Nieuws

Is uitbreiding btw-sportvrijstelling wel noodzakelijk?

Geplaatst: 25 juni 2018
Kenmerk: 2018.04192

Is uitbreiding btw-sportvrijstelling wel noodzakelijk?

Bij de redactie van Taxnavigator is de vraag gerezen of uitbreiding van de btw-sportvrijstelling echt noodzakelijk is.

1. Uitbreiding btw-sportvrijstelling

Het Kabinet heeft ingezet op uitbreiding van de btw-sportvrijstelling. Het geven van gelegenheid tot sportbeoefening zonder winstoogmerk is met ingang van 1 januari 2019 niet meer belast met btw. De dienstverlening van gemeenten en sportstichtingen die bestaat uit het geven van gelegenheid van gelegenheid tot sportbeoefening wordt volgens de plannen met ingang van 1 januari 2019 vrijgesteld van de heffing van btw. Gemeenten hoeven geen btw meer in rekening te brengen aan de sportverenigingen maar hebben ook geen recht meer op aftrek van btw via de btw-aangifte. De btw op de kosten van de bouw, onderhoud, renovatie en exploitatie van sportaccommodaties wordt een kostenpost voor gemeenten. Gemeenten worden geheel of gedeeltelijk gecompenseerd voor de btw-schade via de sport-compensatieregeling c.q. SPUK. De sport-compensatieregeling is nog niet gepubliceerd.

2. Is uitbreiding van btw-sportvrijstelling noodzakelijk?

Taxnavigator beschikt over veel documentatie over de Europese btw. Wij vragen ons af of uitbreiding van de btw-sportvrijstelling echt noodzakelijk is. Mogelijk is bij het Ministerie van Financiën een btw-tunnelvisie ontstaan.

Wij zijn bezig met het opstellen van een uitgebreide fiscale analyse van Europese btw-regelgeving en jurisprudentie van het Hof van Justitie. Zou de Europese Commissie echt een punt maken van een te ruime toepassing van het verlaagde btw-tarief voor sport? Sport is gezond volgens de deskundigen.

3. Exploitatiemodellen toekomst

Voor de gebruikers van de fiscale kennisbank Taxnavigator hebben wij een aantal modellen uitgewerkt waarmee uw gemeente het fiscale voordeel via de btw-regelgeving kan behouden. U kunt deze pagina's bekijken als u bent ingelogd op de fiscale kennisbank. Van ieder model hebben wij voor uw inzicht een uitgebreide tekening gemaakt.

  1. Commercieel sportbedrijf: klik hier
  2. Commerciële beheerder: klik hier
  3. Commerciële samenwerking gemeenten: klik hier
  4. Certificaat model: klik hier
  5. Samenwerken met commerciële partner: klik hier
  6. Sportcoöperatie: klik hier

De modellen worden uitgebreid toegelicht op de cursus 'Sport en btw' van 5 juli 2018. Voor meer informatie: klik hier

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl

© Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.