Nieuws

BTW: Schuldbewindvoering is vrijgesteld van de heffing van btw

Geplaatst: 20 januari 2021
Kenmerk: 2021.34122

BTW: Schuldbewindvoering is vrijgesteld van de heffing van btw

In nieuwsbericht informeren wij u over de uitspraak van het gerechtshof Den Haag dat schuldbewindvoering is vrijgesteld van de heffing van btw.

Sociaal-culturele vrijstelling van artikel 11, lid 1, aanhef en letter f, van de Wet op de omzetbelasting 1968; werkzaamheden op het gebied van de schuldenbewindvoering; schuldhulpverlening; met maatschappelijk werk nauw samenhangende werkzaamheden; geen concurrentieverstoring

Voor raadplegen uitspraak Gerechtshof Den Haag d.d. 8 oktober 2020, nr. BK 20/00452 tot en met BK 20/00457. Klik hier

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P. (Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.