Nieuws

COVID-19: Tegemoetkoming gemeenten en sportbedrijven voor kosten gemaakt in Q1 2021.

Geplaatst: 17 mei 2021
Kenmerk: 2021.37385

COVID-19: Tegemoetkoming gemeenten en sportbedrijven voor kosten gemaakt in Q1 2021.

In dit nieuwsbericht informeren wij u over een vergoeding voor gemeenten en sportbedrijven om de kosten van niet gebruikte sportaccommodaties te dekken.

Tegemoetkoming:

  • de financiële schade van amateursportorganisaties die tijdens de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 maart 2021 geconfronteerd zijn met een omzetverlies van minimaal 10% ten opzichte van de periode van 1 januari 2019 tot en met 31 maart 2019;
  • de gederfde huurinkomsten van gemeenten, sportbedrijven en particuliere verhuurders tijdens de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 maart 2021.

Het nieuwe hoofdstuk dat betrekking heeft op de tegemoetkoming voor de huurinkomstenderving van verhuurders van sportaccommodaties in Q1 2021 (het nieuwe hoofdstuk 5) is grotendeels gelijk aan het hoofdstuk dat betrekking heeft op de tegemoetkoming voor huurinkomstenderving van verhuurders van sportaccommodaties in Q1 2021 (hoofdstuk 3 van de Beleidsregel TASO en TVS). Ook hier is wel een aanpassing gedaan aan de compensatie voor huurkosten omdat in het eerste kwartaal van 2021 strengere maatregelen golden om het coronavirus te bestrijden. Door die maatregelen is er minder of geen gebruik gemaakt van sportaccommodaties, met name van binnensportaccommodaties. Het maximale percentage voor kwijtschelding van niet-gebruiksgebonden verhuur wordt daarom verhoogd van 45 naar 75 procent

Documenten en publicaties

  • Voor raadplegen ‘Beleidsregel van de Minister voor Medische Zorg van 10 mei 2021, kenmerk 2346806-1006283, tot wijziging van de Beleidsregel tegemoetkoming amateursportorganisaties en verhuurders sportaccommodaties COVID-19 in verband met in het eerste kwartaal van 2021 geleden schade en tot wijziging van de Beleidsregel tegemoetkoming amateursportorganisaties COVID-19 II in verband met het kunnen wijzigen van een besluit tot toekenning van de tegemoetkoming. Klik hier

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P. (Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator BV/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.