Nieuws

Vereniging Sportbedrijven Nederland (VSBN)

Geplaatst: 31 oktober 2018
Kenmerk: 2018.04771

Vereniging Sportbedrijven Nederland (VSBN)

De Vereniging Sportbedrijven Nederland (VSBN) en in de Verzelfstandigde Maatschappelijke Organisaties (VERMO) en de overige sportbedrijven hebben op 29 oktober 2018 een brief aan de Vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer gestuurd.

1. Opmerkingen sportbedrijven

De subsidieregeling BOSA is niet compleet. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Dat strookt niet met de toezegging dat de btw-schade gecompenseerd wordt. Btw op exploitatiekosten wordt niet vergoed. Pas na 1,5 jaar heeft een stichting zekerheid of de compensatie definitief is toegekend. Dat is niet werkbaar. Voorts is de definiëring van het begrip 'winstoogmerk' in strijd met Europees recht. In de bijlage bij de brief volgt een onderbouwing van dit standpunt. 

Voor downloaden brief van de Vereniging Sportbedrijven Nederland (VSBN) en in de Verzelfstandigde Maatschappelijke Organisaties (VERMO) en de overige sportbedrijven aan de Vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer d.d. 29 oktober 2018: klik hier

2. Standpunt Ministerie van Financiën

De sportbedrijven die overschotten realiseren door de ontvangst van subsidies zijn in feite een verlengstuk c.q, een uitvoeringsorganisatie van de gemeente.  


Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl

© Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.