Nieuws

COVID-19: Toevoeging recreatieve vliegsector aan lijst getroffen sectoren

Geplaatst: 26 augustus 2020
Kenmerk: 2020.29775

COVID-19: Toevoeging recreatieve vliegsector aan lijst getroffen sectoren

Bericht 26 augustus 2020: Berichtnummer: Taxnavigator 2020.514

In dit nieuwsbericht informeren wij u over de toevoeging van de recreatieve vliegsector aan de lijst van getroffen sectoren.

De recreatieve vliegsector is toegevoegd aan de lijst getroffen sectoren die in aanmerking komen voor de Regeling subsidie vaste lasten MKB COVID-19.

De recreatieve sector valt onder de doelgroep van de TVL aangezien ondernemers in deze sector hun inkomsten sterk zien teruglopen als direct gevolg van de kabinetsaanwijzing om 1,5 meter afstand te houden en zoveel mogelijk thuis te blijven, en consumenten daardoor wegblijven. Per abuis is een groep ondernemers die tot deze sector behoort niet in de TVL opgenomen. Het betreft ondernemers die recreatieve vluchten (pleziervluchten) aanbieden zoals bijvoorbeeld luchtballonvaarders en ondernemers die rondvluchten aanbieden in sportvliegtuigen of helikopters, vallende onder SBI-code 51.10 ‘personenvervoer door de lucht’. Ook deze ondernemers zijn door kabinetsmaatregelen direct getroffen, bijvoorbeeld door de 1,5 meter eis en het verbod op bijeenkomsten.

Voor raadplegen Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat van 18 augustus 2020, nr. WJZ/ 20206554, tot wijziging van de Regeling subsidie financiering vaste lasten MKB COVID-19 in verband met de toevoeging van de recreatieve vliegsector aan de lijst van getroffen sectoren. Klik hier

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.