Nieuws

Rechtspraak btw-bouwterrein

Geplaatst: 29 september 2018
Kenmerk: 2018.04685

Rechtspraak btw-bouwterrein

De levering van een btw-bouwterrein door een btw-ondernemer is belast met btw en de verkrijging van een btw-bouwterrein is vrijgesteld van overdrachtsbelasting. Kan een koper de btw op kosten aftrekken op de btw-aangifte dan zal hij het terrein willen verwerven als een btw-bouwterrein. Immers de btw is voor hem geen kostenpost en de overdrachtsbelasting is wel een kostenpost. Kan de koper geen btw op de aangifte aftrekken dan zal de koper het terrein juist niet als een btw-bouwterrein willen verwerven.

1. Rechtbank Zeeland-West-Brabant

De gemeente levert een oud pluimveebedrijf aan een BV. De gemeente heeft geen sloopverplichting. De koper neemt het standpunt in dat de gemeente een btw-bouwterrein heeft geleverd. In zijn uitspraak van 7 juni 2018, nr. AWB 16/7257 oordeelt Rechtbank Zeeland-West-Brabant dat de gemeente geen btw-bouwterrein heeft geleverd. Uit de koopovereenkomst en correspondentie blijkt volgens de Rechtbank niets over een enige sloopverplichting. 

Voor downloaden uitspraak: klik hier

De BV heeft de opstallen gesloopt en de terreinen doorgeleverd aan een echtpaar. In zijn uitspraak van 7 juni 2018, nr. AWB 16/7256, oordeelt Rechtbank Zeeland-West-Brabant dat de twee percelen onbebouwde grond kwalificeren als een btw-bouwterrein. De kopers hebben ter zake een verklaring afgelegd die aansluit bij de koopovereenkomst en de akte van levering. Dat nog niet met de bouwactiviteiten is gestart komt doordat omwonenden de vergunning voor de bouw van een nertsenfarm op perceel b aanvechten.  

Voor downloaden uitspraak: klik hier

2. Gemeentelijke praktijk

De afgelopen week hebben wij twee vragen gehad over de vraag of een bestraat terrein een btw-bouwterrein is. Een bestraat terrein betreft volgens de huidige wet- en regelgeving een bebouwd terrein. De grond is bebouwd en kan niet als een btw-bouwterrein kwalificeren. Wordt de bestrating echter verwijderd en op terrein opgeslagen dan kwalificeert het terrein wel als een onbebouwd terrein. Dat op het terrein ook een berg oude bestrating aanwezig is doet daaraan niet af. De gemeente kan op een eenvoudige manier een btw-bouwterrein creëren en kosten van het afvoeren van oud materiaal besparen. 

Meer informatie over het ontwikkelingsbedrijf vindt u in het thema Ontwikkelingsbedrijf op het fiscaal platform 'Taxnavigator. Voor toegang tot het thema Ontwikkelingsbedrijf: klik hier


Dit nieuwsbericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.