Nieuws

Stel uw rechten veilig

Geplaatst: 16 december 2019
Kenmerk: 2019.22732

Stel uw rechten veilig

Van veel abonnee's hebben wij de vraag ontvangen hoe de rechten van de gemeente inzake btw en het BTW-compensatiefonds met betrekking tot het jaar 2014 inzake de lopende procedures over re-integratie en de exploitatie van begraafplaatsen veilig kunnen worden gesteld. Wij hebben enkele formats voor u opgesteld die u zonder kosten kunt downloaden.

Wij adviseren u om de verzoeken en bezwaren per aangetekende post naar de Belastingdienst te versturen. Wij adviseren u om ook een kopie van het verzoek en/of bezwaar te scannen en vervolgens de scan per e-mail te sturen naar de voor uw gemeente bevoegde belastinginspecteur.

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.