Nieuws

Advertorial: Cursus: 'Subsidies en btw'

Geplaatst: 27 februari 2020
Kenmerk: 2020.05618

Advertorial: Cursus: 'Subsidies en btw'

Op 4 maart 2020 verzorgt Joep Swinkels de cursus ‘Subsidies en BTW’. Het programma is uitgebreid met een onderdeel over de energietransitie en een onderdeel over SPUK en BOSA.

Highlights van de cursus:

  • Wanneer is een subsidie belast met BTW?
  • Hoe kan discussie over de verschuldigdheid van btw worden vermeden.
  • Op welke manier kunt u een belastingvoordeel verkrijgen voor bijvoorbeeld citymarketing, het ondernemersfonds, kunst, cultuur of de dierenopvang door een subsidie in de heffing van BTW te betrekken?
  • Welke btw-aspecten zijn relevant bij subsidies spelen voor energie-innovaties (bijvoorbeeld aardgasvrije wijken), subsidies voor zonnepanelen en andere investeringen in het kader van de energietransitie.
  • Beperkt een subsidie het recht op teruggaaf van BTW en hoe kunt u beperking van de aftrek van BTW bij een sterk gesubsidieerde instelling voorkomen?
  • Wat is een prijssubsidie en hoe zit het met subsidieverstrekking en sport?
  • Hoe werken de subsidieregelingen SPUK en BOSA?
  • Waar moet u op letten als u als penvoerder subsidiegelden voor anderen beheert?

Meer informatie:

Voor meer informatie over de cursus ‘subsidies en btw’. Klik hier

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.