Nieuws

Btw-vrijstelling op sportaccommodaties wordt uitgebreid

Geplaatst: 13 november 2017
Kenmerk: 2017.03310

Btw-vrijstelling op sportaccommodaties wordt uitgebreid

Minister Hoekstra van het Ministerie van Financiën wil de btw-sportvrijstelling (op last van de Europese Commissie) met ingang van 2019 uitbreiden. De reden voor de aanbeveling van de Europese Commissie vormt het arrest van het HvJ van de Europese Unie van 19 december 2013 in zaak C-495/12 (Bridport and West Dorset Golf Club). Veel abonnees informeren naar stukken van de Europese Commissie. De communicatie tussen de Europese Commissie en het Ministerie van Financiën is volgens Taxnavigator nog niet gepubliceerd en wij kunnen u daarom geen stukken verstrekken.

Gemeenten worden volgens de berichten van de VNG en de VSG vanaf 2019 volledig gecompenseerd voor de btw op kosten van aanleg, renovatie, onderhoud en exploitatie van sportaccommodaties. Van de € 241 miljoen aan compensatie gaat € 153 miljoen naar de gemeenten.

Uitbreiding btw-sportvrijstelling

De dienstverlening van gemeenten op het gebied van het geven van gelegenheid tot sport wordt vrijgesteld van heffing van btw. Gemeenten hebben ter zake van de exploitatie van sportaccommodaties geen winstoogmerk en worden verplicht vrijgesteld van de heffing van btw. Als de btw-sportvrijstelling gaat gelden kunnen de gemeenten de btw op de kosten niet meer aftrekken c.q. terugvragen op de btw-aangifte. De gemeenten kunnen de btw op de kosten ook niet compenseren bij het BTW-compensatiefonds. De btw op de kosten van de bouw, renovatie, inrichting en exploitatie van de gemeentelijke sportaccommodaties wordt met ingang van 1 januari 2019 een kostenpost voor gemeenten. Gemeenten worden volgens de berichten van de VNG en de VSG vanaf 2019 volledig gecompenseerd voor de btw op kosten van aanleg, renovatie, onderhoud en exploitatie van sportaccommodaties. Gelet op de inhoud van de berichten nemen wij aan dat herziening van terugontvangen btw niet aan de orde is.

Compensatie

De maatregel leidt volgens de berichten tot een extra opbrengst voor het Rijk van 241 miljoen euro in 2019. Voor gemeenten en sportverenigingen leidt de maatregel volgens de berichten echter tot een financieel nadeel van dezelfde omvang. Om gemeenten en sportverenigingen hiervoor te compenseren wordt volgens de berichten 241 miljoen euro overgeheveld van de inkomsten- naar de uitgavenkant van de Rijksbegroting. In een brief van de Vereniging Sport en Gemeenten van 7 november 2017 wordt vermeld dat de 241 miljoen euro is verdeeld in 153 miljoen euro voor gemeenten en 88 milieu euro voor sportverenigingen. Een onderbouwing van de verdeling van de bedragen is nog niet gepubliceerd. Wij nemen aan dat de verschillende organisaties die bij de onderhandelingen zijn betrokken bekend zijn met de onderbouwing van de verschillende bedragen en hebben ingestemd met de verdeling van de bedragen.

Het is nog niet duidelijk hoe de compensatie gaat plaatsvinden. Volgens het bericht van de VSG wordt de 153 miljoen euro voor gemeenten vermoedelijk een specifieke uitkering in het gemeentefonds. De 88 miljoen euro voor de sportverenigingen wordt volgens het bericht van de VSG toegevoegd aan de begroting van het Ministerie van Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Documentatie

Bron: klik hier voor bericht VNG: bericht VNG: klik hier voor bericht VSG: bericht VSG

Taxnavigator

Op Taxnavigator treft u een uitwerking aan van de modellen waarmee uw gemeente het btw-voordeel kan behouden. Heeft u een lezersvraag over dit bericht dan vernemen wij die graag.

Dit bericht is opgesteld door mr. dr. J.J.P. Swinkels die werkzaam is als belastingadviseur en concernfiscalist.