Nieuws

Verstrekking van gegevens aan Belastingdienst ingevolge IB47

Geplaatst: 07 oktober 2017
Kenmerk: 2017.03254

Verstrekking van gegevens aan Belastingdienst ingevolge IB47

De Belastingdienst is bij de heffing van belastingen vooral aangewezen op informatie die van de belastingplichtige zelf wordt ontvangen. De Belastingdienst ontvangt daarnaast ook informatie van werkgevers, uitkeringsinstanties, pensioenfondsen en financiële instellingen. Gemeenten zijn ook verplicht om de Belastingdienst actief informatie te verstrekken.

IB-47 aangifte 

Een belangrijke informatiebron is de zogenoemde IB-47 aangifte. De Belastingdienst gebruikt de informatie die wordt ingevuld op de IB-47 aangifte bij het beoordelen van de aangifte inkomstenbelasting van degene die het uitbetaalde bedrag heeft gekregen. Gemeenten hebben ook de plicht om informatie via de zogenoemde IB-47 aangifte aan te leveren. De IB-47 aangifte moet worden ingevuld als de persoon die de betalingen van de gemeente krijgt aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • De persoon is niet bij de gemeente in dienstbetrekking.
 • De persoon voert de werkzaamheden of diensten niet uit als ondernemer.
 • De betaling valt niet onder de zogenoemde vrijwilligersregeling.

Voorbeelden

Onderstaand treft u enkele voorbeelden aan van situaties waarin de Voorbeelden van betalingen die u moet aanleveren, zijn:

 • betalingen aan freelancers voor schoonmaken, onderhoud, verbouwingen en andere klusjes.
 • betalingen aan sprekers, acteurs en personen die een presentatie of voorlichting verzorgen.
 • betalingen aan deelnemers aan een onderzoek.
 • vergoeding die leden van (advies)commissies ontvangen.
 • betalingen aan personen die ondersteunen bij verkiezingen.
 • betalingen aan verkeerstellers.
 • betaling van vacatiegelden WMO-raad.
 • betalingen die buiten de vrijwilligersvergoeding vallen.
 • prijzengeld.

Aanleveren gegevens

De Belastingdienst wil de gegevens graag digitaal ontvangen. De gemeente moet zich daarom eerst bij de Belastingdienst melden. Aanmelden kan op 2 manieren:

1. Stuur een e-mail naar gegevensuitwisseling@belastingdienst.nl. Vermeld daarin uw adres en het telefoonnummer waarop de Belastingdienst u kan bereiken. De Belastingdienst neemt dan contact met u en geeft aan hoe u de gegevens digitaal kunt aanleveren.

2. Bel de Belastingdienst op 0800 - 022 70 65. De Belastingdienst vertelt u dan hoe u de gegevens digitaal kunt aanleveren.

Wanneer moet u de gegevens opgeven?

U levert de gegevens aan voor 1 februari na het jaar waarin u de bedragen hebt uitbetaald. U kunt geen uitstel krijgen.

Voor een brochure van de Belastingdienst: klik hier

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator