefactureerde btw. De automobilist kan echter ook de btw in aftrek nemen en vervolgens de Belastingdienst verzoeken om de in aftrek genomen btw na te heffen. Aansluitend heeft de automobilist een rechtsingang bij de belastingrechter.

Bron: Artikel ‘Geen parkeerbon maar een btw-factuur’ van J.J.P. Swinkels in afscheidsbundel Bart van Zadelhoff ‘Ode aan Bart’, Wolters Kluwer 2017, pagina 167 e.v.   

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels 

© Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.