Nieuws

VNG: Oproep: vennootschapsbelasting en reclame-inkomsten

Geplaatst: 21 juli 2020
Kenmerk: 2020.28341

VNG: Oproep: vennootschapsbelasting en reclame-inkomsten

Onderstaand treft u een oproep van de VNG aan. Een mooi initiatief.

De VNG heeft in overleg met enkele gemeenten het initiatief genomen voor overleg met de Belastingdienst over zijn standpunt dat vennootschapsbelasting verschuldigd is over de opbrengsten van reclameconcessies. Heeft uw gemeente te maken met deze problematiek? Meldt u zich dan bij ons.

Sinds 2016 hebben gemeenten te maken met vennootschapsbelastingplicht. Recent is duidelijk geworden dat de Belastingdienst vindt dat de opbrengsten van reclameconcessies belast zijn met vennootschapsbelasting. De Belastingdienst vindt dat sprake is van een onderneming. Gemeenten daarentegen vinden dat er sprake is van normaal vermogensbeheer. Dat laatste blijft buiten de heffing van vennootschapsbelasting. Uit eerdere gesprekken blijkt dat de Belastingdienst bij zijn standpunt blijft.

Procedures

In overleg met een aantal gemeenten (de kerngroep vpb) hebben we besloten opnieuw in gesprek te gaan met de Belastingdienst. Wij zetten daarmee in op een gezamenlijke aanpak. Het is niet gewenst dat veel gemeenten over hetzelfde onderwerp met de Belastingdienst zouden moeten procederen. De Belastingdienst ziet dat ook in en geeft aan het aantal gerechtelijke procedures te willen beperken. Dat scheelt tijd en geld.

De procederende gemeenten worden bijgestaan door de kerngroep vpb. Andere gemeenten kunnen zich aansluiten bij de procedures door aan de Belastingdienst te vragen hun bezwaarschriften aan te houden. Het idee is dat de rechtspraak te zijner tijd voldoende duidelijkheid geeft, waarna de aangehouden bezwaarschriften zonder veel werk kunnen worden afgedaan, hopelijk in gunstige zin.

NB Het recht om zelf te procederen blijft onverkort bestaan.

Geen uitgebreide vragenbrieven meer

De kerngroep heeft de Belastingdienst gevraagd te stoppen met het versturen van uitgebreide vragenbrieven. Daarmee is de Belastingdienst mondeling akkoord gegaan. Heeft u al een uitgebreide vragenbrief ontvangen? Dan hoeft u die niet te beantwoorden. In plaats daarvan kunt u uw lokale inspecteur vragen om een verkorte vragenlijst.

Aanmelden bij de kerngroep

Heeft uw gemeente hiermee te maken? Overweegt u in bezwaar te gaan? Heeft de Belastingdienst aangegeven met uw gemeente een beroepsprocedure te willen voeren? Meld u dan aan bij de kerngroep vpb via belastingen@vng.nl. Vermeld daarbij de naam van uw gemeente en de contactpersoon.

Datum nieuwsbericht dinsdag 7 juli 2020

Voor downloaden bericht VNG. Klik hier

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P. (Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.